தற்காலிக ஆளுநர்களாகப் பொறுப்பேற்ற தலைமை நீதிபதிகள்

நீதிபதி டாக். பி.வி. ராஜமன்னார்                             1.10.1957

நீதிபதி பி. சந்திரா ரெட்டி                                    24.1.1964, 13.8.65, 4.1.66

நீதிபதி பி. கோவிந்தன் நாயர்                                     9.4.1977

நீதிபதி மு.மு. இஸ்மாயில்                                  26.10.1980

முதல்வர்கள்

அ. சுப்பராயலு ரெட்டியார்                                    1920 – 21

பனகல் ராஜா                                               1921 – 23; 1923 – 26

பி. சுப்பராயன்                                                        1926 – 30

பி. முனுசாமி நாயுடு                                        1930 – 32

பொப்பிலி ராஜா                                            1936 (ஏப்ரல் – ஆகஸ்ட்)

பி.டி. இராசன்                                               1937 (ஏப்ரல் – ஜூலை)

கே.வி. ரெட்டி நாயுடு                                        1937 – 39

சி. இராஜகோபாலாச்சாரியார்                      1946 – 47

டி. பிரகாசம்                                                             1947 – 49

ஒ.பி. இராமசாமி ரெட்டியார்                            1949 – 52

பி.எஸ். குமாரசாமி ராஜா                          0.4.1952 – 13.4.1954

சி. இராஜகோபாலாச்சாரியார்                13.4.1954 – 31.3.1957

கு. காமராஜ்                                                     13.4.1957 – 1.3.1962

கு. காமராஜ்                                                     15.3.1962 – 2.10.1963

எம். பக்தவத்சலம்                                          2.10.1963 – 28.2.1967

சி.என். அண்ணாதுரை                                  6.3.1967 – 3.2.1969

மு. கருணாநிதி                                             10.2.1969 – 5.1.1971

மு. கருணாநிதி                                             15.3.1971 – 31.1.1976

எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்                               30.6.1977 – 17.2.1980

எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்                                9.6.1980 – 15.11.1984

எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்                               10.2.1985 – 24.12.1987

திருமதி ஜானகி இராமச்சந்திரன்             1988 (ஜனவரி 7-30)

மு. கருணாநிதி                                                27.1.1989 – 30.1.1991

ஜெ. ஜெயலலிதா                                           24.6.1991 – 3.5.1996

ஓ. பன்னீர்செல்வம்                                         21.9.2001 – 1.3.2002

ஜெ. ஜெயலலிதா                                           2.3.2002 – 12.5.2006

மு. கருணாநிதி                                             13.5.2006 – 15.5.2011

ஜெ. ஜெயலலிதா                                           16.5.2011 -       

Pin It