பெரியார் முழக்கம் ஜூன் 8, 2017 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.