மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

equality

விழிப்பார்களா இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள்?

எழுத்தாளர்: மதிவாணன்
உச்ச நீதிமன்றத்தில், இதரப் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களைக் உச்ச நீதிமன்றத்தில், இதரப் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களைக் கண்டறியும் கணக்கெடுப்பு நடத்துவது கடினம் என்று ஒன்றிய அரசு கைவிரித்துள்ளது. அரியவகை ஏழைகளைப் (EWS) போகின்ற போக்கில் கண்டுபிடிக்கத் தெரிந்த… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: சனிக்கிழமை 25 செப்டம்பர் 2021, 17:17:04.

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

திசைகாட்டிகள்