மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

ancient ships

பழந்தமிழரும் பண்டமாற்று வணிகமும்

எழுத்தாளர்: பு.இந்திராகாந்தி
தமிழர் தொடர் நெடும் பண்பாட்டுக்கு உரியவர்கள். தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறைதனை நமக்கு அறிமுகம் செய்பவைகள் கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், இலக்கியங்கள், தொல்லியல் தரவுகள் போன்றவையாகும். இவைகளின் வழி தமிழர்களின் வாழ்வென்பது அறவயப்பட்டது, அன்புவயப்பட்டது,… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: வெள்ளிக்கிழமை 03 பிப்ரவரி 2023, 17:28:25.

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

ஏழைகளின் மரம்

சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
bamboo 427
ஏழைகளின் ஆப்பிள் தக்காளி என்பது போல, ஏழைகளின் மரம் என்ற பெருமைக்குரியது மூங்கில். புல்…

ஆண்டீஸ் மலையில் ஒரு புதிய பல்லி இனம் கண்டுபிடிப்பு

சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
Liolaemus Warjantay
தென்னமெரிக்காவின் பெரு நாட்டில் ஆண்டீஸ் மலைத்தொடரில் ஒரு புதிய பல்லி இனம் கண்டுபிடிக்கப்…

திசைகாட்டிகள்