நான் மாந்தோப்பில் நின்றிருந்தேன் அவள் மாம்பழம் வேணுமென்றாள்.

 

நல்ல வேளை... நகைக்கடையில நீ நிக்கலை!

Pin It