எந்திரமோ தந்திரமோ எதுவுமில்லாமல்
சுயமாய் சுதந்திரமாய் - எதிர்பாரா ஒருநொடியில்
பிஞ்சு விரல் பிடி நழுவிய பலூனைப் போல
மெல்ல மிதந்து காற்றிலேறி விசை கெட்டு
வாழ்ந்திருந்த கூடும் கிளையும் துறந்து
இலக்கெதுவுமில்லாமல் ஒரு இறகைப்போல
நீள் பரப்பையும் நீலப் பரவையையும் நிலைத்துக் கடந்து
கனம் கரைந்து கட்டவிழ்ந்து இலகுவாகி
காதலும் துரோகமும் வலியும் வாஞ்சையும்
உறவும் வீடும் பழியும் புகழும்
பெயரும் முகமும் எல்லாம் மறந்து
உற்ற பகையும் பெற்ற நட்பும்
ஒருபோல் திரண்டு ஒரு சிறு பொட்டில்
தூரம் விலகித் தேய்ந்து மறைய
எங்கோ எதற்கோ எப்படியோ மெதுவாய்
மிக மெதுவாய்ப் பறந்து போக வேண்டும்

- கவி இளவல் தமிழ்

Pin It