மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

சமூகம் - அரசியல்

இலக்கியம்

  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: திங்கட்கிழமை 23 ஏப்ரல் 2018, 19:57:57.

கீற்றில் தேட

நிமிர்வோம்

murasalimaran 450

தமிழர் பண்பாட்டில் வைதீக ஊடுறுவல்

முரசொலி மாறன்
வரலாற்று ஆதாரங்களை முன் வைத்து ஒரு விரிவான அலசல் வைதீகப் பார்ப்பனிய ஊடுறுவலுக்கு முன்பான தமிழ் வாழ்வியலையும் மன்னரின் ஆட்சியில் பார்ப்பனியம் ஊடுறுவித் தன்னை சமூக நிலவுடைமை அதிகாரமாக்கிக் கொண்டதையும் வரலாற்றுச் சான்றுகளோடு நிறுவுகிறது இந்த சிறப்பான கட்டுரை.…

அறிவுலகு

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 10

கணியன் பாலன்
kaniyan balan book on tamil history
தொல்காப்பியம்: தொல்காப்பியர் எழுதிய தொல்காப்பியம் எழுத்து, சொல், பொருள் ஆகிய மூன்று…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 9

கணியன் பாலன்
premnath book on gita
தொல்கபிலரும் கணாதரும் - பிரேம்நாத் பசாசு தொல்கபிலரைப்போன்றே கணாதரும் தமிழர் ஆவார். இவர்…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 8

கணியன் பாலன்
Deviprasad
தொல்கபிலரின் எண்ணியம் – சட்டோபாத்தியாயா 7.புருடனுக்குரிய இடம்: சட்டோபாத்தியாயா.…

மூலச்சிறப்புள்ள தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு - 7

கணியன் பாலன்
deviprasath 268
தொல்கபிலரின் எண்ணியம் – சட்டோபாத்தியாயா தொல்கபிலரை புறநானுறு முதுமுதல்வன் என்கிறது.…

திசைகாட்டிகள்

வானவில்