பெரியார் முழக்கம் மார்ச் 12, 2020 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.