இரவின் அமைதியில்Father and son

மகனிடமிருந்து

வந்து விழுந்தன

வரிசையாக்க் கேள்விகள்.

'பெரியவன் ஆயிட்டதால

சீனியர் கேஜி போய்ட்டனா'.

ஆமாமென்றேன்.

'ஜூனியர் கேஜிக்கு பின்னே

சீனியர் கேஜியா'.

ஆமாமென்றேன்.

'பெரியவனான பின்

சின்னவனாக முடியாதில்லை?'

‘அப்படியொன்றும்

சொல்வதற்கில்லை’

- செல்வராஜ் ஜெகதீசன்

Pin It