மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

kaniyan balan book on tamil history

சங்க காலமும் நகர அரசுகளும்

in தமிழ்நாடு by கணியன் பாலன்
பழந்தமிழ்ச் சமூகத்தின் மிகச் சிறந்த காலகட்டம் சங்க காலம் என்பதைப் பலரும் ஏற்கின்றனர். ஆனால் அதன் காலம் எது? அது எத்தகைய சமூகம்? பலரும் அதன் காலத்தைக் கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 250 வரை எனக் கருதுகின்றனர். ஆனால் சங்க காலம்… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: சனிக்கிழமை 25 ஜனவரி 2020, 16:58:36.

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

சங்க காலமும் நகர அரசுகளும்

கணியன் பாலன்
kaniyan balan book on tamil history
பழந்தமிழ்ச் சமூகத்தின் மிகச் சிறந்த காலகட்டம் சங்க காலம் என்பதைப் பலரும் ஏற்கின்றனர்.…

பிளாஸ்டிக்-ஐ உணவாக உண்டு கரிம உரமாக மாற்றும் காளான்கள்

பாண்டி
plastic waste
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 300 மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உலகமுழுவதும் உற்பத்தி…

மனித குலத்தின் நிலைத்த வளர்ச்சி சாத்தியமா?

பரிதி
nature resuources utilization
(Christopher Clugston என்பவர் அண்மையில் எழுதிய ‘Blip’ எனும் நூலில் இருந்து சில பகுதிகளை…

அழிந்து வரும் கழுதைகள் மற்றும் புதலிகள்

பரிதி
donkeys
2007 - 2012 காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் கழுதைகளின் எண்ணிக்கை 23 விழுக்காடு வீழ்ச்சி…

உங்கள் நூலகம்

ERiC HOBSBAWM 450

எரிக் ஹாப்ஸ்பாம் - வரலாற்றில் ஒரு வாழ்வு: ரிச்சர்ட் ஜெ.இவான்ஸ் (2019)

ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்
இருபதாம் நூற்றாண்டு வரலாற்று வரைவியலானது சில தனிப்பட்ட வரலாற்றறிஞர்களாலும் வரலாற்றுக் குழுக்களாலும் வளர்ச்சி பெற்று புதிய தடத்தில் காலடியெடுத்து வைக்கத்தொடங்கியது. ஆங்கிலக் காலனி நாடாக இந்தியா இருந்தமையால் இந்தியக் கல்விப்புலத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டின்…

திசைகாட்டிகள்

வானவில்