பரமக்குடியில் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் மீதான அரச பயங்கரவாதத்தைக் கண்டித்து மே பதினேழு இயக்கமும், தமிழர் முன்னேற்ற கழகமும் நடத்திய கண்டனக் கூட்டம்

நாள் : 21-9-2011
இடம் : பனகல் மாளிகை, சைதை

 

 

 

 

வலையேற்றம் - தமிழர் பறை

Pin It