நாகரிக கோமாளிகள்
உல்லாச ஊஞ்சலாட
பிரம்பு ஊஞ்சல்களோடு
காத்திருக்கிறான்
குடும்பத்தோடு
ரோட்டோர சாலையில்.

ப்ளோரோசென்ட் விளக்கின்
வெளிச்சத்தில்
பசி தின்று
உறங்குகிறது-அவனின்
பச்சிளங் குழந்தை.

வாகனங்களின்
பேரொளியில்
வானதிர-சலனமின்றி
பரிமாறுகிறது-மனைவியின்
ஒற்றைப்பார்வை.

கொசுவோடும் போராட
கொசுவர்த்தி ஏற்றிவைத்து
கண்ணயர்ந்து
காத்திருக்கிறாள்
விடியலுக்காக.
Pin It