திராவிடர் இயக்க நூற்றாண்டில்

சாதிய வாழ்வியல் எதிர்ப்பு
மனுதரும சாஸ்த்திர எரிப்பு போராட்ட பரப்புரைப் பயணத்தின் தொடக்கப் பொதுக்கூட்டத்தில் விடுதலை இராசேந்திரன் ஆற்றிய உரை

நாள் - 22-06-2012, மந்தைவெளி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: பெரியார் திராவிடர் கழகம், தென்சென்னை மாவட்டம்

ஒளிப்பதிவு & வலையேற்றம்: குலுக்கை

Pin It