மிக உயர்ந்த பகுதி                        எவரெஸ்ட் சிகரம், நேபாளம்

மிக தாழ்ந்த பகுதி                         சாக்கடல், ஜோர்டான்

மிகப் பெரிய கடல்                        தென் சீனக்கடல், பசிபிக் பெருங்கடல்

மிக நீளமான ஆறு                        நைல், ஆப்பிரிக்கா

மிக பெரிய பாலைவனம்                   சஹாரா, வட ஆப்பிரிக்கா

மிக வெப்பமான பகுதி                     தலோல், டானகில் டிப்ரெஷன், எத்தியோப்பியா (34.4 செல்ஷியஸ்) (வருட சராசரி)

மிக குளிரான பகுதி                       பிளோட்டோ ஸ்டேஷன், அண்டார்டிகா (-56.7 செல்ஷியஸ்) (வருட சராசரி)

மிக ஈரமான பகுதி                        மௌசின்ராம், மேகாலயா, இந்தியா (11,873 மி.மீ) (வருட சராசரி)

மிக உலர்ந்த பகுதி                        அட்டகாமா பாலைவனம், சிலி

மிகப்பெரிய கண்டம்                       ஆசியா

மிகப்பெரிய உப்பு நீர் ஏரி                  காஸ்பியன் கடல்

மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி                           சுப்பீரியர் ஏரி, அமெரிக்கா – கனடா

மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சி                      ஏஞ்சல், வெனிசுவேலா

மிகப்பெரிய டெல்டா                       சுந்தரவனம், இந்தியா

மிகப்பெரிய தீவு                                  கிரீன்லாந்து

மிகப்பெரிய தீவுக்கூட்டம்                   இந்தோனேஷியா

மிகப்பெரிய சமவெளி                      கங்கைச் சமவெளி

மிகப்பெரிய வனம்                         கோனிஃபெரஸ், வட ருஷ்யா

மிகப்பெரிய ஆலையம்                     அங்கோர்வாட், கம்போடியா

மிகப்பெரிய விமான நிலையம்        மன்னர் காலத் சர்வதேச விமான நிலையம், சௌதி அரேபியா

மிகப்பெரிய தேவாலயம்                    செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பஸலிக்கா, வாடிகன்

மிகப்பெரிய இராணுவம்                           பீப்பிள்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மி, சீனா

Pin It