மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

சமூகம் - அரசியல்

  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: சனிக்கிழமை 21 ஜூலை 2018, 07:00:19.

கீற்றில் தேட

நிமிர்வோம்

periyar 600

சுயமரியாதையும் பொதுவுடைமையும்

நிமிர்வோம் ஆசிரியர் குழு
காரல்மார்க்ஸ் 200ஆவது பிறந்த நாள் ஆண்டு இது. மார்க்சியம் குறித்த விவாதங்கள், மறு வாசிப்புகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கும் பொதுவுடைமை இயக்கத்துக்குமிடையே வரலாற்று ரீதியான உறவுகள் உண்டு. பெரியார் சோவியத்…

அறிவுலகு

'மலையக இலக்கியச் சுடர்' அந்தனி ஜீவா

பி.தயாளன்
Antony Jeeva
மலையக இலக்கியத்திற்கு புத்துயிர் அளித்தவர். மறைந்து கிடந்த மலையக இலக்கியங்களையும்,…

‘ஈழத் தமிழ் நாவல் இலக்கிய முன்னோடி’ செ.கணேசலிங்கன்

பி.தயாளன்
se ganaesalingan
“கலை, இலக்கியம், நாடகம், வெகுசன ஊடகம், தீண்டாமை, சுரண்டல், வன்முறை, சித்திரவதை, சிறுவர்…

மூலச் சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு -12

கணியன் பாலன்
deviprasath 268
மூலச் சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபும் நவீனச் சிந்தனையும் நாம் இதுவரை அண்டம் குறித்த…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 11

கணியன் பாலன்
stephen hawking
அண்டமும் தமிழ்ச் சிந்தனை மரபும் நவீன இயற்பியலின் மிகச்சிறந்த அறிவியலாளரான ஸ்டீஃபன்…

திசைகாட்டிகள்

வானவில்