"கற்றுக்கொள்வது பின்பற்றுவதற்காக மட்டுமல்ல, சந்தேகப்படுவதற்காகவும் கூட " - கவிஞர் குடியரசு
1) ஷோபா சக்தியின் ’எம்.ஜி.ஆர். கொலைவழக்கு’ சிறுகதை தொகுப்பு
2) தியாகு-ஷோபாசக்தியின் ’கொலை நிலம்’ - முரண் அரசியல் உரையாடல்
நூல்கள் திறனாய்வு கூட்டம்
நாள் : ஜூன் 22, 2010
இடம் : தேவநேய பாவாணர் அரங்கு (எல்.எல்.ஏ. அரஙக்ம்), அண்ணா சாலை, சென்னை.
நேரம் : மாலை 6 மணி
பங்குபெறுபவர்கள்
அ.மார்க்ஸ்
ஆதவன் தீட்சண்யா
கோவை ஈஸ்வரன்
ராமாநுஜம்
முருகன்
அசாதி
கவின் மலர்
பாரதி தம்பி
மற்றும் பலர்
கருப்புப் பிரதிகள் அழைக்கிறது. அனைவரும் வருக.

"கற்றுக்கொள்வது பின்பற்றுவதற்காக மட்டுமல்ல, சந்தேகப்படுவதற்காகவும் கூட " - கவிஞர் குடியரசு 

1) ஷோபா சக்தியின் ’எம்.ஜி.ஆர். கொலைவழக்கு’ சிறுகதை தொகுப்பு
2) தியாகு-ஷோபாசக்தியின் ’கொலை நிலம்’ - முரண் அரசியல் உரையாடல் 

நூல்கள் திறனாய்வு கூட்டம்

நாள் : ஜூன் 22, 2010இடம் : தேவநேய பாவாணர் அரங்கு (எல்.எல்.ஏ. அரஙக்ம்), அண்ணா சாலை, சென்னை. நேரம் : மாலை 6 மணி

பங்குபெறுபவர்கள்

 அ.மார்க்ஸ்

ஆதவன் தீட்சண்யா

கோவை ஈஸ்வரன்

ராமாநுஜம் 

முருகன்

அசாதி

கவின் மலர்

பாரதி தம்பி

மற்றும் பலர்

- கருப்புப் பிரதிகள் அழைக்கிறது. -

அனைவரும் வருக.

Pin It