மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

சமூகம் - அரசியல்

இலக்கியம்

  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: சனிக்கிழமை 16 ஜூன் 2018, 18:41:00.

கீற்றில் தேட

காட்டாறு

mothers day 450

அன்னையர் தினமும் அரைவேக்காட்டுத்தனமும்

உ.திலகவதி
இந்த மாதம் “அன்னையர் தினமாதம்” எனச் சொல்லும் அளவிற்கு அன்னை குறித்தான புனிதப் பிதற்றல்கள் எங்கும் வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ‘அம்மா’ ‘அன்னை’ ‘தாய்மை’ இவை அனைத்துமே பெண்ணை நோக்கி நீளக்கூடிய சொற்றொடர்கள். இதில் கற்பிதமாகவே சில பண்புகள் தாய்மைக்காகப்…

அறிவுலகு

மூலச் சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு -12

கணியன் பாலன்
deviprasath 268
மூலச் சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபும் நவீனச் சிந்தனையும் நாம் இதுவரை அண்டம் குறித்த…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 11

கணியன் பாலன்
stephen hawking
அண்டமும் தமிழ்ச் சிந்தனை மரபும் நவீன இயற்பியலின் மிகச்சிறந்த அறிவியலாளரான ஸ்டீஃபன்…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 10

கணியன் பாலன்
kaniyan balan book on tamil history
தொல்காப்பியம்: தொல்காப்பியர் எழுதிய தொல்காப்பியம் எழுத்து, சொல், பொருள் ஆகிய மூன்று…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 9

கணியன் பாலன்
premnath book on gita
தொல்கபிலரும் கணாதரும் - பிரேம்நாத் பசாசு தொல்கபிலரைப்போன்றே கணாதரும் தமிழர் ஆவார். இவர்…

திசைகாட்டிகள்

வானவில்