காதலைத் தேக்கிய
இதழ்களை உரசியவுடன்
பற்றிக்கொள்கிறது
உனக்கான நெருப்பு

தீண்டுமென் தீத்துளிகளில்
சிலிர்க்கிறாய் இசை மீட்டி
புதுப்புது ராகலயங்களில்...

வாசிப்பின் உச்சத்தில்
கொழுந்து விட்டெரிகிறது
இசைக்கருவி
ஜூவாலைகளின் தகிப்பில்
முனகி உருகி வழியுமுனது இசை
சங்கீதக்காரனின்மேல்
எரிகிறேன் உன்னோடு இசைத்தீயாய்.
Pin It