மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

சமூகம் - அரசியல்

இலக்கியம்

  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: ஞாயிற்றுக்கிழமை 21 ஜனவரி 2018, 20:03:48.

கீற்றில் தேட

பெரியார் முழக்கம்

பெரியாரின் ‘குடிஅரசு’ தொகுதிகளை வெளியிட்டதற்காக கழகத்திடம் ரூ.15 இலட்சம் இழப்பீடுக் கோரி மீண்டும் கி.வீரமணி வழக்கு

விடுதலை இராசேந்திரன்
பெரியாரின் ‘குடிஅரசு’ தொகுப்புகளை வெளியிட்டதற்காக பதிப்புரிமை சட்டப்படி தனக்கு ரூ.15 இலட்சம் இழப்பீடு தரவேண்டும் என்று பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனத்தின் செயலாளர் கி. வீரமணி மீண்டும் உயர்நீதிமன்றம் வந்துள்ளார். பெரியாரின் ‘குடிஅரசு’ வார இதழில் இடம்…

அறிவுலகு

மறக்க முடியாத பெண்மணி.. (நான்கிங் படுகொலைகளும் நாஜிகளில் ஒரு நல்லவரும்)

கிரிஷ் மருது
Najing Massacre
ஐரிஷ் சேங் மட்டும் இல்லையென்றால் அந்தக் கொடூரமான வன்கொடுமை வரலாற்றின் பக்கங்களில் அது ஓர்…

அரசியல் பொருளாதாரத்தின் வழியாக... பண்டையத் தமிழகச் சூழல் (பகுதி -3)

பா.பிரபு
“உழைப்பு கருவிகளின் வளர்ச்சியானது படிப்படியாய் உழைப்பின் ஒழுங்கமைப்பில் (Organisation)…

பண்டைய போர் முறைகளும், மரபுகளும்

பா.பிரபு
ancient tamil war
இயற்கையின் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறே ஒவ்வொரு நிலத்துள் வாழும் உயிரினங்களின்…

அரசியல் பொருளாதாரத்தின் வழியாக.... பண்டையத் தமிழகச் சூழல் - (பகுதி 2)

பா.பிரபு
நீர்ப் பகுதியில் தோன்றிய ஒரு செல் உயிரிகள், நீர்ப் பகுதியில் மட்டுமின்றி நிலப்…

திசைகாட்டிகள்

வானவில்