மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

rn ravi at tamil seva sangam

தமிழ் சேவா சங்கம்... ஆர் எசு எசு இன் புதிய சூழ்ச்சி...

எழுத்தாளர்: பொழிலன்
கடந்த அக்டோபர் நான்காம் நாள்... காட்டுமன்னார் கோயிலுக்கு அருகில் ஆதனூர் என்னும் சிற்றூரில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குப் பூணூல் அணிவித்திடும் நிகழ்ச்சியைக் குத்து விளக்கு ஏற்றித் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் ஆளுநர் இரவி..… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: வெள்ளிக்கிழமை 01 டிசம்பர் 2023, 11:18:27.

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

இரும்பு நிலா

சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
moon 641
பூமியைப் போலவே நிலவும் இரும்பிலான இதயத்தையே பெற்றுள்ளது என்று விஞ்ஞானிகள் முதல்முறையாகக்…

உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாகும் புவி வெப்ப உயர்வு

சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
dead fish in iraq
தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டு வரும் வெப்ப அலைத் தாக்குதல்கள் இயற்கை உயிரினங்களுக்கு உணவு தரும்…

திசைகாட்டிகள்