பல்லவி :

வெள்ளைக்காரன் பெத்துப்போட்ட

கள்ளப்பிள்ளை காங்கிரசு

இத்தாலிப் பெண்மணியின்

ஏவல் படையாய் மாறிப்போச்சு.

அ.பல்லவி :

ஊருக்கு நாளுபேரு கணக்குங்க - சும்மா

பேருக்கு காங்கிரசு இருக்குங்க. (வெள்ளை)

சரணம் 1 :

காமராசர் செல்வாக்குல ஆண்டது - பிறகு

கழுதை தேஞ்சு கட்டெறும்பா ஆனது

குருடனுக்கு ராசபார்வை கிடைக்குமா - கை

தமிழகத்தை ஆளும்கனவு பலிக்குமா (வெள்ளை)

சரணம் 2 :

அரசியலில் காங்கிரசு சாக்கடை - இரு

கரைகளாக கழகங்கள் வெளிப்படை

மாறி மாறி பிச்சைவாங்கி செயிக்குது - இதில்

மான ஈனம் ஏதுமின்றி குரைக்குது! (வெள்ளை)

சரணம் 3 :

கச்சத்தீவை இலங்கைக்கு கொடுத்தது - நம்

கடல்மக்கள் உரிமைகளை பறிச்சது

சிங்களப்படை மீனவரை கொல்லுது - இதை

தடுத்துநிறுத்த துப்பில்லாமல் மழுப்புது (வெள்ளை)

சரணம் 4 :

அழிவுப்படை ஈழத்துக்கு போனது - அங்கு

அடிபட்டு அசிங்கப்பட்டு மீண்டது

எறிந்தபந்து எதிர்த்திசையை தாக்குமே - அதை

தமிழகத்தில் நாமெல்லோரும் பார்த்தோமே. (வெள்ளை)

சரணம் 5 : தமிழ் ஈழ விடுதலையைத் தடுக்குது - அதன்

தலைவரையே கொன்றுவிடத் துடிக்குது

இலங்கைக்கு ஆயுதங்கள் கொடுக்குது - தமிழரை

இளிச்சவாயர் கூட்டமென்று நினைக்குது. (வெள்ளை)

சரணம் 6 :

புலிகளை அழித்துவிடத் துடிக்குது - அவர்தம்

தடயமறிய ராடர்களை கொடுக்குது

படையனுப்பி பயிற்சிதந்து அழிக்குது - மூன்று

மலையாளிகள் பொறுப்பில்இது நடக்குது (வெள்ளை)

சரணம் 7 :

சட்டமன்றத் தீர்மானத்தை மதிச்சதா - அதை

சலூன்கடை தாள்என்று நினைக்குதா

மனிதச்சங்கிலி லட்சம்பேரு நடத்துனோம் - எந்தப்

பலனுமின்றி தமிழினமே தவிக்கிறோம். (வெள்ளை)

சரணம் 8 :

பாகிஸ்தானை பிரித்துதந்தார் தாத்தனார்

பங்களாதேசுக்கு காரணமே மாமியார்

ஈழத்தமிழர் அழிப்பைசெய்தார் கணவரு - அந்த

இரண்டகத்தை சோனியாவும் செய்கிறார். (வெள்ளை)

சரணம் 9 :

காங்கிரசை ஒழிக்கச்சொன்னார் பெரியாரு - அந்தக்

கடனடைக்க களமாடுது தமிழ்நாடு

தமிழ்ஈழம் மலரப்போவது நிச்சயம் - துரோகக்

காங்கிரசை ஒழிப்பதே நம் லட்சியம் (வெள்ளை)