அப்பா: மனுஷனாப் பொறந்தா வாழ்க்கையில ஏதாவது பெரிசா சாதிக்கணும்...

 

பையன்: நல்லவேளை…நான் கொழந்தையாத் தான் பொறந்தேன்.

Pin It