டீச்சர்: ஒரு ஊருல ஒரு வயசான பாட்டி இருந்தாங்க..

குட்டி சர்தார்ஜி: போங்க டீச்சர்! ஒரு வயசுன்னா அது பாட்டி இல்லை, சின்னக் குழந்தை..!

டீச்சர்: ...??

Pin It