சென்ற கட்டுரையில் இன்டெர்ஸ்டெல்லர் திரைப்படத்தினில் வரும் ஐந்து பரிமாணக் கோட்பாட்டினை பற்றிப் பார்த்தோம். இந்தக் கட்டுரையில் மேலும் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

wormholeஅந்தப் படத்தில் பேராசிரியர் ஜான் பிராண்ட் (Professor John Brand) , கூப்பரை (Cooper) முதலில் ஒரு ராக்கெட் மூலம் விண்வெளிக்கு அனுப்பி, அங்கிருந்து Endurance spacecraft மூலம் தொலைதூரப் பயணத்திற்கு அனுப்புவார். பூமியில் உள்ள அனைத்துப் பயிர்களும் அழிந்து போய், சோளம் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கும். அதுவும் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் பட்சத்தில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான மூன்று கிரகங்களை நோக்கிய பயணம் அது. அந்த கிரகங்களை இவருக்கு முன் சென்ற அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்து ஜான் பிராண்ட் அவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவார்கள். அந்த மூன்று கிரகங்களுக்குச் சென்று, எதில் சரியான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும். அந்த மூன்று கிரகங்களும் வெகு தொலைவில் உள்ள வேறு ஒரு விண்மீன் கூட்டத்தில் உள்ள கிரகங்கள். ஆகையினால் பேராசிரியர் ஜான் அவர்களே ஒரு வழியைச் சொல்வார். அதாவது புதிதாக சனி கிரகத்தின் அருகில் ஒரு wormhole உருவாகி இருப்பதாக சொல்வார். அதனுள் சென்றால் மிக எளிதாக அந்த கிரகங்களை அடையலாம் என்பார். இப்பொழுது இங்கு நாம் காண இருப்பது - அந்த wormhole என்பது என்ன ?? அவை ஏன் உருவாகின்றன? அவை எப்படி இரு அண்ட வெளிகளுக்கு இடையே குறுக்கு வழியாக அமைகின்றன?? என்பதைத்தான். 

wormhole என்பது செய்முறையாக உறுதி செய்யப்படாத பிரபஞ்சத்தின் எந்த இடத்திற்கும் சுலபமாக செல்ல உதவும் ஒரு குறுக்கு வழியாகும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குச் செல்ல சில நூறு அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகலாம். அவ்வாறு இருப்பின் இந்த wormhole மூலம் நாம் சில மணி நேரத்தில் கூட சென்று விடலாம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஐன்ஸ்டீனின் பொது சார்பியல் கோட்பாடு இதனை விரிவாக விளக்குகிறது. குறுக்கு வழியில் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு பிரச்னை இருக்கும். அதுபோல இந்த wormhole ஊடே செல்லும் போதும் அதிகப்படியான கதிர்வீச்சு, எதிர்பாராத திருப்பங்கள் மற்றும் வெளி மண்டலத்தின் ஆபத்தான துகள்களுடனான தொடர்புகள் மிகப் பெரிய ஆபத்தாக முடியும்.

நாம் இன்று விண்ணில் காணும் நட்சத்திரங்கள் கூட மிக அதிக தொலைவில் உள்ளவை. இவ்வாறு நமது கண்ணுக்குத் தெரியாமல் இன்னும் எத்தனையோ உள்ளன. அவ்வாறு நமக்குத் தெரியும் நட்சத்திரங்களை சென்றடைய கூட நமக்கு சில நூறு வருடங்கள் அல்லது சில ஆயிரம் வருடங்கள் தேவைப்படும். அவ்வாறு உள்ள பொழுது இந்த Wormholes நமக்கு உதவியாக இருக்கும் என அறிவியலாளர்கள் கூறுகின்றனர். இவ்வாறு நாம் விவாதிப்பதற்க்கு இது மிக எளிதாக இருக்கலாம் . ஆனால் உண்மையில் இது மிகக் கடினமான செயல்கள் நிறைந்தவை. என்னுடைய முதல் கட்டுரையில் வானியில் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் நாகரிக வளர்ச்சியைப் பற்றி விவரித்து இருப்பேன். அதன் படி பார்த்தால் இந்த மாதிரியான பயணங்களுக்கு நமக்கு இன்னும் சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என நினைக்கிறேன். ஏனெனில் நாம் இன்னும் மனிதனை அருகில் உள்ள செவ்வாய் கிரகத்திற்குக் கூட அழைத்துச் செல்லவில்லை. அப்படி இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு பல லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இடத்திற்குச் செல்வது?

Wormholes என்றால் என்ன?

worm hole theoryWormholes என்பது அண்ட வெளியில் இரு வேறு வெளி மற்றும் நேரத்தை இணைக்கும் ஒரு பாதை ஆகும். உதாரணமாக ஒரு காகிதத்தை எடுத்து, அதனை சரிபாதியாக மடித்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது ஒரு பென்சிலை ஒரு பகுதியில் இருந்து இன்னொரு பகுதி வழியாக துளை போட்டு எடுங்கள். அந்தக் காகிதத்தில் உள்ள இரு துளைகள் இரு வேறு காலம் மற்றும் வெளிப் பகுதிகளை குறிக்கும். கற்பனையாக அந்த இரு துளைகளை இணைத்தால் உருவாகும் பாதையே Wormhole என கொள்ளப்படும்.

இதையே இப்பொழுது அண்ட வெளியில் கற்பனை செய்து பாருங்கள். ஐன்ஸ்டீனின் பொது சார்பியல் கோட்பாடு இதனை விரிவாக விளக்குகிறது. மேலும் இந்த Wormhole Einstein-Rosen bridge எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

அதீத ஈர்ப்பு விசை உள்ள Wormhole ன் ஒரு பக்கத்தில் குதித்து பல மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள மற்றொரு பக்கத்தில் துரிதமாக சென்று விடலாம். இந்த Wormholes என்பது கோட்பாடுகள் சார்ந்து விளக்கும் பொழுது மிக எளிதாக இருக்கும். அதுவே செய்முறையாகப் பார்க்கும் பொழுது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாகும் ( Just for now, might be in the future).

ஐன்ஸ்டீனின் பொது சார்பியல் கோட்பாட்டின் படி இந்த Wormhole பயணிக்கத் தகுதி இல்லாதவை அல்லது அதனின் ஊடே பயணிக்க இயலாத பாதைகள்.

உங்களால் Wormhole-ஐ உருவாக்க முடிகிறது எனக் கொள்வோம். அதனின் அதீத ஆற்றல் மற்றும் நிலையில்லா தன்மை ஆகிய காரணங்களினால் அது உடனடியாக நிலைகுலைந்து விடும். மேலும் நீங்கள் அதனுள் காலடி எடுத்து வைப்பீர்கள் எனில், உங்கள் அடுத்த காலடி ஒரு கருந்துளையினுள் இருக்கலாம்.

கடைசியாக உங்களால் ஒரு பயணிக்கக் கூடிய மற்றும் ஒரு நிலையான Wormhole ஐ உருவாக்க முடியும் எனக் கொள்வோம். ஆனால் அதன் தன்மையானது ஏதேனும் ஒரு பருப்பொருள், அதனைத் தொட்டவுடன் அதாவது அதனுள் நுழைய முற்பட்டவுடன் அதன் நிலைத்தன்மை கேள்விக்குறி ஆகி விடுகிறது.

ஆனாலும் நமக்கு இன்னும் சில வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதாவது அறிவியலாளர்கள் இன்னமும் ஈர்ப்பு விசையையும், கற்றை இயங்கியல் கோட்பாட்டின் தன்மையையும் முழுமையாக ஆராயவில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மட்டுமே அவை எவ்வாறு உருவாகின்றன எனத் தெரியும் என நாம் கொள்ளலாம். ஏனெனில் நாம் இன்னும் அதை அறிந்திருக்கவில்லை. இதுவரை Wormhole என்பது பெரு வெடிப்பின் ஒரு பகுதியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தின் வெளி காலமும் ஒரு தனிப்புள்ளியில் கூடி இவற்றை உருவாக்குகிறது எனப் பார்க்கப்படுகிறது.worm hole theory 2

இந்த Wormhole தேடல் இன்னமும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. எப்படியெனில் நம்முடைய பூமியின் ஈர்ப்பு விசை எப்படி நம் நட்சத்திரத்தின் ஒளியை ஈர்த்து நமக்கு வேறு ஒரு தோற்றத்தைத் தருகிறதோ அதே போன்று Wormhole அதன் ஈர்ப்பு விசையின் மூலம் தன அருகில் உள்ள நட்சத்திரத்தின் ஒளியில் சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

இவ்வளவு அறிவியல் முன்னேற்றத்திலும் இன்னும் நம்மால் ஒரு Wormhole கூட கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

இப்பொழுது முதல் பத்திக்குச் செல்லுங்கள்... கூப்பர் மற்றும் அவருடைய குழு Wormhole பயணம் முடித்து மறுபக்கம் சென்று விட்டார்கள்.

அடுத்து என்ன என்பதை வரும் கட்டுரைகளில் காண்போம்.

(தேடல் தொடரும்...!!!) 

- வி.சீனிவாசன்

Pin It

மனிதன் இன்று எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகள் செய்து அதனின் ஊடே தன்னை மிக சக்தி வாய்ந்த மற்றும் நன்கு முன்னேறிய நாகரிக மற்றும் தொழில்நுட்ப இனமாக கருதிக் கொண்டு இருக்கிறான். வேற்றுகிரகவாசிகளைத் தேடி பல விண்கலங்கள், செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் தொலைநோக்கிகளை விண்வெளியில் செலுத்திக் கொண்டு இருக்கிறான்.

Nikolai Kardashevசோவியத் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த வானியல் ஆய்வாளர் மற்றும் வான் இயற்பியலாளர் நிகோலாய் கார்டாஷேவ் என்பவர் 1964 இல் நாகரிகங்களை அதன் ஆற்றலை உள்வாங்கும் திறன் மற்றும் அதனை சரிவர பயன்படுத்தும் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தினார்.

கர்தாஷேவ் அளவீடு ஒரு நாகரிகத்தின் நுண்ணறிவு அளவை அளவிடுவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகும். இந்த இந்த அளவுகோள் அனுமானம், மற்றும் ஒரு அண்ட அளவிலான ஆற்றல் நுகர்வு குறித்து விவாதிக்கிறது. இந்த அளவின் பல்வேறு நீட்டிப்புகள் பின்வருமாறு முன்மொழியப்பட்டுள்ளன, இதில் பரந்த அளவிலான ஆற்றல் மட்டங்கள் (வகைகள் 0,I ,II ,III, IV ,V, VI மற்றும் VII) மற்றும் தூய சக்தியைத் தவிர வேறு அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வகை I நாகரிகம் - ஒரு கோள்களின் நாகரிகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது-அதன் தாய் நட்சத்திரத்திருலிருந்து கிரகத்தை அடையும் அனைத்து ஆற்றலையும் பயன்படுத்தவும் மற்றும் சேமிக்கவும் இயலும் (வெப்பம், ஹைட்ரோ, காற்று, போன்றவை). கர்தாஷேவ் அதை "பூமியில் தற்போது அடைந்த அளவில் நெருக்கமான தொழில்நுட்ப நிலை" என்று விவரித்தார்.

பூகம்பங்கள், வானிலை மற்றும் எரிமலைகள் போன்றவற்றை ஒரு கிரக நாகரிகத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று இயற்பியலாளர் Michio Kaku நினைக்கிறார், "மேலும் கடல் நகரங்களைக் கட்டும். அப்படியானால், நாம் இன்னும் அங்கு இல்லை. வகை 1 நிலை பெற எங்களுக்கு மற்றொரு 100-200 ஆண்டுகள் எடுக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மேலும் மனித இனம் இப்போதைக்கு வகை 0.7 என வகைப்படுத்தலாம்" எனக் கூறுகிறார்.

நாம் வகை 1 நிலையை அடைந்து விட்டோம் எனக் கொள்வோம் , அடுத்தது என்ன? மற்ற கிரகங்களிலிருந்து எரிசக்தி வரையறையைப் பார்ப்பதற்கு, பூமியை விட்டு வெளியேறலாம். ஒரு நட்சத்திரத்தின் மொத்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பரஸ்பர நாகரிகத்தை நாம் உருவாக்கினால், நாம் ஒரு வகை 2 நாகரிகத்தை அடைவோம்.

வகை II நாகரிகம் - நட்சத்திர நட்சத்திர நாகரிகம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது-அதன் தாய் அதன் நட்சத்திரத்தின் மொத்த ஆற்றலையும் முழுமையாக உபயோகிக்க இயலும்.

ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு வழி, டிஸன் கோளம் எனப்படும் ஒரு மெகாஸ்டார் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இது 1960 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியல் மற்றும் கணிதவியலாளர் ஃப்ரீமேன் டைசன் ஆகியோரின் ஆரம்ப யோசனை. அத்தகைய அமைப்பு பூமியின் பரப்பளவை விட சுமார் 600 மில்லியன் மடங்கு அதிகமாகும். இந்த ட்யசோன் கோளத்தைப் பற்றி வேறொரு கட்டுரையில் விரிவாகப் பாப்போம்.

வியக்கத்தக்க வகையில், டிஸன் கோளம் வேற்று கிரக வாழ்க்கைக்கு தேடலில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகிவிட்டது. உங்களால் விண்வெளியில் ஒரு டிஸன் கோளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றால், வேற்று கிரகவாசிகள் மிகவும் தொலைவில் இல்லை என்று குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.

universe 209வகை III நாகரிகம் - இது ஒரு கேலடிக் அல்லது அண்ட நாகரிகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது-அதன் முழு அண்ட மண்டலத்தின் ஆற்றலை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும். ஒரு வகை 3 நாகரிகம் என்பது பரிணாமத்தின் மற்றொரு ஒழுங்குமுறையாகும், அநேகமாக 100,000 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் எடுக்கும். கர்தாஷேவ் அதை "தனது சொந்த விண்மீன் அளவிலான ஆற்றல் கொண்ட ஒரு நாகரிகம்" என்று இதனை கூறுகிறார். ஆம், இந்த முன்னேற்றத்தை பெற முழு விண்மீன் சக்தியை நீங்கள் பெற வேண்டும்.

நாம் ரோபோக்கள் டிஸ்ஸான் ஸ்பெரெஸ் கட்டமைக்கின்ற காலகட்டத்தினைப் பற்றி இங்கு பேசுகிறோம், எல்லா விண்மீன்களுக்கும் மேலாக, இன்னும் அசைக்கமுடியாத விண்வெளி உந்துவிசை தொழில்நுட்பத்தை பற்றியும் இங்கு கூற வேண்டும். ஒருவேளை, இத்தகைய ஒரு நாகரிகம் கருந்துளைகளிலிருந்து எரிசக்தி பெறுதல் அல்லது ஆற்றல் உற்பத்தி செய்ய கூடிய நட்சத்திரத் தோற்றத்தை உருவாக்க முடியும்.

அத்தகைய முன்னேற்றத்திற்கு அடுத்தது என்ன? கர்தாஷேவ் இதன் பிறகு எந்த நாகரிகத்தையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக் கருதினார், ஆனால் பின்னர் முன்கணிப்பு செய்தவர்கள், வகை 4 நாகரிகம் ஒரு முழு பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றலைக் கையாள முடியும் என்று முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் வகை 5 பன்மையில், பல பிரபஞ்சங்களில் இருந்து ஆற்றலைக் கையாள முடியும் என்று கூறுகிறார்கள்.

வகை 6 பற்றி என்ன? நாம் இங்கே கடவுள் பொருட்களை பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம், நேரம் மற்றும் விண்வெளியை கட்டுப்படுத்தும் திறனும், விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு பிரபஞ்சங்கள் உருவாக்கும் திறனையும் பற்றி பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம். வகை 7? நாம் கற்பனை கூட செய்து பார்க்கக்கூடாது.

- வி.சீனிவாசன்

Pin It

தேவையே புத்தாக்கத்தின் (invention) தாய் என்று கூறப்படுவது உண்டு. கண்டுபிடிப்பை (discovery) அதன் தந்தை என்று கூறலாம். மின்சாரம் பற்றி டெஸ்லா கண்டறிந்தனவற்றைப் படித்திராவிட்டால் எடிசனால் மின்விளக்கை உருவாக்கியிருக்க முடியாது. அதேபோல் சில புத்தாக்கங்கள் (எ.கா. தொலைநோக்கி, நுண்ணோக்கி) இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நம்மால் பெரிய சில கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியிருக்க முடியாது. எனவே கண்டுபிடிப்பையும், புத்தாக்கத்தையும் தனித்தனியே வேறுபடுத்திப் பார்ப்பது பொருளற்றது. மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பலர் இந்த உண்மையை அங்கீகரித்தனர். ஒவ்வோராண்டும் நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்படும்போது நாம் இதைத்தான் பார்க்கிறோம்: ஓர் உள்ளார்ந்த ஆர்வத்தால் உந்தப்பட்டு அறிவியல் பயணத்தைத் தொடங்கும் விஞ்ஞானிகள் சில கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்துகிறார்கள். அவற்றில் சில கண்டுபிடிப்புகள் புதிய கருவிகள் உருவாகக் காரணமாக இருக்கும்; சில கண்டுபிடிப்புகள் புதிய கருவிகளால் விளைந்தவையாக இருக்கும். ஆனால் ஒட்டுமொத்தத்தில் அவை உலகை மாற்றியமைத்து விடும். அவ்வாறு உலகை மாற்றியமைத்த ஒரு சில கருவிகள் கண்டறியப்பட்ட கதையை இப்போது பார்க்கலாம்.

வானியல்:

galileoஇதுவரை உலகம் கண்ட விஞ்ஞானிகளிலேயே தலைசிறந்தவர் என்று கூறத் தகுதியுடையவர் கலீலியோ கலிலி. ஒரு கருதுகோளை மெய்ப்பிக்க பரிசோதனை முறையை நாடிய முதல் அறிவியல் அறிஞர் அவராகவே இருக்க முடியும். அவரது சாதனைகளில் பலவற்றை நாம் ஏற்கனவே அறிந்திருப்போம். இரு பொருட்களை உயரமான பகுதியிலிருந்து கீழே போட்டால், நிறை அதிகம் கொண்ட பொருள், நிறை குறைந்த பொருளைக் காட்டிலும் வேகமாகத் தரையை அடையும் என்ற அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றை ஏற்க மறுத்து அதைத் தனது பரிசோதனையின் மூலம் நிரூபித்தும் காட்டினார் அவர். மேலும் மிகச்சிறந்த திசைகாட்டியை உருவாக்கியது உள்ளிட்ட பல சாதனைகளுக்குச் சொந்தக்காரர்.

இரு தங்கைகள், ஒரு தம்பியுடன் ஓர் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த கலீலியோவுக்கு கடைசி வரை பணத்தின் தேவை இருந்து கொண்டே இருந்தது. கலை, ஓவியம் என்று சுற்றித் திரிந்த அவரது தம்பி, குடும்பத்துக்கு எந்த வகையிலும் உதவியாக இல்லை. இதனால் குடும்ப பாரம் முழுவதும் கலீலியோவின் தலையிலேயே விழுந்தது. மேலும் தங்கைகளின் திருமணத்தை மிகுந்த பொருட்செலவில் நடத்த வேண்டியிருந்தது. (அதிகமான வரதட்சணையும் அளிக்க வேண்டியிருந்தது). நல்லவேளையாக, அவர் சில நல்ல நண்பர்களைக் கொண்டிருந்தார். அவர்களின் உதவியால் வெனிஸ் நகரில் இருந்த படூவா பல்கலைக்கழகத்தில் கலீலியோவுக்கு ஆசிரியர் பணி கிடைத்தது. அங்கு வடிவியல், கணிதம் மற்றும் வானியலைக் கற்பித்த அவருக்கு ஓரளவு நல்ல ஊதியம் கிடைத்தது. இருப்பினும்; அவரது அனைத்துத் தேவைகளையும் அது நிறைவு செய்யவில்லை. எனவே தனது ஒவ்வொரு அறிவியல் ஆய்வின்போதும் ஏதாவதொரு புதிய கருவியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது இத்தாலியின் பணக்காரக் குடியரசாக வெனிஸ் இருந்தது. எனவே, அரசின் தேவைக்கு புதிய கருவிகளை அளித்தால் பொருளீட்ட முடியும் என்ற எண்ணம் அவரது மனதில் இருந்தது. இவ்வாறு, இலக்கைக் குறி தவறாமல் தாக்க வேட்டைக்காரர்களுக்கு உதவும் வகையில் அற்புதமான குறிமுள்ளை உருவாக்கினார் கலீலியோ. ஆனால் அது மிக எளிய கருவியாக இருந்ததால், அதைக் கண்ட பலரும் தாங்களாகவே அதுபோன்ற ஒன்றை உருவாக்கிக் கொண்டனர். இதனால் கலீலியோவால் எதிர்பார்த்த அளவு பொருளீட்ட முடியவில்லை. அக்காலத்தில், சிறந்த ஆடிகளை (lens) உருவாக்குவதில் டச்சுக்காரர்கள் வல்லவர்களாக இருந்தனர். பொருட்களை உருப்பெருக்கிக் காட்டும் சில புதுமையான கருவிகளை அத்தகைய ஆடிகளைக் கொண்டு அவர்கள் வடிவமைத்திருப்பது கலீலியோவின் காதுக்கும் எட்டியது. இதுபோன்ற ஆடிகள் வெனிஸ் நாட்டின் வணிகக் கப்பல்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று அவர் கருதினார். எனவே, தானும் உடனடியாக அதுகுறித்த பரிசோதனைகளில் இறங்கிவிட்டார். டச்சுக்காரர்களை விடச் சிறந்த ஒரு ஆடியை உருவாக்கி அதனை வெனிஸ் நகர நீதிபதிக்குக் (Doge) கொடுப்பது அவரது எண்ணமாக இருந்தது.

ஒருநாள் டச்சு கைவினைஞர் ஒருவர் சிறந்த ஒரு ஆடியுடன் வெனிஸ் நகருக்கு வருவதாகவும், அதனை நீதிபதிக்குப் பரிசளிக்க அவர் திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் கலீலியோ அறிந்தார். இதனால் வருத்தம் கொண்ட அவர், அதிவேகமாக ஒரே நாளில் ஒரு தொலைநோக்கியை வடிவமைத்தார் (அதன் டச்சு மாதிரியை அவர் பார்க்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.) டச்சு தொலைநோக்கி பொருட்களை மூன்று மடங்கு மட்டுமே உருப்பெருக்கிக் காட்டியது என்பதையோ, குவி ஆடிகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியிருந்ததால் அதில் தோன்றிய பிம்பம் தலைகீழாகத் தெரிந்தது என்பதையோ அவர் அறிந்திருக்கவில்லை.

கலீலியோவின் தொலைநோக்கியில் ஒரு குழி ஆடியும், ஒரு குவி ஆடியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன. இது பிம்பத்தை தலைகீழாக அல்லாமல், நேராகக் காட்டியது. மேலும் அவரது கருவி டச்சுக்காரருடையதை விட 4 மடங்கு அதிக உருப்பெருக்குத் திறன் கொண்டதாக இருந்தது! இறுதியில் கலீலியோ வென்றார். வெனிஸ் பல்கலை.யில் அவர் பெற்ற ஊதியமும் இருமடங்காக உயர்த்தப்பட்டது.

இதன்பிறகு கலீலியோவின் கவனம் விண்மீன்களை நோக்கிச் சென்றது. அதற்கு முன்பே கெப்ளரின் கோள்கள் குறித்த ஆய்வுகளை அறிந்திருந்த அவர், கோபர்நிகஸின் சூரிய மையக் கோட்பாட்டிலும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். ஒருநாள் தனது தொலைநோக்கியால் அவர் வியாழன் கோளைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது அதனை இரு நிலவுகள் சுற்றி வருவதை அறிந்தார்.

இது மிகச் சிறந்த கண்டுபிடிப்பாகும். அதுவரை புவி நிலையானது என்றும், அதைத்தான் கோள்கள் அனைத்தும் சுற்றி வருகின்றன என்றும் நம்பப்பட்டு வந்தது. அப்போது வலிமையாக இருந்த கிறித்தவ தேவாலயங்களும், மதகுருக்களும் இக்கருத்தையே வலியுறுத்தி வந்தனர். ஆனால் கலீலியோ இது தவறு என்றார். வியாழன் கோளை இரு நிலவுகள் சுற்றி வருவது உண்மை; அதேபோல், வியாழனும் ஏதோ ஒன்றைச் சுற்றி வருவது உண்மை. எனவே நமது புவியும் நிலையானதாக இருக்க முடியாது; அதுவும் ஒரு வட்டப் பாதையில் சுற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கும் என கலீலியோ கூறினார்.

கோபர்நிகஸின் சூரிய மையக் கோட்பாட்டை ஆய்வு செய்த சிலர், அவரது கருதுகோள் உண்மையாக இருக்க வேண்டுமானால் வெள்ளிக் கோளானது நிலவைப் போன்ற நிலைகளைக் (Phases)கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றனர். கலீலியோவின் தொலைநோக்கி அதுவும் உண்மை என்று காட்டியது!

தொலைநோக்கியைக் கொண்டு கலீலியோ மேற்கொண்ட இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் பேரண்டம் குறித்த மனித குலத்தின் அறிவை வேறொரு தளத்துக்கு எடுத்துச் சென்று விட்டன. அதேவேளையில் இக்கண்டுபிடிப்புகளால் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தின் வெறுப்புக்கு ஆளாகி பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் அவர் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. உலகின் முதல் நவீன அறிவியல் நூலாகக் கருதப்படும் கலீலியோவின் ‘Two New Sciences’ என்ற புத்தகம் மேற்கு ஐரோப்பாவில் ஒரு பெரும் புரட்சியையே நிகழ்த்தியது. ஆனால் இத்தாலியில் அந்த நூலை வெளியிட தேவாலயம் தடைவிதித்தது. இவ்வாறு, மறுமலர்ச்சியின் பிறப்பிடமான இத்தாலியிலேயே அறிவின் பரவலுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. இதனால், அறிவியல் புரட்சிக்கு தலைமை ஏற்றுச் செயல்பட்டிருக்க வேண்டிய அந்த நாடு பல்லாண்டு காலம் பின்தங்கியே இருந்தது.

வெப்ப இயக்கவியல்

மேற்கூறிய சம்பவங்கள் நடந்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகைப் புரட்டிப் போட்ட வேறொரு கருவியை மற்றொரு நபர் கண்டறிந்தார். அவரது பெயர் ஜேம்ஸ் வாட். ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் ஒரு கொல்லரின் மகனாகப் பிறந்த அவர், தச்சு வேலைகளிலும் கணிதத்திலும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்; பொறியியல் வல்லுநராக வேண்டும் என்று விரும்பினார்.

வணிகத்தை அறிந்து கொள்ள சில காலம் லண்டனில் தங்கி பல இடங்களில் பயிற்சி பெற்றார். பின்னர் சொந்தமாகத் தொழில் துவங்கும் எண்ணத்துடன் கிளாஸ்கோ திரும்பிய வாட் அம்முயற்சியில் வெற்றியடையவில்லை. ஏனெனில் அங்கு வணிகம் ஒரு சில குழுக்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. இந்நிலையில், சில நண்பர்களின் உதவியால் கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்குப் பணி கிடைத்தது. வாட்டின் புதுமையான திறன்களை அறிந்த பல்கலைக்கழகம் அவருக்காகவே ‘கணிதப் பொருள் வடிவமைப்பாளர்’ என்ற பணியிடத்தை உருவாக்கி அவரை அமர்த்தியது. இதனால் எவ்வித இடர்ப்பாடுகளும் இன்றி சுதந்திரமாகத் தனது பணியில் வாட் மூழ்கினார்.

அது நீராவியை வெற்றிகொள்வதில் பலர் முனைந்திருந்த நேரம். நியூகோமென் என்பவர் இத்தகைய முயற்சிகள் அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து சிறிய பாய்லர் ஒன்றை வடிவமைத்திருந்தார். அதனை சுரங்கங்களில் பயன்படுத்தி நீரை வெளியேற்ற முடியும். ஆனால் அதேபோன்ற பெரிய அளவிலான பாய்லரைச் செய்தபோது, அதற்கு அதிக நீர் தேவைப்பட்டது. மேலும் ஒரு சில நிமிடங்களில் தனது பணியையும் நிறுத்திக் கொண்டது. இயற்பியலிலும், கணிதத்திலும் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றிருந்த ஜேம்ஸ் வாட் இந்த பாய்லரைக் கண்டபோது அவருக்கு ஒரு யோசனை பளிச்சிட்டது. நீராவியை அது வெப்பமடையும் அதே உருளையில் குளிரவிடாமல், குளிர்விக்க தனிக் கலனை பயன்படுத்தினால், அக்கருவியின் திறனை மேம்படுத்த முடியும் என்று அவர் கருதினார். அதற்காக ஒரு தனி குளிர்விப்பானை (condenser) அவர் பயன்படுத்தினார். வெற்றி கிடைத்தது.

இருப்பினும் ஜேம்ஸ் வாட்டின் இக்கருவி சுரங்கத்திலிருந்து வெளியே வர சில நாட்கள் ஆனது. இதனை வேறு சில செயல்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம் என்று யோசனை தெரிவித்தவர் ஜேம்ஸ் போல்டன் என்பவர். தொழிலதிபரான இவர் சில நண்பர்கள் மூலம் வாட்டுக்கு அறிமுகமானார். இருவரும் இணைந்து உருவாக்கியது போல்டன்-வாட் இயந்திரம் (Engine) எனப்பட்டது.

இதன்பிறகு இருவரும் இணைந்து நீராவியைப் பயன்படுத்தி சக்கரங்களைச் சுழல வைக்கும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினர். இந்த இயந்திரத்தை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியது ஒரு மர அறுவை ஆலையாகும். இதற்காக ஒரு வினோதமான ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை ஆலை நிர்வாகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆம். புதிய இயந்திரத்தின் வரவால் முன்பு இயந்திரமாகச் சுழன்று அப்பணியைச் செய்து வந்த 12 குதிரைகள் பணியை இழந்தன! ‘குதிரைத் திறன்’ என்ற சொல் உருவானது இதன் காரணமாகத்தான். (உருவாக்கியவர் நமது நாயகன் ஜேம்ஸ் வாட்!) இதன்பிறகு ரயில்வே, ஆலைகள் என அனைத்தும் நீராவியைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தன. அதன் விளைவாகத் தோன்றிய தொழிற்புரட்சி உலகையே மாற்றியமைத்தது.

மரபியல்:

கேரி முல்லிஸ், ஜேம்ஸ் வாட்டைப் போலவே புதுமையான பொருட்களை உருவாக்குவதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவர். சிறு வயதிலேயே வேதியியல் பரிசோதனைகளில் ஈடுபட்டு பொழுதைக் கழித்தவர். இதன்பின்னர் மரபியலில் ஆர்வம் கொண்டு டி.என்.ஏ. குறித்த ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டார். டி-ஆக்ஸி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் என்பதன் சுருக்கமான டி.என்.ஏ. இரட்டைச் சுருள் வடிவம் கொண்ட மரபுப் பொருள் என்பது நமக்குத் தெரியும். அதில் உள்ள அமில மூலக்கூறுகள் குறிப்பிட்ட இணை மூலக்கூறுகளுடன் மட்டுமே இணைந்திருக்கும். இவ்வாறு ஒரு இழையானது மற்றொரு இழையுடன் இணை மூலக்கூறுகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

சிறிய டி.என்.ஏ. துண்டுகள் சிலவற்றை அவர் ஆய்வு செய்தபோது, அவை நீளமான இரட்டை இழைகளுடன் எதிரெதிர் முனைகளில் இணைசேர்வதைப் பார்த்தார். இது டி.என்.ஏ. மூலக்கூறுகளுக்கு மட்டுமே உள்ள தனித்த பண்பாகும். அதன்பின் மேலும் சில டி.என்.ஏ. துண்டுகளையும், புரத மூலக்கூறையும் அதனுடன் சேர்த்த முல்லிஸ், இந்த சிறிய டி.என்.ஏ. மூலக்கூறுகளைப் பெருகச் செய்து நகல் டி.என்.ஏவை உருவாக்க முடியும் என்று கண்டறிந்தார். இதன் விளைவாக பாலிமரேஸ் தொடர் வினைகள், டி.என்.ஏ.வை கச்சிதமாக நகலெடுக்க உதவும் டி.என்.ஏ. ஜெராக்ஸ் மெஷின் ஆகியவற்றை முல்லிஸ் உருவாக்கினார். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த புத்தாக்கமாக இக்கண்டுபிடிப்புகள் கருதப்படுகின்றன. குளோனிங் மற்றும் மரபுப் பொறியியல் ஆகிய துறைகளிலும், புதிய ஜீன்களைக் கண்டறிவதிலும் இவை பெரும் பங்கை ஆற்றுகின்றன. மேலும் தடயவியல் முதல் தொல்லியல் வரை அனைத்துத் துறைகளிலும் இவற்றின் பயன்பாடு அதிக அளவில் உள்ளது.

மனித வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்த கண்டுபிடிப்புகளும், புத்தாக்கங்களும் அதற்கேற்ற சூழல் நிலவிய பகுதிகளிலேயே நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. புதுமையை வரவேற்று, திறமைக்கு மதிப்பளித்து, ஆர்வத்துக்கு அணை போடாமல் ஊக்கப்படுத்தி, அறிஞர்கள் தங்கள் ஆய்வுகளைச் சுதந்திரமாகச் செய்ய அனுமதிக்கின்ற சமுதாயங்கள்தான் இதுவரை இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகளைச் சாத்தியமாக்கியுள்ளன. இனி வரும் காலங்களில் நிகழும் கண்டுபிடிப்புகளையும் அதேபோன்ற அறிவார்ந்த சமுதாயங்கள்தான் சாத்தியமாக்கும்.

(சுனில் லக்ஷ்மண், பெங்களுரில் இயங்கி வரும் ஸ்டெம் செல் பயாலஜி அண்டு ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் நிறுவனத்தில் விஞ்ஞானியாகப் பணியாற்றி வருகிறார். செல்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பது குறித்த ஆய்வில் தற்போது ஈடுபட்டு வருகிறார். இக்கட்டுரை முதன்முதலாக thewire.in இணைய இதழில் வெளியானது.)

தமிழில்: நந்தா

Pin It

thamil desam jan 2014அண்மையில் இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ (ISRO), செவ்வாய் கிரகம் குறித்து ஆராய்வதற்காக விண்ணில் ஏவிய ‘மங்கல்யான’ விண்கலம் குறித்து ஊடகங்களில் பரவலாகச் செய்திகள் வந்தன. இந்தியா மட்டுமின்றி, அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, சீனா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

வட அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம், விண்ணில் நடக்கும் மாற்றங்களையும், புதிய கிரகங்களின் அசைவுகள் ஒவ்வொன்றையும் துல்லிய மாகக் கணித்து வருவது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே.

இந்தியாவின் மங்கல்யானைப் போலவே அண்மை யில், ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சற்றொப்ப 100 கோடி விண்மீன்களை புகைப்படம் எடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கையா (GAIA) என்கிற அதிநவீன செயற்கைக் கோளை விண்ணில் ஏவியது.இதற்கான செலவு சற்றொப்ப 100 கோடிடாலர்கள் ஆகும்.

புவியைவிட்டு சற்றொப்ப 15 இலட்சம் மைல்களுக்கு அப்பால் சென்று நிலைகொள்ளும் இந்த செயற்கைக் கோள், அங்கிருந்து பல விண்மீன்களை படமெடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும். இந்த செயற்கைக் கோளின் மூலம் மட்டும் சற்றொப்ப 50 ஆயிரம் கோள்கள் குறித்த தகவல்களைத் திரட்ட முடியும் என ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நம்பிக் கைத் தெரிவித்துள்ளது.

சீனாவும் தன் பங்கிற்கு, சந்திரனை ஆய்வு செய்ய ஆளில்லா விண்கலத்தை முதன் முறையாக விண்ணில் ஏவியுள்ளது. விண்வெளியில், ரசியா ஏற்கெனவே அமைத்துள்ள மீர் விண்வெளி நிலையத்தைப்போலவே, தமக்கும் ஒரு நிரந்தரமான விண்வெளி நிலையம் வேண்டும் என்ற சீனாவின் உந்துதலே இந்த புதிய விண்கலத்தை ஏவியதற்கு காரணம் என சீன அறிவி யலாளர்கள் பலர் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கிடையே பூமியில் நடை பெற்றுக் கொண்டுள்ள நாடு பிடிக்கும் அதிகாரப் போட்டி, விண்வெளியிலும் நடந்து கொண்டுள்ளது. அதன் விளைவாக, ஒவ்வொரு நாடும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் புதிய புதிய கண்டு பிடிப்புகளை நிகழ்த்தி வருவது ஆராக்கியமானதே எனினும், அவ் ஆராய்ச்சிகளின் பின்னணியில் முதலாளிகளின் தீரா இலாப வெறியே முன்னிற்கிறது.

உலகெங்கும் முன்னணி முதலாளிய நாடுகளில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இது போன்ற விண் வெளி ஆராய்ச்சிகள், “நாம் வாழுகின்ற இப்புவியைத் தாண்டி, உயிரினங்கள் வசிப்பதற்கு வசதியான வேறொரு கிரகம் இப்பால் வெளிக்கு அப்பால் உள்ளதா?’’- என்ற ஒற்றைக் கேள்விக்கு விடை காணவே பெரும்பாலும் நிகழ்த்தப் படுவதாக நாம் நினைத்துக் கொண் டுள்ளோம். அது ஒரு முக்கியமான கேள்வியே! இருப்பினும், இன் னொரு முக்கியமானக் கேள்வியும் இவ் ஆராய்ச்சிகளுக்கு பின் உள்ளது.

நாம் வாழுகின்ற பூமியின் இன்றைய அவல நிலை நமக்கு நன்கு தெரியும். இயற்கை வளங்களை முதலாளிய நாடுகளும், நிறுவனங்களும் வரைமுறையற்றுச் சுரண்டிக் கொண்டுள்ளதன் விளைவாக, புவியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. பனிப் பிரதேசங்கள் உருகுவதும், கடல் மட்டம் அதிகரிப்பதும், மழை - புயல் - நில நடுக்கம் உள்ளிட்ட கடும் இயற்கைச் சீற்றங்கள் இயல்பாகி வருவதும் என புவியின் நிலைமை படுமோச மாக உள்ளது. World Resources Institute என்ற பன்னாட்டு அமைப்பு, உலகின் 69 நாடுகள் கடுமையான தண்ணீர் சிக்கலில் இருப்பதாகவும், அந்த நாடுகளின் தண்ணீரில் கணிசமான அளவு தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

முதலாளியத்தின் விளைவால், புவியின் ஒட்டுமொத்த மனித குல மும், உயிரினங்களும் சந்திக்கும் பேரவலங்கள் இவை. இன்னொரு புறம், இந்த அவலங்கள் சூழலியலைக் காப்பதற்கான உலக தழுவியப் போராட்டங்களுக்கு மறைமுக அழைப்பை விடுத்துக் கொண்டுள்ளது. சூழலியல் குறித்த விழிப்புணர்வுக் கருத்துகள் உலகெங்கும் பரவிவருகிறது.

இந்நிலையில், பூமியின் இயற்கை வளங்களை இனியும் பழையபடி தீவிரமாகச் சுரண்ட முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட முதலாளிய சக்திகள், தாம் சுரண்டு வதற்கு ஏதுவாக உள்ள இயற்கை வளங்கள், கனிமங்கள் ஆகியவை நிறைந்துள்ள புதிய கிரகங்கள் விண்வெளியில் உள்ளனவா என்பதை அறிவதற்காகவும் பல விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ளன.

பூமிக்கு அப்பாற்பட்ட கோள்கள் மட்டுமின்றி, எரிகற்கள் ஆகிய வற்றிலும் கனிசமான அளவிற்கு டைடானியம், பிளாட்டினம், துத்த நாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கனி மங்கள் காணப்படுகின்றன. 1997 ஆம் ஆண்டு வெறும் 1.6 கிலோ மீட்டர் சுற்று வட்டம் கொண்ட ஓர் எரிகல்லில், இரும்பு, நிக்கல், பிளாட்டினம் உள்ளிட்ட 20 ட்ரில்லியன் டாலர் அளவிற்கான கனிமங்கள் இருப்பதை அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்தனர். 12Psyche என்ற எரிகல்லில் மட்டும், உலகின் இன்றைய பயன்பட்டு அளவைக் கணக்கில் கொண்டால், பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குத் தேவையான அளவிற்கான இரும்பு மற்றும் நிக்கல் கனிமங்கள் உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஒரு வேளை அவ்வாறான கிரகங்களோ, வின்கற்களோ கண்டு பிடிக் கப்பட்டால், அதிலிருந்து கனிமங்கள், நீர் உள்ளிட்ட இயற்கை வளங்களை பூமிக்குக் கொண்டு வருவது குறித்தும், வாய்ப்பிருந்தால் அங்கேயேக் குடியேறுவது குறித்தும் இந்த ஆய்வுகளை அவர்கள் முன் தள்ளி நடத்துகிறார்கள்.

இது போன்ற ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக, அமெரிக்காவின் அரி சோனா பல்கலைக்கழக விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள், வைரத்தின் படிமங்களை அதிகமாகக் கொண்ட Planet 55 Cancri-eஎன்ற புதிய கிரகத்தைக் கண்டுபிடித் துள்ளனர். நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறு வனம், மனிதர்கள் வசிப்பதற்கு ஏற்ற 5 கிரகங்களைப் பட்டியலிட்டு, அதில் மனிதர்கள் குடியேறுவதற்கான சாத்தியப்பாடுகளை ஆராய்ந்து வருகிறது.

மேலும், அமெரிக்காவின் ஹப் பில் விண்வெளித் தொலை நோக்கி, வியாழன் கிரகத்தைச் சுற்றி வரும் யுரோப்பா என்ற துணைக் கிரகத் தில், நீர் கசிவு இருப்பதை உறுதி செய்து படம் எடுத்துள்ளது. 2004ஆம்ஆண்டு வரை அமெரிக்கா மட்டும், சற்றொப்ப 50.8 பில்லியன் டாலர்கள் இது போன்ற ஆராய்ச்சி களுக்காக செலவிட்டுள்ளது.

விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பெரிதும் அரசுகளே முன்னின்று செய்து வந்த நிலையில், அதில் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படவே, 2004 ஆம் ஆண்டு - வட அமெரிக்க அதி பர் ஜார்ஜ் புஷ் ஆட்சிக் காலத்தில், அதில் தனியார் பெரு முதலாளிய நிறுவனங்களும் ஈடுபடு வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுதித்க கொடுக்கப் பட்டன. 2004ஆம் ஆண்டு Ciomposites என்ற தனியார் நிறுவனம், SpaceShipOne என்ற முதல் தனியார் விண் கலகத்தைக் கொண்டே, அமெரிக்க அரசின் நாசாவின் செயற்கைக் கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இதன் மூலம், பெரும் பொருட் செலவிலான விண்கலங்களை தயாரிக்கும் பணியை தனியாரிடம் தாரை வார்த்தது அமெரிக்க அரசு.

இந்நிறுவனங்கள் விண்கலங்கள் தயாரிப்பதோடு நின்றுவிடவில்லை. விண்வெளிக்கு மனிதர்களை சுற் றுலா கொண்டு செல்வதற்கு விண் கலம் உருவாக்குதல், மனிதர்களை வேற்று கிரகத்தில் குடியமர்த்த விண்கலம் உருவாக்குதல் என இலாப நோக்கில் பல திட்டங்களி இந்நிறுவனங்கள் செய்யத் தொடங்கிவிட்டன.

இதற்கு முன்னோட்டமாக, 2001ஆம் ஆண்டு - Space Adventuresஎன்ற தனியார் நிறுவனம், அமெரிக்க அரசின் ஒப்புதலோடு, பெருந்தொகை அளித்த பணக்காரர் ஒருவரை விண்வெளியிலுள்ள, சர்வ தேச விண்வெளி நிலையத் திற்கு முதல் முறையாக சுற்றுலா வாக அழைத்துச் சென்றது. SpaceX என்ற தனியார் நிறுவனம், விண் வெளியில் உள்ள எந்த கிரகத்திற்கும் மனிதர் களைக் கொண்டு செல்வதற்கான அதிநவீன புதிய விண்வாகனங்களை தற்போது உருவாக்கி வருகின்றது.

Mars Oneஎன்ற நிறுவனம் 2024ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்களைக் குடியமர்த்து வதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்திக் கொண்டுள்ளது. கடந்த ஆகத்து 2013 - வரை சற்றோப்ப, அமெரிக்கா, சீனா, இந்தியா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட உலகின் முன்னணி முதலாளிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 இலட்சம் பேர் இதற்கு முன்பதிவு செய் துள்ளனர்.

எரிகற்களிலிருந்து கனிமங்களை எடுக்கும் முறைக்கு Carl Sagan, Steven J. Ostro உள்ளிட்ட விண்வெளி இயற்பியல் அறிஞர்கள் பலரும் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின் றனர். எரிகற்களில் களம் அமைத்து கனிமங்களை எடுப்பதன் மூலம், அவற்றின் சுற்றுப்பாதையில் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடும் என்றும், அவ்வாறு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அது மற்ற எரிகற்களின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பூமியின் மீது அவை மோதுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஆனால், இது போன்ற எச்சரிக்கைகளையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தான் இதற் கானப் பணிகள் துரிதமாக நடந்து வருகின்றன.

அமெரிக்காவிற்கும் சோவியத் இரசியாவிற்கும் விண் வெளி ஆராய்ச்சி யில் கடும் போட்டிகள் ஏற்பட்டு வந்த 1967ஆம் ஆண்டு, Outer space treaty என்ற ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அமெரிக்கா, சோவியத் யூனியன், பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகள் முதலில் இதில் கையெழுத்திட்டன. தற்போது வரை 102 நாடுகள் இதில் கையெழுத்திட்டுள்ளன. இவ் ஒப்பந்தத் தின்படி, விண்வெளியில் உள்ள எந்தவொரு கிரகத்தையும், எந்த நாடும் உரிமை கொண்டாட முடியாது என்று முடிவானது.

அன்றைய காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தில், நாடுகளைப் பற்றிய வரையறைகள் தான் உண்டே தவிர, தனியார் நிறுவனங்கள் குறித்த வரையறை ஏதுமில்லை. மேலும், எரிகற்களை பூமிக்குக் கொண்டு வந்து அதிலிருந்த கனிம வளங்களைப் பிரித்தெடுத்தால், அது யாருக்கு சொந்தம் என்பது குறித் தும் வரையறைகள் இல்லை. இத னைப் பயன்படுத்தியே பல தனியார் நிறுவனங்களும் விண்வெளிக் கிரகங்களையும், எரிகற்களையும் தமதாக்கிக் கொண்டு, அதிலுள்ள வளங்களை ஆராய்ந்து அதை பூமிக்குக் கொண்டு வரத் திட்டங் கள் தீட்டி வருகின்றன.

2010ஆம் ஆண்டு பூமிக்கு அப்பாலுள்ள கிரகங்களில் உள்ள இயற்கை வளங்களை சுரண்டி எடுப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்டு Planetary Resourcesஎன்ற அமெரிக்க நிறுவனம் தொடங்கப் பட்டது. கூகிள், மைக்ரோசாப்ட், பேபால் என உலகின் முன்னணி நிறுவனங்கள் இந்நிறுவனத்தின் முதலீட்டாளர்களாக உள்ளனர். Deep Space industriesஎன்ற நிறுவனம், 2016க்குள் எரிகற்களிலிருந்து கனிம மாதிரிகளை பூமிக்குக் கொண்டு வர விண்கலம் தயாரித்து வருகிறது.

விண்வெளியிலுள்ள வேற்றுக் கிரகங்களிலிருந்து வளங்களை “எடுத்துத் கொள்ளத்’’ தொடங்கி னால், பூமியிலில் இருந்து “எடுத்துத் கொள்ள”ப்பட்டு வரும் வளங்கள் பாதுகாக்கப்படும் என அந்நிறு வனம் அதற்கு விளக்கம் வேறு அளித்துள்ளது.

விண்வெளி கிரகம் ஒன்றிலி ருந்து இயற்கை வளங்களை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சுரண்டு வது குறித்து விளக்கிய “அவதார்” எனும் ஆங்கிலத் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன், 2012ஆம் ஆண்டு Planetary Resourcesநிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் ஆலோசகராக இணைந் தது வேடிக்கையான செய்தி.

அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம், 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம் பரில், OSIRIS-Rex என்ற விண்கலத்தின் மூலம், புவிக்கு அப்பால் சுற்றும் ஒர் விண்கல்லில் இருந்து கனிம வளங்களைக் கொண்டு வரும் சோதனைத் திட்டத்தை செயல்படுத்தவுள்ளது.

நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த விண்வெளி ஆய்வுகளின் மூலம் பெறப்படுகின்றப் பயனை ஒட்டு மொத்த மனித குலத்திற்கும் அளிக்கும் அளவிற்கு, முதலாளியம் இரக்க குணம் கொண்டதல்ல. எப்படியும், தனது இலாப நோக்கத் திற்குத்தான் இந்த ஆய்வுகளையும், இதனால் பெறும் வளங்களையும் முதலாளியம் பயன்படுத்தும் என்பது கண் கூடான உண்மை. ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், முதலாளியத்தின் சுரண்டல், பூமியோடு நின்றுவிடப் போவதில்லை!

(தமிழர் கண்ணோட்டம் இதழில் வெளியானது)

Pin It