மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு; நினைவுபடுத்தி தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது எமது கடமை!

அண்மைப் படைப்புகள்

vainavas

தென்கலை வைணவர்கள்

எழுத்தாளர்: ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்
காதரின் யங்: (2021) கிளர்ந்தெழுந்த மாற்றங்கள் (தமிழ்நாட்டின் சமயம், சாதி, அரசியலில் பிராமணர் அல்லாத தென்கலை வைணவர்களின் பங்களிப்பு). Katherine Young (2021)Turbulent Transformations. Non Brahmin srivaisnavas on Religion, Caste And Politics in Tamil… மேலும்...
  • கடைசிப் பதிவேற்றம்: வெள்ளிக்கிழமை 20 மே 2022, 09:08:58.

இலக்கியம்

கீற்றில் தேட...

அறிவுலகு

திசைகாட்டிகள்