'பெரியாருடன் ஒரு பயணம்' என்ற தலைப்பில் செப்டம்பர் 18, 2010ல் கீற்று நடத்திய கருத்தரங்கின் காணொளி:

வலையேற்றம் - மணி பிரகாசம், கனியூர் தமிழ்ச்செல்வன்
Pin It