“அப்பா! இனிமே கம்ப்யூட்டர் படிச்சாத்தான் வேலை”

“அப்ப நீங்க படிச்சா வேலை இல்லையா..?”

Pin It