லட்சம்

வாங்கினேன்
கைது செய்தார்கள்
கொடுத்தேன்
விடுதலை செய்தார்கள்


தங்கப்பதுமை

தன் பெண்ணுக்கு
உள்ளமெல்லாம்
தங்கம் என்றான் தந்தை -
உண்மையா என
தீயில் அவளை
உருக்கி பார்த்தாள்
மாமியார்...


பெண்களின் இலவச பட்டம்

மணந்தால் மனைவி
இழந்தால் விதவை
விலகினால் வாழாவெட்டி
அலங்கரித்தால் மினுக்கி
நியாயம் கேட்டால் பிடாரி
நீ படிப்பால்
எத்தனை பட்டங்கள் வாங்கினாலும்
உனக்கென்று
இத்தனை பட்டங்கள் காத்திருக்கின்றன
இலவசமாய்....
Pin It