சுண்டை (Solanum torvum)
சுண்டைக்காயை மோரில் ஊற வைத்து வெயிலில் காயவைத்துச் சுண்டை வற்றலாக்கிச் சூரணித்து 1 முதல் 2 கிராம் வெந்நீருடன் தினமும் இருவேளை உட்கொள்ள வயிற்றுப் புழுக்கள் வெளிப்படும்
சுண்டை (Solanum torvum)

சுண்டைக்காயை மோரில் ஊற வைத்து வெயிலில் காயவைத்துச் சுண்டை வற்றலாக்கிச் சூரணித்து 1 முதல் 2 கிராம் வெந்நீருடன் தினமும் இருவேளை உட்கொள்ள வயிற்றுப் புழுக்கள் வெளிப்படும்.  

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It