maatruveli_nov13

தொடர்பு முகவரி: பரிசல் புத்தக நிலையம், எண்: 96 J பிளாக், நல்வரவுத் தெரு, எம்.எம்.டி.ஏ. காலனி,
அரும்பாக்கம், சென்னை - 106.
செல்பேசி: 93828 53646, மின்னஞ்சல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஒரு சமூகத்தின் வரலாறெழுதியல் என்பது அச்சமூகத்தைச் சார்ந்த பல்வேறு தரவுகளின் அடிப்படையில் சாத்தியப்படுவது. ஐரோப்பிய மரபில் வரலாறெழுதியல் என்பதும் அதற்கான சான்றுகளின் பதிவு, அவற்றின் சேகரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த கருத்தமைவுகள் ஆழமான செயல்பாட்டினைக் கொண்டிருந்தன. ஆனால் பல சமஸ்தானங்களாகச் சிதறுண்டு இருந்த இந்தியா என்கிற நிலப் பகுதியில் குறிப்பாகத் தென்னிந்தியச் சமூகமான தமிழகத்தில் இத்தகு வரலாறெழுதியல் அல்லது அது சார்ந்த தரவு சேகரிப்பு என்கிற கருத்தமைவோ அது குறித்த புரிதலோ வளமாக வளர்த்தெடுக்கப் படவில்லை. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற மக்கள் கூட்டத்தின் ஆதி வரலாற்றை அறிய அதிக அளவில் புனைவுகள் மிகுந்த இலக்கியப் பிரதிகளே கிடைத்துள்ளன. அடுத்த நிலையில் அதிகாரச் செயல்பாடு களைப் பதிவு செய்கின்ற கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள் ஆகியன தொல்லியல் துறையின் அரிய முயற்சிகளால் தேடப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் தொடக்ககாலத் தமிழ்ச்சமூக வரலாற்றை எழுதியவர்களின் கவனத்திற்கு அதிகம் ஆட்பட்டவை இலக்கியப்பிரதிகளும் அவற்றுள் இடம்பெற்றுள்ள சிற்சில வரலாற்றுச் செய்திகளுமே.

இந்தப் பின்புலத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் குறிப்பாகப் பிரித்தானியர்களின் வரவிற்குப் பிறகு இந்தியப் பிரதேசத்தில் நிகழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளுள் ஒன்றாக அவர்கள் செய்த வரலாற்றுப் பதிவு முறைகளைக் குறிப்பிடலாம். வணிகம் என்பதைக் கடந்து ஆட்சிஅதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுதல் அல்லது ஒரு சமூகத்தை அடிமைப்படுத்துதல் என்கிற நோக்கத்தின் அடிப்படை யில் இந்தியாவில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு தனிமனிதனைக் குறித்த தரவுகளும் அவர்களுக்குத் தேவைப்பட்டது. அவற்றை உள்வாங்கு வதன் மூலம் ஒரு சமூகத்தின் மீதான தங்களது அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்த முடியும் என்பது பிரித்தானியர்களின் அரசியல் தர்க்கம். சர்வாதிகாரி ஹிட்லரிடமும் இந்தப் பண்பினைக் காணமுடியும். அந்த அடிப்படையில் பிரித்தானியர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவின் முதல் சர்வேயர் ஜெனரலாகப் பணியாற்றிய காலின் மெக்கன்சியால் (1754-1821) இந்தச் செயல்பாடு அதிக அளவில் முன்னெடுக்கப் பட்டது. அரசாங்கப் பணி என்பதைக் கடந்து அவரது முயற்சி வரலாறு மீதான அவரது ஈடுபாட்டை உணர்த்துவதாகவே உள்ளது. அவர் பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று பலவகைப்பட்டத் தரவு களைத் தேடித் தொகுத்துள்ளார். அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் (G.O.M.L) மெக்கன்சியின் தரவுகளால் இன்று வரலாற்று முக்கியத்துவம் அடைந்திருக்கின்றது. அவர் தொகுத்தளித்த தரவு களின் அடிப்படையில் இன்று புதியதொரு நவீன தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றைக் கட்டமைக்க இயலும்.

அவர் தொகுத்துள்ள சுவடிகளுள் வம்சாவளி குறித்த சுவடிகள் இக்கட்டுரையில் கவனப்படுத்தப்படுகின்றன. வம்சாவளி என்பது வம்ச பரம்பரையைக் குறிக்கின்ற அட்டவணை என்று லெக்சிகன் அகராதி விளக்கம் தருகின்றது (VI:3628). ஒவ்வொரு தனிமனிதனிட மும் அவனது வம்ச வரலாற்றைக் கூறச் செய்து பதிவு செய்திருக் கின்ற முயற்சியாக இந்த வம்சாவளிச் சுவடிச் சேகரிப்பு அமைந்துள் ளது. தனது பரம்பரையைக் குறித்த மிகை மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஒரு தொல்சமூக அதிகாரத்தோடு தன் மூதாதைகளைத் தொடர்புபடுத்துதல் ஆகிய பண்புகள் இந்த வம்சாவளிச் செய்தி சேகரிப்பில் இருப்பத னால் இதில் உள்ள தகவல்களின் நம்பகத்தன்மை என்பது கேள்விக் குள்ளாகிறது. ஆனால் முற்றுமுழுதாக அவற்றைப் புறக்கணிக்க இயலாது. மிகை மதிப்பீடுகளினிடையில் உண்மை வரலாறுகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. அக்காலத்திய அரசியல் சூழ்நிலைகளை அவற்றுள்ளிருந்து பெறமுடியும். மெக்கன்சியால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள சுவடிகளுள் சுமார் 119 சுவடிகள் வம்சாவளி குறித்த சுவடிகளாக அமைந்துள்ளன. அவற்றை

-           மரபாகப் பேசப்படுகின்ற சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்களின் வம்சாவளிகள்

-           பாளையப்பட்டுகளின் வம்சாவளிகள்

-           ஜமீன்தாரி வம்சாவளிகள்

-           நாயகர் வம்சாவளிகள்

-           மராட்டியர்கள் வம்சாவளிகள்

-           கவுண்டர் வம்சாவளிகள்

-           தனிமனித வம்சாவளிகள்

என்று வசதி கருதி பகுக்க இயலும். இப்பகுப்பினுள் வரையறுக்க இயலாத வம்சாவளிச் சுவடிகளும் இத்தொகுப்புள் இடம்பெற்றுள் ளன. இவற்றுள் பாளையப்பட்டு, ஜமீன்தாரி ஆகியன அதிகாரக் குழுக்களைக் குறிக்கின்ற சொல்லாடல்கள்; நாயகர், கவுண்டர் ஆகியன சாதியைக் குறித்துநிற்கின்ற சொல்லாடல்கள் என்பதும் இங்கு எண்ணத்தக்கது. மேலும் இத்தொகுப்பினுள் பாளையப் பட்டுகள் மற்றும் நாயகர்கள் வம்சாவளிகளே அதிக அளவில் உள்ளன. அடுத்த நிலையில் ஜமீன்தாரி வம்சாவளிகளாக ஏறத்தாழ பத்து சுவடிகளுக்கு மேல் காணமுடிகின்றது. 16,17,18 ஆம் நூற்றாண் டுகளில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றங்கள், பண்பாட்டுக்கலப்புகளின் அடிப்படையில் இவற்றைப் புரிந்து கொள்ளலாம். திருமலை £யக்கன் காலத்தில் 72 பாளையப்பட்டுக்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜமீன்தாரி என்பது இதற்கு அடுத்த நிலையில் அதிகாரத்தைக் குறிக்கின்ற சொல்லாடலாக இருந்துள்ளது. தமிழ்ச்சமூக வரலாறு எழுதுபவர்களால் இதுவரை இந்த மூன்று நூற்றாண்டுகள் குறித்த தரவுகள் யாவும் ஒரு வாய்பாட்டு அடிப்படையிலேயே முன்வைக்கப் பட்டுள்ளன. பேரரசுகளின் சிதைவைத் தொடர்ந்த சிற்றரசர்கள், நாயக்க மன்னர்கள், பாளையக்காரர்களின் காலமாகவே இந் நூற்றாண்டுகளை அவர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர். அவர்களுள்ளும் குறிப்பிடத்தக்க சில ஆளுமைகளின் (திருமலை நாயக்கன், மங்கம்மா, பாளையக்காரர்களுள் கட்டபொம்மன் ஆகியோர்) தனிநிலைப் பண்புகளையே பதிவுசெய்துள்ளனர். ஆனால் அந் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த மக்களின் மனோநிலையை, அவர்களது நம்பிக்கை சார்ந்த சில நிகழ்வுகளை, பண்பாட்டு மாற்றங்களை அறிந்து கொள்ள வம்சாவளிச் சுவடிகள் துணைபுரிகின்றன.

மேலும் புலம்பெயர்ந்து வந்த மக்களின் வரலாறு களாகவும் வம்சாவளிச் சுவடிகள் உள்ளன. பூர்வ இடத்தை விடுத்துத் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் புலம்பெயர்ந்து வேறுவேறு ஊர்களில் வாழ்கின்ற மக்கள் தங்களின் புலப்பெயர்வுக்கான காரணங்களை யும் இப்பொழுது நிலைபெற்றுள்ள பகுதியினைக் குறித்தும் இதில் பதிவுசெய்துள்ளதும் கவனத்திற் குரியது. இந்த வம்சாவளிச் சுவடிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் தோற்றம் மற்றும் தொடர்ச்சி குறித்த சமகாலத்திய மனிதர்களின் நம்பிக்கை சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள். மானுடவியல் அடிப்படையில் இந்த வம்சவாளிச் சுவடிகள் தருகின்ற செய்திகளைப் பகுத்தாராய்வதன் வழி ஒரு சமூகத்தின் வளர்நிலைகளை அடையாளப்படுத்த முடியும்.

இவை மேற்குறித்தபடி அதிகார அடிப்படையிலும் சாதி அடிப்படையிலும் வேறுபட்டிருந்தாலும் தொல்சமூகம் பற்றிய இவற்றின் கருத்து நிலைகளில் சில பொதுத்தன்மைகளையும் காணமுடிகின்றது. பல வம்சாவளிச் சுவடிகளில் ராயர் சமஸ்தானம் குறித்த குறிப்புகள் வந்துள்ளன. அச்சுவடிகள் எழுதப்பட்ட காலத்தைக் கணக்கில் கொண்டு அவர்கள் குறிப்பிட் டுள்ள கால இடைவெளியைக் கவனிக்கும் போது விசயநகர மன்னர் கிருஷ்ண தேவராயர் சமஸ்தானத்தை அவர்கள் குறித்துள்ளனர் என்பது புலனாகின்றது. பெரும்பாலான பாளையப்பட்டுகளும் ஜமீன்தார்களும் டில்லியிலிருந்து விசயநகரத்திற்குப் புலம் பெயர்ந்துவந்து பின்னர் தமிழகத்தின் தெற்குப் பகுதியில் குடிஅமர்ந்துள்ளனர். சில வம்சாவளிகள் கொங்கு வேளாளர்களின் புலம் பெயர்வையும் சுட்டியுள்ளது. ஆனால் அவர்கள் தென்தமிழகத்துக்குள்ளேயே புலம்பெயர்ந்து குடிஅமர்ந் துள்ளனர்.

ஒவ்வொரு வம்சாவளிக் குறிப்பும் தத்தமது மூதாதையர்களின் வீரத்தை முதன்மைப்படுத்தியே தொடங்குகின்றன. அவர்கள் அன்றையக் காலகட்டத்தில் நிலவிய ஆட்சி அதிகாரத்தோடு கொண் டிருந்த உறவுகள், அவர்கள் பெற்ற சன்மானங்கள், விருதுகள் ஆகியன விரிவாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக “ஆயக்குடி ஜமீன்தார் கொண்டம நாயக்கர் வம்சாவளி”யில் ராயர் சமஸ்தானத்தில் வெள்ளைப் பக்றடால், சூலடால், குதிரைக்கி முன்செல்லி பின்செல்லி, அண்டத்துமணி, கொலுவல்லயத்தில் ஒத்தைமணிக் கட்டின வாலா, வீரகண்டாமணி, சிங்க கொடி, மகற கொடி, அனுமகொடி, கெறுட கொடி, யியட்டி, சாமுத்திறொக வெண்டயம், குதிரைக்கி முன்கால் சிலம்பு முத்துமாலை முத்துதுறாயி டிக்கேமபற, செவத்தப்பட்டு சுறிட்டி, வெள்ளயப் பட்டு சுறிட்டி ஆகியவற்றைத் தங்களது மூதாதையர்கள் பெற்றுள் ளதாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது (D.2851:38).

மேலும் வீரம் என்பது போர்நிலையில் மட்டுமன்றி புலி, சிங்கம் முதலிய காட்டு மிருகங்களைக் கொன்று மக்களைக் காத்தல் என்கிற நிலையிலும் சில வம்சாவளிகள் பதிவு செய்துள்ளன. “ஆவுடையார் புரம் பாளையக்காரர் வம்சாவளி”யில் மதுரைக்கு மேற்கே பதினாறடி வேங்கைப்புலியைத் தனித்த ஆளாகச் சென்று கொன்றதால் பாண்டியன் மனமகிழ்ந்து “வரகுணராம சிந்தாமணி புலித்தேவன்” என்கிற பட்டத்தைத் தனது மூதாதையர்களுள் ஒருவருக்கு அளித்த தாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. ( D.3134:57) இவ்வாறு மூதாதையர் களின் வீரம் என்பது முதன்மை நிலையில் கருதப்பட்டுள்ளதை உணரமுடிகின்றது.

அடுத்த நிலையில் சில வம்சாவளிகளில் தெய்வத்தன்மை என்பதும் தெய்வத்தின் அருள் என்பதும் முதன்மைப்பட்டு போகின்றது. பூர்வத்தில் குந்தி தேசத்தில் கிராமக் குடியிருப்புகளாக இருந்து பஞ்சம் பிழைக்க காவேரிக்குத் தெற்கே தேவர் மலைக்குப் புலம்பெயர்ந்து வந்த “ஆண்டிப்பட்டி பாளையக்காரருடைய வம்சாவளி”யில் அவர்களது குடியமர்த்தலுக்குச் (Settlement)) சில காரணங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. புலம்பெயர்ந்து வந்த தருணத் தில் அவர்கள் வைத்திருந்த பாற்குடமானது தரையில் விழுந்தது. அவ்விடத்தில் சோதனை செய்து பார்த்த போது நரசிங்கசாமி இருந்ததாகவும் அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அவ்விடத்தில் பூசை செய்து நிலைபெற்றதாகவும் பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத் தக்கது.( D.3138:41) அவ்வாறே “ஊற்றுக்குழி பாளையக்காரன் காலிங்கராயன்” வம்சாவளியில் குறிப்பிட்டுள்ள பூர்வசரித்திரம்: சோழதேசத்தில் தொண்டை மண்டலத்து வேளாளர்களாக இருந்த நற்குடி நாற்பத்தெண்ணாயிரம், பசுங்குடி பன்னீராயிரம் ஆக அறுபதினாயிரம் கோத்திரங்களும் சேரன் சோழனுடன் கொண்ட மணஉறவினால் சேரநாட்டுக்குப் புலம்பெயர்ந்தனர்.

சேரனுக்குக் கொங்கணன் என்கிற பெயரும் வழக்கத்திலிருந்ததால் புலம் பெயர்ந்து வந்த வேளாளர்கள் கொங்குவேளாளர்கள் என்று அழைக் கப்பட்டனர். அவர்கள் தங்களுக்குள் மணமுடிக்க முயன்றபோது பெண் வீட்டில் அரிசிஉணவு போடாமல் இவர்களுக்கு அரிசி குறித்து ஒன்றும் தெரியாது என்று ஏளனமாகப் பேசி பச்சரிசியில் சமையல் செய்துள்ளனர். இதனை அறிந்த இக்கொங்கு வேளாளர்கள் நெல் விளையும்படி நீர் பாங்கு உண்டுபண்ணிய பிறகு திருமணம் செய்கிறோம் என்று சபதம் செய்தனர். பின்னர், தங்களது இஷ்ட தெய்வமான சிவனைப் பூசை செய்ய சர்ப்பம் ஒன்று வந்து பவானிஆற்றில் அணைகட்ட வழிகாண்பித்து, அதைத் தொடர்ந்து வாய்க்கால் வெட்டவும் வழிகாட்டியுள்ளது. அவ்வாறு அணை கட்டியவர் காலிங்கராயக் கவுண்டர் என்று அந்த வம்சாவளியில் பூர்வசரித்திரம் குறித்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது (D.3044:28). கவுண்டர்களின் வம்சாவளியில் சோழநாட்டிலிருந்து சேரநாட் டிற்குப் புலம்பெயர்ந்து கொங்குவேளாளர் என்று பெயர்பெற்ற வரலாறு தொடர்ச்சியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. “காங்கையம் பல்லவராய கவுண்டன் வம்சாவளி”யிலும் இக்குறிப்பைக் காணமுடிகின்றது. இப்படித் தெய்வத்தின் அருள் என்பதும் வம்சாவளிச் சுவடியில் முக்கிய பங்கினை வகித்துள்ளது.

அதிலும் ஜமீன்தாரி வம்சாவளிகளில் ஒருபடி மேல்சென்று தங்களது மூதாதைகள் பற்றிக் குறித்துள்ளனர். பூர்வ ஜென்மத்தில் துவாபர யுகத்தில் ரிஷிகளால் சபிக்கப்பட்டு பன்றிகளாக இருந்து, பின்னர் மீனாட்சியம்மையின் முலைப்பால் உண்டு இந்த ஜென்மத்தில் மனிதர்களாகப் பிறந்தவர்கள் எனது முன்னோர்கள் என்ற பதிவை “அளகாபுரி ஜமீன்தார்கள் வம்சாவளி”யில் காண முடிகின்றது.

வீரம் மற்றும் தெய்வ அருள் இவற்றைத் தொடர்ந்து தங்களுக் குள்ளான சாதி இறுக்கம் வம்சாவளி குறிப்புகளுள் உள்ளதைக் காணமுடிகின்றது. புலம்பெயர்ந்து வந்த சில சமூகத்தினர் அதற்காக முன்வைக்கின்ற காரணத்தில் முதன்மையானதாக இருப்பது அரசர் பெண்கேட்டு அதனைச் சாதி இறுக்கம் காரணமாக மறுக்கின்ற செயல்பாடு. குறிப்பாகப் பாளையப்பட்டுகளிடம் இப்பண்பை அதிகம் காணலாம். அதுவரை அந்த அரசாங்கத்திற்கு உண்மையான சேவகர்களாக இருந்து பல விருதுகளைப் பெற்று இருந்தாலும் திருமணம், உறவு எனும்போது சாதி இறுக்கம் முதன்மைப்பட்டுப் போகின்றது என்பதை இதன்மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. “ஆயக்குடி ஜமீன்தார் கொண்டம நாயக்கர் வம்சாவளி”யில் உள்ள குறிப்பினைக் காணும்போது இது உறுதிப்படும். டில்லி பாதுஷா விடம் சேவகராக இருந்து, அவர் பொருட்டு மராட்டியர்களான சின்ன பந்து, பெரிய பந்துவைப் போரிட்டுத் தோற்கடித்துப் பல விருது களைப் பெற்றவர் இவர்களது மூதாதை பெரிஒபள கொண்டமனாயக்கர். அவர்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள பெண்ணைக் கண்டு பாதுஷா மணம் செய்துகொள்ளக் கேட்கும்போது அதற்கு அவர்கள் உடன்படவில்லை.

பாதுஷாவின் மிரட்டலைக்கண்டு குடும்பத் துடன் புலம்பெயர்ந்து ராயர் சமஸ்தானத்திற்கு வந்துவிட்டனர். இவர்களது சாதிக் கட்டுப்பாட்டைக் கண்ட ராயர் இவர்களுக்குப் பதவிகள் கொடுத்து கௌரவித்ததாகவும் அது முதற்கொண்டு அங்கேயே குடிஅமைந்ததாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான நாயகர் வம்சாவளிகளில் இந்த நிகழ்வைக் காணமுடியும். சல்லிப்பட்டி பாளையக்காரன் எரம நாய்க்கன் வமிசாவளியில் இச்செய்தி “அக்காலத்துக்கு டில்லிபாஷ்ஹா கம்பள சாதியில் பெண்வா(க)ங்கிக் கொள்ள வேணுமென்றுனினைச்து யிறுந்தபடியனாலே துலுக்கனுக்குப் பெண் குடுக்கமாட்டாமல் கம்பளசாதி அனஓறும் யேககூட்டமாஇ பிறப்பட்டு பறராஷ்ட்டறத்துக்கு போஇ சேறவேணு மென்று...”(D.3130:1) என்றவாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இவற்றிலிருந்து மாறுபட்ட சில வம்சாவளிகளையும் காணமுடி கின்றது. உதாரணத்திற்கு மறுதுரைக் கிராம மடாதிபதி ஒருவரால் எழுதப்பட்ட “மருதுறை ஆலால சுந்தரர் வம்சாவளி”யில் தன்னைத் தேவாரம் பாடிய சுந்தரரின் வம்சாவளி என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது. முழுக்க முழுக்க நடை முறைக்குச் சற்றும் ஒவ்வாத நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்ட குறிப்பாக இந்த வம்சாவளி குறிப்பு அமைந்துள்ளது (D.3135). சாதாரணமாக ஒரு ஆதிக்கச் சாதியினரால் எழுதப்படும் வம்சாவளிக்கும் பிராமணர் போன்ற மேல்சாதியினரால் எழுதப்படும் வம்சாவளிக்குமான வேறுபாட்டை இதுபோன்ற வம்சாவளிகளை வாசிக்கும் போது உணரமுடிகின்றது. 'முள்ளிப்பாடிக் கிராமம் ரங்கராஜர் வம்சாவளி'யில் தனது பூர்வகுடிகள் ராயர் சமஸ்தானத்தில் உத்தியோகம் பண்ணிக் கொண்டிருந்ததையும் பின்னர் தெற்கு ராச்சியத்தில் கர்நாடக சிம்மாசனம் நேமித்து விசுவநாத நாயக்கர் சமஸ்தானத்தில் உத்தியோகம் பார்த்ததையும் அவர்களுடைய வீட்டுப்பேர் தம்மிடி பல்லவாரு என்பதையும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

“நாங்கள் நியோக பிராம்மணரா கையினாலேயும், உத்தியோகம் பண்ணிவந்த படியினாலேயும் யிப்பவும் கோவென்று சொல்லப்படுகிறது." (R.8180:67) என்ற குறிப்பு கவனத்திற்குரியது. “கோ” என்பது அரசனைக் குறிக்கின்ற சொல். அரசருக்குச் சமமாக மக்களால் மதிக்கப்பட்ட குடியாகத் தங்களைக் கூறியுள்ளனர். பிற பாளையப் பட்டு, ஜமீன்தாரி வம்சாவளிகளில் காணப்படுகின்ற அச்சத்தையோ, மரியாதையையோ இவர்களது வம்சாவளிகளில் காணமுடிய வில்லை. மிகத் தெளிவாகத் தேவையான செய்திகளை மட்டும் தெரிவித்துவிட்டு தற்சமயம் சர்க்கார் கட்டளைப்படிக்கி நிருதி செலுத்திக் கொண்டு சுரோத்திரியம் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்ப தாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பெனியாரைப் பற்றிய மதிப்பீடு களோ, அவர்கள் மீதான பற்றுதலோ எங்கும் குறிப்பிடப்பட வில்லை. 1816ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்ட வம்சாவளிகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது மேற்குறித்த இரண்டு வம்சாவளிகளும் மாறுபட்டுள்ளதை உணரமுடிகின்றது.

அமைப்பு அடிப்படையில் மாறுபட்டதாக “வேலூர் துலுக்கப் பிரபுக்கள் வம்சாவளி” (D.3809:29) உள்ளது. ஒருவரால் எழுதப்பட்ட அந்த வம்சாவளி குறிப்பானது வெள்ளி கந்தப்பய்யரால் கவித் துவம் பண்ணப்பட்டதாகக் குறிப்பொன்று உள்ளது. கவித்துவம் செய்யப்பட்ட அந்த வம்சாவளி மெய்கீர்த்திகளை நினைவுபடுத்து வதாக உள்ளது. ருலாமல்லிகான் சாயபுவின் குமாரர்கள் நால்வர். மூத்தவன் பாக்கறல்லிகான், இண்டாமவன் தோஷ்த்தறல்லி கான், மூன்றாமவன் சாதகல்லி, நான்காமவன் அகுபேர்முகமதலி இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அரசாண்ட விதமும் அவர்களது மைந்தர்கள் குறித்த விவரமும் ஒரு கதைப்பாடல் வடிவில் இவ்வம்சாவளியில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படித் தத்தமது மூதாதையர்கள் குறித்து மிகைமதிப்பீடுகளின் அடிப்படையிலும் தங்களது பூர்வ குடிகளை உயர்த்திப் பிடிப்பதன் மூலம் தங்களுக்குரிய சமூக அந்தஸ்தை நிர்ணயிக்கும் போக்குடன் இவ் வம்சாவளி குறிப்புகள் செயல்பட்டுள்ளதை உணரமுடி கின்றது. ஆனால் இவற்றில் அக்குறிப்புகளை அளித்தோர் தங்களைப் பற்றிய சில செய்திகளையும் இறுதியில் இணைத்துள்ளனர். அச்செய்திகளை அந் நூற்றாண்டின் வரலாறாக நம்மால் இனங்காண முடியும். உதாரணமாக, ஆண்டிப்பட்டி பாளையக்காரர் பொம்ம நாயக்கன் வம்சாவளியின் இறுதியில் இடம்பெற்றுள்ள பகுதி,

“என் பாளையப்பட்டுக்குச் சேர்ந்த நாற்பாங்கு எல்லைக்குள் பட்ட பூமியில் வகையறா 248பா. தீர்வை மேற்படி 508 புறு மேற்படி அந்தனேலம் இராமகிரி பாளையப்பட்டு 'சாமைநாயக்கன்' எல்லைத் தகராறு செய்து கட்டிக்கொண்டு இருக்கிறான். (கும்பினி) கம்பெனி சர்க்காரிலே என் மானம் மரியாதைகள் அறிஞ்ச காப்பாற்றி இரக்ஷிக்க வேண்டிக் கடுப்பண்ணின படிக்கு நடந்துவரக் காத்து இருக்கிறேன். ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஏழாம் வருஷம் ஆகஸ்டு மாதம் முப்பதாம் தேதியில் ஆண்டிப்பட்டி பாளையக்காரர் - பெரியதம்பி பொம்மைய நாயக்கன் ஒப்பிதம்” (D.3138:47).

1807ஆம் ஆண்டு பாளையப்பட்டுகளுக்கு இடையில் இருந்த எல்லைத் தகராற்றை இக்குறிப்பின் மூலம் அறிந்து கொள்ளமுடி கின்றது. கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிகளிடம் இவர்கள் கொண்டிருந்த அபிமானத்தையும் பணிவையும் புரிந்துகொள்ள இந்த வம்சாவளிச் சுவடிகள் உதவுகின்றன. மேலும் விண்ணப்ப மனுக்களாகவும் வம்சாவளி குறிப்புகள் செயல்பட்டிருப்பதை உணர முடிகின்றது. சில வம்சாவளிகளில் தங்களால் வரி செலுத்தமுடியாத நிலையில் இருப்பதை வம்சாவளி குறிப்பு தந்தவர்கள் கூறியுள்ளனர். கொப்பையனாய்க்கர் ஜமீன்தாரி வம்சாவளியில் இடம்பெற்றுள்ள குறிப்பு ஒன்று,

“அந்தத் தெய்வதானம் பாளையப்பட்டு பூமிக்கி துரைத்தனத்துக்கு றாமசாமினாய்க்கரை பட்டங்கட்டி வைத்து மக்களூட்டு துரைய வர்கள் நாளையில் தெய்வதானம் பாளையப்பட்டுக்கு வருஷம் 1க்கு... 2100புதீர்ப்பு செய்தார்கள். அதே மேரைக்கிச் சாதாருண வருஷம்முதல் றாட்சத வருஷம் வரைக்கும் காணிக்கையும் கொடுத்துக் கொண்டு பாளையப்பட்டை அனுபவித்து வருகையில் உஞ்சிதுரை னாளையில் துவாசி வாசுதேவப்பிள்ளையிடத்தில் யெழுமடைனாய்க்கர் குமாரன் நல்லதாதுனாய்க்கன் மித்திரமாய் 1005 ள யாவினை குடுக்கிறோமென்று சொன்னபடியினாலே யென்னிட மாக இருந்த பூமியை வலுவந்தத்திலே அவனுக்கு தெய்வ தானத்தைக் கட்டிக் குடுத்தார்கள். பின்னும்யென் சொந்தப் பாளையப் பட்டையும் சப்தி பண்ணினார்கள். அப்பால் ஆற்டீசுதுரையவர்கள் நாளையில் நளவருடம் யென்னை வரவளைத்து உன் பாளையப்பட்டு கும்பினியார் சப்தி பண்ணியிருப்பதால் மாதம் 1க்கு 80ரூபாய்ச்சம்பளம் செய்திருக்கிறோமென்று சொல்லி நள வருஷ முதல் றுதோக்காரி வருஷம் வரைக்கும் சம்பளம் பத்தினேன். ரத்தா வருடம் சாரீசு பெரீசு துரையவர்கள் யென்னை வரவளைத்து யென் பாளையப்பட்டு சப்தியா யிருந்ததையும்விட்டு குடுத்து யென்க்கு கும்பினியிலிருந்து சிறிது பணமுங் குடுத்து வகையறுப்பு பூவீ 1380 268 ஆக தீர்ப்பு செய்து அனுப்பினார். அப்படியே குறோதன வருஷம் வரைக்கும் செலுத்தினேன். ஆனால் பைமேஷ் தீர்வை முன் பாரமாக விளுந்தபடியினாலே குடீயள் 10 வருஷம்தீற்பு அதனங் குடுத்து கைமெலிந்து ஒடுங்கி போய்விட்டபடியினாலே பணம் நிலுவை யாச்சுது. அதே மேரைக்கி சப்தி பண்ணி அமீனா நேமுகஞ் செய்து கொண்டார். 9 வருஷம் கும்பினியில் சப்தியா யிருப்பதால் வருஷா வருஷம்லுக்குசானுக்கு உள்ளாய்ப் போறதல்லாமல் அடியேன் பாக்கி தாரனாய்ப் போனேன் - ஆனதால் அடியேன் பேரில் கும்பினியார் தயவு செய்து காப்பாத்த வேண்டியது” (D.3847:120). 

இவர்களது மொழிநடையும் வம்சாவளி குறிப்புகளை எழுதிய விதமும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியிடம் இவர்கள் வைத்திருந்த அபிமானத்தையும் அச்சத்தையும் உணர்த்தி நிற்கின்றது. மேலும், ஒவ்வொரு ஆட்சியாளரிடமும் தங்களது மூதாதையர்கள் எப்படி அபிமானத்தைப் பெற்று வாழ்ந்திருந்தனர் என்பதைக் குறித்து விட்டு இப்பொழுது கிழக்கிந்திய கம்பெனியரிடமும் அதே அபிமானத் தோடு இருந்து வருகின்ற முறைமையையும் அல்லது அபிமானத் தைப் பெறவிரும்புகின்ற மனோநிலையையும் வம்சாவளி குறிப்புகளை வாசிக்கும் போது உணரமுடிகின்றது. தங்களது ஒருதலைமுறை முன்னோர் உதாரணமாகத் தந்தை அல்லது அவர் சார்ந்த உறவினர்கள் கம்பெனியாரால் குற்றவாளிகள் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட சம்பவங்களையும் சந்தேகத்தின் பரில் தான் கைதுசெய்யப்பட்ட சம்பவத்தையும் குறித்துள்ள பகுதிகளைப் பார்க்கும்போது அதில் எந்தவித கோபமோ வருத்தமோ வெளிப்படவில்லை. மாறாக, தன்னுடைய நிலைப்பாட்டைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணமே மேலோங்கி யிருப்பதையும் தன்நிலை மீதான கழிவிரக்கத்தையுமே காணமுடி கின்றது.

“சல்லிப்பட்டி எரம நாய்க்கன் வமிசாவளி”யின் இறுதியில் இடம் பெற்றுள்ள குறிப்பு“யென்தேப்பனாற் பெறிய நல்லமுத்து நாய்க்கர் நாளையில் அறமனை யாற் யிட்ட கட்டளைப்படிக்கு நிகுதி பணம் செலுத்தி விச்சுக் கொண்டுவறும் நாளயில் மஹாராஜ ராஜ ஸ்ரீ கும்பினி சற்காறுலே சல்லிப்பட்டி பாளையகறுக்குக்கு பத்தில் மூணுசாறி நிகுதி செய்து யிறுநத சமயத்தில் சறுக்காறுலே றுசுவுயில்லாமல் பாறாறியான படியனாலே நெகமத்துலே யிறுக்கப்பட்டவனை சறுகாறுலே கண்டு பிடிச்சு சறுகாறுக்கு குத்தவாளியான படியனாலே கும்பிணி சறுகாறுக்கு ரொம்பவும் குத்தவாளியாஇ தெயிவகதி அடைஞ்சான்.மஹா ராச ராச ஸ்ரீ கும்பினி சறுகாறுலே யென்னை யும் யென்னை சேற்ந்த செனத்தையும் திண்டுக்கல் முதலானயிடங்களுலே கைதுலே வச்சுயிறுந்து தொரைகள் தயவு செயிது யெனக்கும் யென்னைச் சேர்ந்த சனத்துக்கு மாசம் 1க்கு படி வீறாயன் யிறுவத்தினாலு பொன் நிகுதி செயிது வூறுலே போஇ யிறுக்கச் சொல்லி உத்திரவு செய்த படியனாலே அறமனையாற் கட்டளையிட்ட படிக்கு மாசம் மாசம் படியும் பத்திக்கொண்டுயிறுக்குரேன்.

நான் பதினாலு வயசு சிறுபுள்ளையஇ யென்னைச் சேர்ந்த குஞ்ச குளந்தை சயிதமாஇ பறாறியா இ போஇ யிருந்து வந்து செனத் துடனே னாற்பது சனத்துடனே தயவு செயிது யிருக்குரபடியிலே சீவனம் பண்ணி கொண்டு சல்லிப்பட்டிக்கு சேந்த தொண்டைமான் புத்தூரு கிறாமத்திலே ஆசறுலே யிறுந்து. மஹா றாஜ ஸ்ரீ கும்பிணி துரைகள் தயவுக்குப் பாத்திரனாயி காத்துக் கொண்டு யிறுக்கிரேன். யெற்றமனாயக்க ருசு” (D.3130:7).

இப்படி செய்யாத தவறுக்குத் தவறுதலாகத் தண்டனை வழங்கப்பட்டு இறந்து போன தனது தந்தையைக் குறித்த செய்திகள் இடம்பெறுகின்ற வேளையில் கம்பெனி சர்க்காருக்கு விரோதமாக நடந்து கொண்ட தனது தந்தை குறித்த எதிர்மறையான கருத்துகளைப் பதிவு செய்கின்ற வம்சாவளிக் குறிப்பையும் காணமுடிகின்றது. 'சிஞ்சுவாடி சம்பே நாய்க்கர்' வம்சாவளியில் “யென் தோப்பனாறானவன் சின்ன பொம்மனாய்க்கன் மஹாராச ராச கும்பினி துரையவற்கள் சறுக்காறுக்கு மிகவும்குத்தவாளியாஇ நடந்து கொண்டபடி யனாலேயும் பறாறியாஇ சறுக்காறுலே கப்பட்ட படியனாலேமிகவும் குத்தவாளியான படியனாலே கும்பினியாற் உத்திரவுபடிக்கு தெயிவகதியானான்.

நாளது ஆசறுலே யிறுக்கப்பட்ட முத்துமலை யாண்டி சம்பே னாயக்கன் நானும் என்னைச் சேந்த சனமும் திண்டுக்கல் முதலான யிடங்களிலே கைதுலேயிருந்து மகா - ராச ராச ஸ்ரீ காரோ சாயபு துரையவற்கள் கடாட்சம் செயிது மாசம் 1க்கு மேற்படி வீறாயன் பணம் 13 பணம் ரு பணம் உத்திரவு செயிது ஊறுலே போஇ இருக்கச் சொல்லி உத்திரவு செயிதபடியனாலே நிக்குதிபடிக்கு செலுத்தி கொண்டு ஆசறுலே யென்னை சேந்த செனம் பதனஞ்சு சனத்துடனே மகா - ராச- ராச ஸ்ரீ துரையவர்கள் கட்டுபண்ணின படியிலே சீவனம் பண்ணிக் கொண்டு சஞ்சுவாடி குடியிறுப்புக்காரனாயி கும்பினியார் தயவுக்கு பாத்திரனாயி காத்துக் கொண்டு யிறுக்குரேன். சம்பே நாயக்கன் றசுவு (D.3849:143).

தனது தந்தை மற்றும் உறவினர்கள் கொல்லப்பட்டதையும் தான் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலடைக்கப்பட்டதையும் எதார்த்தமாக வும் எந்தவொரு வருத்தமும் கோபமும் இன்றிப் பதிவு செய் துள்ளதை உணரமுடிகின்றது. பாளையக்காரர்கள் என்பவர்களை இதுவரைப் பதிவு செய்துள்ள தமிழக வரலாற்று நூல்கள் யாவும் மறக்குடியினர், வெள்ளையரை எதிர்த்த போராட்ட வீரர்கள் என்றே கட்டமைத்துள்ளன. ஆனால் ஆரம்பகாலத்தில் 1816இல் தொடங்கி உள்ள பாளையப்பட்டுக்கள் தங்களைக் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு ஆதரவாளர்களாகவும் அவர்களுக்கு அடங்கி நடக்கின்ற குடிகளாகவும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவே விரும்பியிருக்கின்றனர் என்பதை வம்சாவளி குறிப்புகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. அப்படிப் பட்ட பாளையப்பட்டில் தோன்றிய தொன்ம வடிவமே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்பதையும் இத்தருணத்தில் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். இந்த அடிப்படையில் பாளையப்பட்டுகள் குறித்த வரலாற்றை மீள்வாசிப்பு செய்யவேண்டிய தேவையும் இங்கு ஏற்படுகிறது.

‘கோட்டைக்காடு ஒடுக்கம் கறுப்பதம்புறான் வம்சாவளி’யில் புதிய வேண்டுகோள் ஒன்றையும் காணமுடி கின்றது. வைதிக மரபின் அடிப்படையில் பிராமணர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வதைத் தனது மூதாதையான ரெகுனாத பண்டிதர் ஒரு கழுவாயின் பொருட்டு நடத்திவந்ததைக் குறித்துள்ளது இவ்வம்சாவழி. அவர் இறந்ததும் அவருக்குச் சமாதி எழுப்பி ஒரு சாமியாரைக் கொண்டு நித்திய பூசனைகள் செய்துள்ளனர். அந்தப் பளனிச்சாமியார் விபூதி கொடுத்தால் சகல வியாதிகளும் சொஸ்த மாகும் என்கிற நம்பிக்கையும் அவர்களிடையே இருந்துள்ளது. அந்தச் சாமியாரும் சமாதியானபின் இரண்டு சமாதிகளுக்கும் சுப்ரமணிய சுவாமி, விநாயகர், பைரவர் ஆகிய தெய்வங்களுக்கும் நித்திய பூசனைகள் செய்து வழிபட்டு வந்துள்ளனர். ஆனால் பரதேசிகளுக்கு அன்னமிடுதல் முன் நடந்த அளவிற்கு நடைபெற வில்லை என்பதைக் குறித்துவிட்டு அதற்கான காரணங்களைக் கூறியுள்ளனர்.

.....வந்த பரதேசியளுக்கு அன்னங்குடுத்து வருகிறது. முன் அடைந்துபோன பெரியோர்களுக்கு அவரவர் அடைந்த தினத்தில் குருபூசை செய்து அன்னதானம் நடந்து வருகுது. இந்த ஸ்தலத்தில் மேலெளுதிய மானுபத்தில் இப்போ பாதி மானுபம் நடந்து வருது. யேதுனாலே யெண்ணால் ஸ்ரீ ஆற்டீசு துரையவர்கள் னாளையில் பைமேஷ் முன்னுக்கு கிறாமத்தார் பயந்து பொருப்பு வருமென்று பாதிமானுபம் யெளுதி விச்சார்கள். (அதியனூத்து பாலகிருஷ்ணய்யா கையெழுத்து. தெலுங்கில் உள்ளது.) பாதிமானுபங் கட்டுப்பட்டு போச்சுது. நீக்கிக் கொஞ்சம் மானுபம் நடந்து வருகுது. கும்பினியாரவர்கள் தயவுசெய்து பாளையப்படி மானுபங்கள் நடத்தும்படியாக உத்திரவு குடுத்தால் பறதேசிகளுக்கு அன்னதானம் நடந்து வரும். கும்பினியாரவர்கள் எங்கள்மேல் கிறுபை செய்யும் படியாய் தயவு செய்து ரட்சிக்க வேண்டியது. இப்போ நடந்து வருகிறது சற்காரிலே புஞ்சை குளி.... 1000 பணம் நஞ்சை குளி 21/4 குழி இவளவும் நடந்து வருகுது.( D.3849)

1816ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்ட இந்த வம்சாவளிச் சுவடிமூலம் அக்காலத்தில் சமாதி வழிபாடுகளும் அது சார்ந்த அன்னதானச் செயல்பாடுகளும் இருந்துவந்த முறைமையை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

இந்த வம்சாவளிச்சுவடிகளை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு இனத்தின் தொடக்ககால வரலாற்றை அடையாளங்காண்கிற பெருமுயற்சியும் ஒருசில நடைபெற்றுள்ளன. உதாரணத்திற்குத் தமிழகத் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனம் “பாளையப்பட்டுக் களின் வம்சாவளி” என்ற பெயரில் வெளியிட்டுள்ள நான்கு தொகுதிகளை யும் Nicholas B.Dirks அவர்களுடைய The Hollow Crown Ethno History oan Indian Kingdomஎன்கிற ஆய்வு நூலையும் கூறமுடியும். புதுக்கோட்டை சமஸ்தான ராமச்சந்திர ராஜா தொண்டைமான் குறித்த விரிவான ஆய்வு இது. பேரரசுகளை அடுத்து தோன்றிய குறுநில சமஸ்தானங் களில் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பிரசித்தி பெற்று இருந்த வரலாற்றை இவ்வாய்வு பதிவு செய்துள்ளது. இதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் கொங்குமண்டல வரலாறு, பாண்டியமண்டல வரலாறு, தொண்டை மண்டல வரலாறு என்று ஒரு பிரதேச அடிப்படையிலான வரலாறுகளைக் கட்டமைக்கவும் இச்சுவடிகள் பயன்பட்டுள்ளன. இந்த முயற்சிகளைக் கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகத்தின் வெளியீடு களாக சௌந்தர பாண்டியன் பதிப்பித்துள்ளார். இவர்களது முயற்சிக்கு அடித்தளமாக இருப்பது மெக்கன்சி தொகுத்தளித்த வம்சாவளிச் சுவடிகளே.

குறிப்பிட்ட சுவடிகளே இன்று நூலாக்கம் பெற்றுள்ளன. இன்னும் நூலாக்கம் பெறவேண்டிய பல வம்சாவளிச் சுவடிகள் கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகத்தில் உள்ளன. இவற்றை வருங்கால வரலாற் றாசிரியர்கள் கவனத்தில் கொண்டு தமிழ்ச்சமூக வரலாற்றைக் கட்டமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும்.

சில வம்சாவளிச்சுவடிகளில் இடம்பெற்றுள்ள வம்ச பரம்பரை அட்டவணைகள்.

ஆண்டிப்பட்டி பாளையக்காரர் பொம்மநாயக்கன் வம்சாவளி சாலிவாகன சகாப்தம் 1354க்கு கலியுகம் 4533 முதல்....

1.சக்கம பொம்ம நாயக்கன் பட்டம்    வருஷம் 20

2.இவர் குமாரன் பெரிய தம்பி (பெரிய தம்பி) பொம்ம நாயக்கன் பட்டம்  வருஷம் 25

3.இவர் குமாரன் ஆண்டி பொம்ம நாயக்கன் பட்டம்                                                                                                   ஆண்டு 15

4.         இவர் குமாரன் சிறுக்காம பொம்ம நாயக்கன் பட்டம்

                                                                                                ரு 25

5.         இவர் குமாரன் தாத பொம்மநாயக்கன் பட்டம்    ரு 13

6.         இவர் குமாரன் கருமந்தன்னு பொம்ம நாயக்கன் பட்டம் ரு 26

7.         இவர் குமாரன் கதிற பொம்ம நாயக்கன் பட்டம் ஆண்ட ரு 38

8.         இவர் குமாரன் இம்முடி பொம்ம நாயக்கன்

            பட்டம் ஆண்ட                                                                          ரு 37

9.         இவர் குமாரன் பெரிய தம்பி பொம்ம நாயக்கன் பட்டம் ரு 65

10.       இவர் குமாரன் குமாரபொம்ம நாயக்கன் பட்டம் ஆண்டரு 50

11.       இவர் குமாரன் வண்டபொம்ம நாயக்கன் பட்டம் ஆண்டரு 41

12.       இவர் குமாரன் சிறுகாரம் பொம்ம நாயக்கன் பட்டம் ஆண்ட

                                                                                                                             ரு 13

சாலிவாகன சகாப்தம் 1354 - முதல் சகாப்தம் 1724 - துந்துபி வருஷம் பாளையப்பட்டு ஆதீனம் உப்பின - 3079 ஆண்டு வந்த பட்டம் 12.

ஆவலப்பன்பட்டி ஆவலப்ப நாயகன் வம்சாவளி சாலிவாகன சகாப்தம் 1318 முதல் சகாபுதம் 1715க்கு u 397 பட்டமங்களுடைய வரிசைகளும்...

1.         அவுற சொதேய னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட  ரு 49

2.         யிவற் குமாரன் குமாரசோத தேனாயக்கற் பட்டம் ஆண்ட        ரு 38

3.         யிவர் குமாரன் பெரிய சோதேயதனாயகற் பட்டம் ஆண்டரு 36

4.         யிவற் குமாரன் ஆவுல சொதேய னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட 

ரு 29

5        யிவர் குமாரன் ஆவுல சொதேய னாயக்கர் பட்டம் ஆண்டu 24

6.       யிவர் குமாரன் குமார பட்டத்து ஆவலப்ப நாயக்கர் ட்டம் ஆண்ட  u 30

7.       இவர் குமாரன் - சோதே னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட     u 19

8.       இவர் குமாரன்தம்பி குமார பட்டத்து சொதேய னாயக்கர்

பட்டம் ஆண்ட      u 23

9.       இவர் குமாரன் - றாம சொதேய னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட        u 35

10.     இவர் குமாரன் நாகய சொதே னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட          u 32

11.     இவர் குமாரன் சின்ன சொதேய னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட        u 27

12.     யிவர் குமாரன் வேலாயுத னாயக்கர் பட்டம் ஆண்ட              u 18

13.     யிவர்குமாரன் குமார பட்டத்து சொதேனாயக்கர்

          பட்டம் ஆண்ட u 15

14.     யிவற் குமாரன் றாயே சோதே னாயக்கற் பட்டம் ஆண்ட         u 22

14 பட்டங்கள் 297 ஆண்டுகள்.

ஊற்றுக்குழி காலிங்கராயர் வம்சாவளி

1.காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட  u 50

2.யிவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்கறாய கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட  u 40

3.இவர் குமாரன் அகத்தூர் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட      u 21

4.இவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்க ராயக்கவுண்டர் பட்டம்            ஆண்ட     u 20

5.இவர் குமாரன் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட        u 19

6.இவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்கறாயக்கவுண்டர் பட்டம்            ஆண்ட    u 21

7.இவருடைய தம்பி அகத்தூர் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட       u 12

8.இவர் குமாரன் காலிங்கராயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட    u 23

9.இவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட      u 21

10.இவர் குமாரன் அகத்தூர் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட    u 16

11.இவர் குமாரன் காலிங்கராயக் கவுண்டர்பட்டம் ஆண்ட         u 9

2.         இவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம்            ஆண்ட     u 26

13.       இவர் குமாரன் விருமாண்டை காலிங்கறாயக் கவுண்டர்            பட்டம் ஆண்ட  u 30

14.       இவர் தம்பி அகத்தூர் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம்            ஆண்ட    u 11

15.       இவர் குமாரன் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட          u 20

16.       இவர் குமாரன் ஈஸ்வர மூர்த்தி வண்றாயக் கவுண்டர்            பட்டம் ஆண்ட  u 6

17.       இவர் குமாரன் காலிங்கராயக் கவுண்டன் பட்டம் ஆண்ட         u15

18.       இவர் குமாரன் அகத்தூர் காலிங்கறாயக் கவுண்டர்            பட்டம் ஆண்ட  u 31

19.       இவர் குமாரன் விறுமாண்டே காலிங்க ராயக்கவுண்டர்            பட்ட ஆண்டு    u 23

20.       இவர் குமாரன் பிள்ளை முத்துகாலிங்க ராயக்கவுண்டர்            பட்டம் ஆண்ட  u 13

21.       இவர் குமாரன் சின்னய காலிங்கறாயக்கவுண்டர்            பட்டம் ஆண்ட  u 19

22.       இவர் குமாரன் காலிங்கராயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட          u20

23.       இவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்கராயக்கவுண்டர் பட்டம்            ஆண்ட     u 30

24.       இவர் குமாரன் காலிங்கராயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட          u 26

25.       இவர் தம்பி நஞ்சய காலிங்க ராயக் கவுண்டர் பட்டம்            ஆண்ட     u 12

26.இவர் குமாரன் காலிங்கறாயக்கவுண்டர் பட்டம்ஆண்ட u 29

27.இவர் குமாரன் நஞ்சய காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம் ஆண்ட u 2

28.       யிவற் தம்பி அகத்தூற் காலிங்கறாயக் கவுண்டர் பட்டம்             ஆண்ட     u 4

28 பட்டங்கள், 582 ஆண்டுகள்.

சான்றாதாரங்கள்

குழந்தை வேலன்,க., (ப.ஆ.), நாகசாமி,இரா.,(பொ.ஆ.), பாளையப்பட்டுக்களின் வம்சாவளி-தொகுதி-1, தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறை, சென்னை, 1981.

சௌந்தரபாண்டியன்,சு.,(ப.ஆ.), தொண்டைமண்டல வரலாறுகள், அரசினர்க் கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகம், சென்னை,1997.

Nicholas B.Driks, The Hollow Crown Ethno History of an Indian Kingdom, Cambridge University Press, Newyork,2008.

காலின் மெக்கன்சி எழுதி வெளியான கட்டுரைகள்

1. Account of the construction of a Map of the Road from Nellore to Ongole.Dalrymple’s Oriental Repertory, vol.I.

2. Description of the route from Ongole to Innaconda and Belamconda with a map. Ibid.

3. Account of the Kommam tank. Ibid vol.II.

4. Description of the Source of the Pennar River.Ibid

5. Sketch of the life of Hyder Ali Khan. Asiatic Annual Register, 1804

6. History of the Anagundi or Vijaya Nagar Rajas. Ibid.

7. History of the Rajas of Anagundi from enquiries made on the spot. Ibid

8. Account of the Marda Gooroos. Ibid

9. Account of the Batta Rajas. Ibid

10. Description of the Temple at Sri Sailam. Asiatic Researches, vol.V.

11. Remarks on some Antiquities on the West and South Coasts of Ceylon. Ibid. vol.VI.

12. Extracts from Journals descriptive of Jain Monuments and Establishments in the South of India. Ibid. vol. IX There are also translations of several Inscriptions in the same volume, furnished by Col. Mackenzie. - A Descriptive Catalogue of the Oriental Manuscripts and other Articles Vol. I, H.H. Wilson, 1828. p. xii

Pin It

தென்னிந்திய வரலாற்றினை அறியும் பொருட்டு காலின் மெக்கன்சி அவர்களால் பல்வேறு மொழிகளிலும் பல்வேறு வடிவங்களிலும் தொகுக்கப்பட்ட தரவுகள் என்பவை பெரும் எண்ணிக்கையிலானவை. சுவடி மட்டுமே அன்றி பேட்டி, கல்வெட்டு, படம், காசு, பழம்பொருள், சிலை என்று வரலாற்றாய் வுக்கான பன்முகத் தரவுகளையும் கொண்டது மெக்கன்சியின் தொகுதி. தென்னிந்திய மொழிகள் எதையும் அறிந்திடாத மெக்கன்சிக்கு இப்பெரும் பணியில் உதவியவர்கள் இங்கிருந்த பண்டிதர்கள் ஆவர். மிகமுக்கியமாகக் காவெள்ளி சகோதரர்கள், இலக்ஷமய்யா, இராகவைய்யா போன்றோர் மெக்கன்சியுடன் இணைந்து பணிபுரிந்தனர். (Thomas R.Trautmann.2011)

மெக்கன்சிக்கு இத்தொகுப்புப் பணி பற்றிய புரிதல் எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்பதை அறியச் சான்றுகள் குறைவாகவே உள்ளன. அவரால் தொகுக்கப்பட்டத் தரவுகள் அனைத்தையும் ஓர் ஒழுங்கமைவுக்குள் வைத்து எத்தகைய பணியும் அவரால் செய்யப் பெறவில்லை. எனினும் அவர் தனக்குக் கிடைத்த சில தரவுகளை ஒப்பீடு செய்து அவ்வப்போது சில கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். (wilson:1828:xii-xiii) இதில் ஆசியவியல் நிறுவன இதழில் (The Journal of the Asiatic Researches : vol-ix:1809)) வெளியான ‘Account of the jains என்ற கட்டுரை மிக முக்கியமானது. ஜைன சமயம் பற்றிய அவரின் தொகுப்பிலுள்ள தரவுகள் பலவற்றையும் பயன் படுத்தி எழுதப்பட்ட கட்டுரை அது. எனவே அவரது காலத்தி லேயே அத் தொகுப்புகளை ஓர் ஒழுங்கமைவு செய்து பயன்படுத்தும் நிலை இருந்ததை அறியமுடிகிறது. இந்நிலையில் மெக்கன்சியின் தொகுப்பு முழுமைக்குமான அட்டவணை அவரின் காலத்தில் செய்யப்பெறவில்லை. எனினும் மெக்கன்சிக்கு அத்தொகுப்பு களுக்கு ஓர் அட்டவணை செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. மெக்கன்சி தன் நண்பர் அலெக்சாண்டர் ஜான்சன் என்பவருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தனது தொகுப்புப்பணி பற்றி மிக விரிவாகப் பேசியுள்ளார். அக்கடிதத்தின் இறுதியில் “தான் ஐரோப்பாவிற்குத் திரும்புவதற்கு முன் தன்வசமுள்ள மொத்த தொகுப்புகள் பற்றிய கருத்துப் பார்வையைத் தரத்தக்க அட்டவணை ஒன்றைத் தயாரிக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். (The Journal of the Royal Asiatic Society:1834:343) எனினும் அப்பணி மெக்கன்சியின் எதிர்பாராத மறைவால் தொடங்கப்படாமலேயே போனது.

அறிவியல் நிலைப்பட்ட ஒரு பெரும் வரலாற்றுத் தொகுப்பிற்கு அறிவியல் பூர்வமான அட்டவணை மிகமுக்கியமாகத் தேவைப்படு கிறது. மெக்கன்சியின் சேகரிப்பு அத்தகைய அட்டவணை ஒன்றினை வேண்டி நின்றது. மெக்கன்சியின் சேகரிப்புப் பணிக்குப் பெரும் உதவி என்று எதையும் செய்யாத கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி அச்சேகரிப்பின் இன்றியமையாமையை அறிய ஆரம்பித்தது. மேலும் அத்தொகுப்பை விரிவு செய்வதை விட அதற்கான அட்டவணை தயாரிக்கும் பணியை முதலில் மேற்கொண்டது. பின்னர் அத் தொகுப்பு சில அட்டவணைகளைக் கண்டது. அவற்றில் பின்வரும் மூன்று அட்டவணைகள் முக்கியமானது.

-           மெக்கன்சியின் அனைத்து தொகுப்பு ஆவணங் களையும் அட்டவணை செய்த வில்சனின் ‘மெக்கன்சி தொகுப்பு விளக்க அட்டவணை’

-           சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டைக் கல்லூரி நூலகத்தில் இருந்த கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் அனைத்தையும் மூன்று தொகுதிகளில் அட்டவணை படுத்திய டெய்லரின் ‘கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் அட்டவணை’

-           வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மெக்கன்சி சுவடிகளை மட்டும் அட்டவணை செய்த மகாலிங்கத்தின் “மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகள் அட்டவணை”

இம்மூன்று அட்டவணைகளும் எந்த அளவிற்கு மெக்கன்சியின் தொகுப்பிற்கான கனத்தை வெளிப் படுத்தின என்பதும் மெக்கன்சி யின் தென்னிந்தியாவை மையப் படுத்திய பார்வைக்கு எங்ஙனம் உதவுகின்றன என்பதும் முக்கிய விவாதமாகின்றது.

வில்சன்

மெக்கன்சியின் தொகுப்பை முதலில் ஆவணப் படுத்தும் நோக்கில் அட்டவணை செய்தவர் வில்சன். ‘Mackenzie collection: A Description catalogue of the oriental Manuscripts‚எனும் பெயரில் இரு தொகுதிகளாக 1828இல் ஆசியவியல் நிறுவனம் மூலம் வெளிவந்தது. இதற்கு முன்பே மெக்கன்சியின் மறைவுக்குப் பிறகு மெக்கன்சியின் இந்திய உதவியாளர்கள் அத் தொகுப்பிற்கு ‘சிறு அட்டவணை’ தயாரிக்கும் பணியை மேற் கொண்டிருந்தனர் என்றும் அது பின்னர் வில்சனின் மேற்பார்வையில் முற்றுப் பெற்றது என்பதையும் அறியமுடிகிறது ((Wilson:1828:XiX).

பெரும் சமஸ்கிருதப் புலமையாளரான வில்சன் தென்னிந்திய மொழிச் சுவடிகளை இந்திய உதவியாளர்களைக் கொண்டே படித்து இவ் வட்டவணையை முடித்தார். எனினும் அவர்களின் பெயர்கள் எதையும் வில்சன் நூலில் பதிவு செய்யவில்லை.

மெக்கன்சியின் அனைத்து தொகுப்புகளையும் முதலில் முழுமையாகப் பட்டியலிட்டு முகவுரையில் தந்துள்ளார். அவற்றின் எண்ணிக்கையும் தரப்பெற்றுள்ளது. அவை இலக்கியம் (1568), வட்டார வரலாற்றுச் சுவடிகள் (2070), கல்வெட்டுகள் (8076), மொழிபெயர்ப்புகள் (2159), வரைபடங்கள் (79), ஓவியம் (2630), காசுகள் (6218), படங்கள் (106), பழம்பொருள்கள் (40) என நீண்டு செல்கின்றன. இத்தொகுப்புகளைப் புரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு இந்திய நிலப்பரப்பின் இலக்கியம், சமயம் மற்றும் வரலாறு பற்றிய அறிமுகம் முதலில் அமைந்துள்ளது. இவ்வறிமுகம் புராணங்களை முன்னிலைப்படுத்தியே எழுதப்பட்டது. இந்திய மொழிகள் பற்றியும் வரலாறு பற்றியும் தெளிவான வரையறை உருவாகாத காலகட்டம் இது என்பதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டியதாகும். தமிழ் உள்ளிட்டத் தென்னிந்திய மொழிகள் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை எல்லீஸ் துணையுடன் பதிவு செய்யும் இவர் இலக்கிய நிலையில் தமிழில் ஆகச்சிறந்த இலக்கிய ஆக்கங்களான இராமாயணம், மகாபாரதம் எல்லாமே சமஸ்கிருதத்தின் மொழி பெயர்ப்புகளே என்பதையும் பதிவு செய்யத் தவறவில்லை. (Wilson:1828:XXXiV). பொதுவாகச் சமஸ்கிருத இலக்கியம் பற்றிய குறிப்பு தவிர்த்து இவ்வறிமுகம் யாவும் மெக்கன்சியின் தொகுப்பி லுள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது தெளிவாகிறது.

வில்சனின் அட்டவணை பெரும்பிரிவாக மொழியையும் உட்பிரிவாகத் தரவுகளின் பொருண்மையையும் கொண்டிருக்கிறது. முதல் தொகுதி சமஸ்கிருத மொழிச் சுவடிகள் (மிக நுணுக்கமாக 13 பிரிவுகளில் உள்ளது)தமிழ் மொழிச் சுவடிகள் (7 பிரிவுகள்), தெலுங்கு மொழிச்சுவடிகள் (5பிரிவுகள்) ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. சமஸ்கிருத மொழிப்பிரிவில் “ஜைன இலக்கியம்” எனும் பிரிவும் அடங்கியுள்ளது. முதல் தொகுதியைக் காணும்போது சமஸ்கிருத மொழி அளவிற்குத் தமிழ், தெலுங்கு மொழி, இலக்கியம், வரலாறு பற்றிய நெட்டோட்டமான பார்வை அப்போது உருவாகவில்லை என்பது தெளிவாகும். இரண்டாம் தொகுதியில் பழங்கன்னடம், கன்னடம், மலையாளம், மராட்டியம், ஒரியா, ஹிந்தி, அரபு, பெர்சியன், ஜாவா, பர்மியம் ஆகிய மொழிச்சுவடிகள் அடுத்தடுத்து அட்டவணை படுத்தப்பட்டுள்ளன. இணைப்புப் பகுதி விரிவாக உள்ளது. இணைப்பில் வட்டார வரலாற்றுச் சுவடிகள் (Local tracts) மொழி, நிலப்பகுதி அடிப்படையில் தரப்பட்டுள்ளன. மேலும் கல்வெட்டுகள், படங்கள், காசுகள் போன்றவை பட்டியலிடப் பட்டுள்ளன. இவை பெரும்பான்மை பெயர் மற்றும் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலேயே அமைந்தவை. (காசுகள் பற்றி மட்டும் சற்று விரிவான பதிவைக் காணலாம்.)

ஒவ்வொரு சுவடியிலும் சுவடிவகை (ஓலை/தாள்), சுவடியின் பொருண்மை, ஆசிரியர் பற்றிய சிறுகுறிப்புகள் மட்டுமே இடம் பெற்றுள்ளன. புராணம் தொடர்பான சுவடிகளுக்கு மேலதிக விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. முதல் தொகுதியின் இறுதியில் தமிழ் நூல்கள் சிலவற்றின் மொழிபெயர்ப்புகளும் தரப்பட்டுள்ளன.

வரலாறு எழுதுவதை மையப்படுத்தி அமைந்த மெக்கன்சியின் தொகுப்பிற்கும் இலக்கிய நிலை (குறிப்பாகப் புராணம்) சார்ந்து அதிக சிரத்தையுடன் உருவான வில்சனின் அட்டவணைக்கும் இடையேயான இடைவெளி அதிகமானது. மெக்கன்சி தொகுப்பிற் கான சிறப்பை வில்சனின் அட்டவணை நிறைவுசெய்யவில்லை என்பதைப் பின்னர் மெக்கன்சி சுவடிகுறித்து ஆய்வு செய்த பலரும் பதிவு செய்துள்ளனர். சமஸ்கிருத மொழியுடன் பெரிதும் தொடர்புடைய தென்னிந்திய மொழிகளைத் தவிர்த்து வேறெந்தத் தென்னிந்திய மொழியையும் அறியாத வில்சன் அம்மொழிச் சுவடிகளுக்கு உருவாக் கிய அட்டவணையின் தரம் கேள்விக் குள்ளாகிறது. வில்சனின் அட்டவணை சமஸ்கிருதத் தன்மையை அதிகம் பிரதிபலிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது (Thomas R.Trautmann:2011:33)

இத்தொகுப்பில் மிகமுக்கிய இடம்பெற்றிருந்த வரலாறு தொடர்பான ஆவணங்கள் வெறும் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் மட்டுமே அட்டவணை யில் இடம்பெற்றிருப்பது மெக்கன்சி தொகுப்பின் கனத்தைக் குறைப்பதாகவே அமைகின்றது. எனினும் மெக்கன்சியின் தொகுப்புகளை முதலில் பதிவு செய்த தும் “முழுமையாகப்” பதிவு செய்ததும் வில்சனின் அட்டவணையே ஆகும்.

வில்லியம் டெய்லர்

பெரும் வரலாற்றுத்தரவுகளின் சுரங்கம் என்று வருணிக்கப்பட்ட மெக்கன்சியின் தொகுப்பிற்கு வில்சன் உருவாக்கிய அட்டவணை போதுமானதாக அமையவில்லை. அட்டவணைப் பணிக்காக வில்சன் வசமிருந்த தொகுப்புகளில் தென்னிந்திய மொழியல்லாத மொழிச் சுவடிகளும் இன்னபிற ஆவணங்களும் இலண்டனுக்கு 1823 முதல் 1825 வரை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து அனுப்பிவைக்கப் பட்டன. தென்னிந்திய மொழிகளில் உள்ள சுவடிகளும் கல்வெட்டுகளும் 1828 ஆம் ஆண்டு சென்னை “madras college library” இல் வைக்கப்பட்டன. (Taylor:1857:Xiii-xv)

இதனிடையே “காவெள்ளி வெங்கட இலக்ஷமய்யா” மெக்கன்சி யால் தொடங்கப்பெற்று முடிவுறாது போன தொகுப்புப் பணியைத் தொடரவும் ஆய்வு செய்யவும் தான் விரும்புவதாகக் கடிதம் எழுதினார். அக்கோரிக்கை ஏற்கப்பெறவில்லை எனினும் அவர் குறிப்பிட்டப் பணிகளில் ஜைன இலக்கியம் மற்றும் கல்வெட்டுத்தொடர்பான பணியை மட்டும் செய்யலாம் என ஆசியவியல் நிறுவனம் குறிப்பிட்டது(Taylor:1857:xvi)

இந்நிலையில் மெக்கன்சி தொகுப்புகளுக்கான விரிவான அட்டவணை தேவை பற்றியக் கருத்தாக்கம் எழுந்தது. அலெக்சாண்டர் ஜான்சன் வெளியிட்ட மெக்கன்சி கடிதத்திற்கான அறிமுகத்தில் “ஐரோப்பா வில் இருப்பவர்களுக்கு மெக்கன்சி தொகுப்பு பற்றி அறிய வில்சனின் அட்டவணை பெரிதும் பயன்படாது என்றும் இன்னும் விரிவான விளக்கமான அட்டவணை வேண்டுமென்றும்’ குறிப்பிட்டார். (The Journal of the Royal Assiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol-I: 1834:333) இதே காலத்தில் சிறந்த கீழைத்தேய அறிஞராகவும் சமஸ்கிருதப் புலமையாளராகவும் விளங்கிய வில்லியம் டெய்லர் மெக்கன்சி சேகரிப்பில் தமிழில் உள்ள சில வரலாற்றுச் சுவடிகளை மொழிபெயர்த்தார். அவை, ‘oriental Historical Manuscripts in Tamil Language Translated with Annotationsஎனும் பெயரில் இரு தொகுதிகளாக 1835இல் வெளியானது. பொருண்மைத் தொடர் புடைய வரலாற்றுச் சுவடிகளை முதலில் தொகுத்து மொழி பெயர்ப் பதாக அமைகிறது இந்நூல். இதன் தொடர்ச்சியாக மெக்கன்சியின் சேகரிப்பை ஆய்வு செய்யவும் அதன் சமகாலத் தேவையை மதிப்பிடவும் வில்லியம் டெய்லர் பணிக்கப்பட்டார். அவரின் ஆறு அறிக்கைகள் “madrsa journal of literature and science” இதழில் தொடர்ந்து வெளிவந்தன. (இவை மீண்டும் ஆசியவியல் நிறுவன இதழிலும் வெளிவந்தன). இவ்வறிக்கைகளே 1838ஆம் ஆண்டு “Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts” எனும் பெயரில் நூலாக வெளிவந்தது. மெக்கன்சியின் சேகரிப்பில் உள்ள வரலாற்றுச் சுவடிகளின் இன்றியமையாமை குறித்தும் இனி செய்யப்படவேண்டிய பணி குறித்தும் இந்நூலில் பலவிடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ((Taylor:1838:2,13,16 Cetc).

பின்னர் 1845ஆம் ஆண்டு அரசின் அறிவுறுத்தலோடு துணைக்குழு ஒன்று இலக்கிய சங்கத்தின் வசமுள்ள சுவடிகளை அட்டவணைப் படுத்தும் பணிக்காக உருவாக்கப்பட்டது (MJLS, Vol-14:1847:97) அக்குழுவின் அறிக்கையும் இதழில் வெளியானது. அதற்குள் மெக்கன்சி சுவடிகளுடன் வேறு சில சேகரிப்புகளும் இணைந்து கொண்டன. அவை மொத்தம் 5751 தொகுதிகளைக் கொண்ட 5 சேகரிப்புகள் எனக் குழுவின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது (மேலது -99) அவை,

1.கிழக்கிந்திய அலுவலகத் தொகுப்பு (இவை லெய்டனின் சேகரிப்பு).

2.பிரௌன் அவர்களின் சேகரிப்பு (இவை இலக்கியச் சங்கத்திற்கு நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்டன)

3. மெக்கன்சி சேகரிப்பு (வில்சனிடமிருந்து பெறப்பட்டவை)

4.    சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டை கல்லூரி நூலகச் சுவடிகள்

5.    இலக்கியச் சங்கத்தின் தொகுப்புகள்.

அரசு மெக்கன்சி சுவடிகளுக்கு வில்சன் செய்த அட்டவணை போன்று இவ்வைந்து தொகுப்புகளுக்கும் அட்டவணை தயாரிக்க எண்ணி அப்பணியை வில்லியம் டெய்லரிடம் ஒப்படைத்தது. பல ஐரோப்பிய உள்ளூர் உதவியாளர்களின் ஒத்துழைப்போடு மூன்று தொகுதிகளாக இப்பணி நிறைவுற்றது. ‘‘A Catalogue Raesonne of oriental Manuscripts “எனும் பெயரில் மூன்று தொகுதிகளும் முறையே 1857, 1860, 1862 ஆகிய ஆண்டுகளில் வெளியாயின. இதில் மெக்கன்சியின் சுவடிகள் மூன்றாம் தொகுதியில் பதிவுசெய்யப்பட் டுள்ளது. 1837-38ஆம் ஆண்டுகளில் மெக்கன்சி சேகரிப்பை மதிப்பீடு செய்யும் போது சில சுவடிகள் மீண்டும் அவரால் படியெடுக்கப்பட்டு 5 தொகுதிகளாகத் தைக்கப்பட்டன. அதனை மீண்டும் இவ்வட்ட வணையில் இரண்டாம் வகைச் சுவடிகளாக (FamilyII) பதிவு செய்துள்ளார். (Tayor III: 1862:278)

டெய்லர் அட்டவணையின் அமைப்புச் சட்டகம் பெரும்பான் மையும் வில்சனின் முறையைப் பின்பற்றியுள்ளது. (பெரும்பிரிவு மொழி, உட்பிரிவு பொருண்மை). உள்ளீடாகச் சுவடியின் வகை (ஓலை/தாள்), தன்மை பற்றியும் நூலின் பொது வரலாறும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சுவடிபற்றி இடம்பெறும் மதிப்பீடும் குறிப்புகளும் சுவடியில் உள்ள தரவுகளின் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பே.

இதில் குறிப்பிடத்தக்க விடயம் வரலாற்றுச் சுவடிகள் சிலவற் றுக்கு அவர் தந்துள்ள குறிப்புகள் தாம். அதன் அமைப்பு மட்டுமன்றி உட்பொருளை விளக்கமாக ஆங்கிலத்தில் தருகிறார். எனினும் வரலாற்றுச் சுவடிகளில் தொடர்புடைய செய்திகளைத் தரும் விதம் நிறைவு தருவதாக இல்லை. ஒரே பொருண்மை அல்லது ஒரே நிலப்பகுதி சார்ந்த தரவுகளைத் தொடர்ச்சியாகத் தரும்முறை அவரால் பின்பற்றப்படவில்லை. காட்டாகத் தொண்டை மண்டல வரலாறு தொடர்பான 17 சுவடிகள் மெக்கன்சி சேகரிப்பில் உள்ளன (சௌந்திரபாண்டியன்:1997). ஆனால் டெய்லரின் அட்டவணையில் இவை வரிசை யாகத் தரப்படவில்லை என்பதோடு இணைப்புக் குறிப்புகளும் இன்றியே இடம்பெற்றுள்ளன. வில்சனின் பணி யிலிருந்து டெய்லரின் பணி மாறுபட்டிருக்க வேண்டிய புள்ளி இது.

கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் பற்றிய டெய்லரின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் மெக்கன்சி சேகரிப்பு பற்றி செய்த மதிப்பீடு (1838) ஆகிய பணியுடன் இவ்வட்டவணைப் பணியை ஒப்பிட வேண்டிய தேவை உண்டு. இந்திய வரலாற்றிலிருந்து தக்கானத்தின் மொழி, சமயம், வரலாறு மாறுபடுவதை மெக்கன்சியின் சேகரிப்பு மூலமாகவே அறியமுடியும் என்று கருதிய டெய்லரின் முன்னிரண்டு பணிக்கும் முழு கீழ்த்திசைச் சுவடிகளையும் அட்டவணைப்படுத்திய இப்பணிக்குமான பாரதூரம் மிகவதிகம்.

தென்னக வரலாறு பற்றிய மெக்கன்சியின் தொகுப்பு மீதான நம்பகத்தன்மை பற்றிய ஐயப்பாடு அக்காலத்திலேயே எழுந்தது. வில்சனும் அத்தகைய சந்தேகத்தை எழுப்பினார். இத்தொகுப்புகள் தொடர்ந்து (குறிப்பாக வரலாற்றுச் சுவடிகளில்) வேலைசெய்த டெய்லர் இச்சுவடிகளின் நம்பகத்தன்மை பற்றிப் பேசாதது வியப்பானது.

டெய்லரின் அட்டவணை சுவடிகளைப் பற்றியது மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மெக்கன்சியின் பிற வரலாற்று ஆவணத் தொகுப்புகள் பற்றிய பதிவுகள் எதையும் இணைப்பு கருதிக்கூட அவர் செய்யவில்லை. குறைந்த பட்சம் ஐந்து தொகுப்புகளுக்கான ஒற்றுமை வேற்றுமை போன்றவற்றைக் கூட அவர் பதிவு செய்யவில்லை.

இவற்றை எல்லாம் தொகுத்து நோக்கும்போது வரலாறு எழுதியலுக்கான அறிவியல் நிலைப்பட்ட பல்பரிமாணப் பார்வை இவற்றைச் சேகரித்த மெக்கன்சிக்கு நிறையவே இருந்தது என்பதையும் ஆனால் இவற்றை ஒப்பிட்டு நோக்கி ஒரு கருத்துப் பார்வையை உருவாக்க அட்டவணை செய்தவர்கள் தவறிவிட்ட தையும் அறிய முடிகிறது. எனினும் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல ஐரோப்பியர்கள் மெக்கன்சியின் தொகுப்பைப் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு ஓர் அட்டவணை வேண்டும் எனும் தேவையை டெய்லரின் பணி நிறைவுசெய்வதாக அமைந்தது.

தி.வை. மகாலிங்கம்

மெக்கன்சி சேகரிப்பில் அப்போது கிடைத்த அனைத்து ஆவணங்களையும் பதிவு செய்வதாகவும் இலக்கியச் சார்பான சுவடிகளுக்கு முன்னிலை அளிப்பதாகவும் அமைந்தது வில்சனின் அட்டவணை. மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகளின் மேல் அதிக கவனம் செலுத்தி வெளிவந்த டெய்லரின் இரு ஆக்கங்களும் அச்சுவடிகள் ஒரு பகுதியாக இடம்பெறும் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் அட்டவணையும் அடுத்த கட்ட பார்வையை ஏற்படுத்தின. அதன் பின்னர் சில அட்டவணைகள் வெளிவந்தன எனினும் அவை அத்தொகுப்புகளை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லவில்லை.

இதனிடையே 1932 இல் கே.ஏ.நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர்களைத் தொகுப்பாசிரியராகக் கொண்டு தென்னிந்திய மொழிகளில் உள்ள வரலாற்றுச் சுவடிகளுக்கான சுருக்கக் குறிப்பு ஒன்றை உருவாக்கும் பணி தொடங்கியது. எனினும் முற்றுப்பெறவில்லை. பின்னர் வி.ஆர்.ராமச்சந்திர தீட்சிதர், தி.வை.மகாலிங்கம் போன்றோர் இப் பணியைத் தொடர்ந்து செய்தனர் (தி.வை. மகாலிங்கம்: 2011: 2011:foreward) 1966இல் இவ்பணி மகாலிங்கம் அவர்களால் நிறைவுற்றது. 1972இல் புத்தகமாக வெளிவந்தது.

பெரும் வரலாற்றுப் பேராசிரியர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு, முடிக்கப்பெற்ற இவ்வட்டவணைப்பணி மெக்கன்சி சேகரிப்பு அதன் நோக்கத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் முயற்சியின் முதல் படியாக அமைந்தது. மெக்கன்சி சுவடிகள் சில அவ்வப்போது வெளிவந்தன எனினும் அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவம் பற்றிய பார்வை அவற்றில் பெருமளவில் இல்லை.

மெக்கன்சியின் சேகரிப்பில் உள்ள வரலாறு பற்றிய ஆவணங் களின் உள்ளடக்கம் வரலாற்றுத்தரவுகளைக் கொண்டதாயினும் பலதகவல்களும் புராணம் தொடர்புடையன என்பதைப் பலரும் பதிவு செய்துள்ளனர் (தி.வை.மகாலிங்கம்: 2011: XXV) இந்நிலையில் மகாலிங்கம் அவர்களின் அட்டவணைப்பணி மெக்கன்சி சேகரிப்பின் வரலாற்றுத் தேவையை உணர்த்துகிறது. முகவுரையில் அவர் குறிப்பிடும் செய்திகள் மிக இன்றியமையாதது. 16ஆம் நூற்றாண்டு முதல் தென்னிந்திய வரலாற்றை அறிவதற்கு மெக்கன்சி யின் தொகுப்புகள் மதிப்புவாய்ந்த ஆவணங்கள் என்றும் அவை அக்கால கட்ட அரசியல், சமூகம் மற்றும் பொருளாதாரநிலை குறித்துப் புதுவெளிச்சம் பாய்ச்சுவன என்றும் விளக்குகிறார் (மேலது:ஜ்ஜ்ஸ்வீ). வட்டார வரலாற்றுச் சுவடிகளின் மூலமாகப் பாளையம் மற்றும் ஜமீன் வரலாறு பற்றி புதிதாக அறியும் விடயங்களையும் சிலாகித்துப் பேசியுள்ளார். (மேலது:ஜ்ஜ்ஸ்வீவீவீ)

வரலாறு தொடர்பான சுவடிகளை வட்டாரம் தொடர்பானது, புராணம் மற்றும் தொன்மவியல் தொடர்பானது, ஜைன சமயம், நாடகம், கதை பாடல் தொடர்பானது எனவும் வகைசெய்துள்ளார். அடுத்து மலையாள மொழி வரலாற்றுச் சுவடிகளையும் விளக்கி யுள்ளார். சுவடிகளை விளக்கும் போது அதன் பொதுத் தன்மையைக் காட்டிலும் அவர்தரும் வரலாற்றுச் செய்திகள் முக்கியமாக இருக்கிறது. சுவடிகளில் உள்ள தரவுகளின் உண்மைத்தன்மையை விளக்குவதோடு தவறான தகவல்களையும் மறுத்துள்ளார்.

இந்திய வரலாறு குறிப்பாகத் தென்னிந்திய வரலாறு பற்றிய நெட்டோட்டமான பார்வை என்பது தெளிவாக உருவான காலத்தில் எழுந்தது இவ்வட்டவணையின் சிறப்பு. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப் பகுதியின் குறிப்பிட்ட மக்களின் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு மெக்கன்சியின் தொகுப்புகள் எவ்வளவிற்குப் பயன்படும் என்ற ஐயம் பொதுவாக விதைக்கப்பட்ட நேரத்தில் வட்டாரச் சுவடிகளையும் அதனோடு தொடர்புடைய பிற சுவடிகளையும் தென்னிந்திய வரலாறு எழுதியலுக்கு எவ்வகையில் பயன்படுத்த முடியும் என்பதையும் அச்சேகரிப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் தாங்கி வந்த கனமான அட்டவணை இது எனலாம்.

முடிவாக

மெக்கன்சியின் சேகரிப்பில் சுவடிகள் பெற்ற அளவிற்கான கவனம் மற்ற வகை சேகரிப்புகள் பெறவில்லை. வில்சனின் அட்டவணை மெக்கன்சி தொகுப்புகளை எண்ணிக்கை மற்றும் பெயரளவில் முழுமையாகப் பதிவு செய்தது. டெய்லரின் அட்டவணை சுவடிகளை மட்டும் விரிவாகப் பதிவு செய்தது. வரலாற்றுப் பார்வை ஏதுமின்றி அட்டவணைகளை உருவாக்கிய வில்சன் மற்றும் டெய்லர் ஆகியோர் அதன் உடனிகழ்வாகச் சில கட்டுரைகளை வெளியிட்டதோடு நின்றுவிட்டனர்.

மகாலிங்கத்தின் அட்டவணை முக்கியமான வரலாற்றுச் சுவடிகளை மட்டுமே விரிவாகப் பதிவு செய்தது. வில்சனுக்குப் பிறகு மெக்கன்சியின் சுவடியல்லாத தொகுப்புகள் பற்றிய கவனம் வெகுவாகக் குறைந்து விட்டது (தற்போது ஓவியம், வரைபடம் போன்றவை விளக்கப்பட்டு வருகின்றன.) வில்சனின் அட்டவணையாக்கம் தொடங்கி பெரிதும் வளர்ச்சி யடைந்திருக்க வேண்டிய அட்டவணையாக்கப் பணி அப்படியே நின்றுவிட்டது. அட்டவணை என்பது வெறும் தகவல்களைக் கொட்டுவது மட்டுமேயல்ல.அத்தொகுப்புகளின் நோக்கத்தை வகைதொகை செய்வதன் மூலம் அதனை அடுத்த தளத்திற்குக் கொண்டு செல்வது. ஒரு சமூகத்தை இயக்கத்தையே கூட அவை சரியாகச் செய்யப்படின் பிரதிபலிக்கும். எனவே தான் மெக்கன்சி தொகுப்பும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகராமலேயே நின்றுவிட்டது. மகாலிங்கம் முக்கியமான வரலாற்றுச் சுவடிகளுக்கு மட்டும் செய்த அட்டவணையாக்கம் போன்றதொரு பணியை மெக்கன்சியின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்புகளும் இன்று வேண்டிநிற்கின்றன.

புராணிகம், தொன்மம் சார் கதையாடல்கள் இன்று மானுடவியல் ஆய்வில் முக்கியவிடம் பெறும்நிலையில் வரலாற்றாய்வாளரால் ஐயுறப்பெற்ற ‘நம்பகத்தன்மை’ என்பது இன்று மறுகேள்விக்கு உள்ளாகிறது. நுண்வரலாறு/அடித்தள வரலாறு குறித்தக் கருத்தாக்கம் வலுப்பெற்றுள்ள இக்காலத்தில் தமிழ்ச்சமூகம் குறித்த அத்தகைய வரலாற்றை எழுத மெக்கன்சியின் தொகுப்புகள் இன்றியமையாதவை. அவற்றை நிறைவேற்ற அத்தொகுப்புகளை அணுகுவதற்கு இன்னும் தெளிவான - விரிவான - தரமான அட்டவணைகள் தேவை.

பயன்பட்ட நூல்கள்

தமிழ்

1.சௌந்தரபாண்டியன், சு - தொண்டைமண்டல வரலாறுகள், அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலக வெளியீடு,1997.

ஆங்கிலம்

1. Mahalingam.T.V.:- Mackanzie Manuscripts, Summarises of Historical Manuscripts in the Mackanzie collection Vol-I, University of Madras, 2011.

2. Taylor.William:-

 i. Oriental Historical Manuscripts in the Tamil Language. Translated with Annotations (Vol-I,II), Madras, 1835

ii. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts, Asiatic press, 1838.

iii. A catalogue Raisonne of Oriental Manuscripts, I(1857),II(1860),III (1862), Madras.

3. Trautmann.Thomas R:- The madras school of orientalism producing knowledge in Colonial South India, Oxford University Press,2011.

4. Wilson.H.H.:- Mackenzie collection A Descriptive Catalogue of the Oriental Manuscripts and other articles, Vol-I,II, Asiatic Society, 1828.

இதழ்கள்

1. Madras Journal of Literature and science society Vol-14,1847

2. The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol-IX,1809.

3. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and ireland, Vol-I, London, 1834

Pin It

அரசு அதிகாரியாக இருந்த காலின் மெக்கன்சி தென்னிந்தியாவின் வரலாற்றை அறிந்துகொள்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார் என்பதை அவருடைய சுவடிகள் வழி அறியமுடிகிறது. வரலாற்று விடயங்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் தந்தபோதும் மெக்கன்சியின் உதவியாளர்கள் பல்வேறு விடயங்கள் குறித்த தரவுகளையும் சேகரித்தனர். இதனால் மெக்கன்சி சுவடிகளில் வரலாற்றுச் சுவடிகளோடு பிற வகையான சுவடிகளும் இடம்பெறத் தொடங் கியது. தென்னிந்தியாவின் வரலாறு தொடர்பான விடயங்களை அறிந்துகொள்வதுதான் மெக்கன்சியின் முதன்மையான நோக்கமாக அமைந்திருந்தது. அவருடைய இந்நோக்கம் மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகளை மட்டும் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கும் இந்நூல் வழி முழுமையடைகிறது.

மெக்கன்சி வரலாற்றுச் சுவடிகளில் சமகால வரலாறும் அதற்கு முந்தைய காலப் புராதன வரலாறும் ஒருங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. 16ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 19ஆம் நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில் நிலவிய அரசியல், சமூகம், சமயம் ஆகியவற்றை இச்சுவடிகளின் வாயிலாகத் தெளிவாக அறிந்துகொள்ள முடியும். மெக்கன்சி சுவடிகளில் வரலாற்றுச் சுவடிகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதனை வகைதொகை செய்து டி.வி.மகாலிங்கம் இரண்டு தொகுதிகளாகப் பதிப்பித்துள்ளார். சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடாக 1972ஆம் ஆண்டு முதற்பதிப்பு வெளிவந்தது. இந்நூலின் முதற்தொகுதி 2011ஆம் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகளைத் தொகுத்தளித்துள்ள இந்நூல் தென்னிந்திய வரலாற்றினை அறியும் ஆவணமாக விளங்குகிறது. மெக்கன்சி சுவடிகள் எத்தகைய நிலைகளில் தென்னிந்திய வரலாற்றினைக் கட்டமைத்துள்ளது என்பதை உணரும் வகையில் டி.வி. மகாலிங்கம் எளிய முறையில் இந்நூலில் வகைதொகை செய்துள்ளார். மேலும் ஒவ்வொரு சுவடியை விளக்குமிடத்தும் அந்தச் சுவடி வில்சன், டெய்லர் இருவருடைய அட்டவணைகளில் எங்கு இடம்பெற்றுள்ளது என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மெக்கன்சி சுவடிகள் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், மராத்தி முதலிய தென்னிந்திய மொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன. தமிழ், மலையாளம் ஆகிய இரு மொழிகளில் வழங்கிய சுவடிகளை மட்டும் முதல் தொகுதியில் டி.வி. மகாலிங்கம் தொகுத்துள்ளார். தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளில் வழங்கும் சுவடிகளை இரண்டாம் தொகுப்பில் பேசியுள்ளார். முதல் தொகுப்பாக வெளிவந்த இந்நூல் தமிழ், மலையாளம் சார்ந்த 86 சுவடிகள் குறித்து ஆராய்ந்துள்ளது. சுவடியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தென்னிந்திய மொழிகள் என்பவை அந்த மக்களுக்குரிய செய்திகளை மட்டும் எடுத்துரைப் பதாக அமையவில்லை. மெக்கன்சியின் உதவியாளர்கள் தாங்கள் அறிந்த மொழிகளில் குறிப்புகளை எடுத்துள்ளனரே தவிர மக்களுக் குரிய மொழிகளில் அவற்றைப் பதிவுசெய்யவில்லை என்பதை அறியமுடிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள சுவடிகளில் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுக் கூறுகள் இடம்பெறுவதைக் குறிப்பிடலாம்.

மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகள் குறித்து மகாலிங்கம் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டுள்ள விடயங்கள் மெக்கன்சி சுவடிகள் தொடர்ந்து ஆராய்வதற்கான களத்தைத் தனக்குள் கொண்டு விளங்குவதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இத்தகைய தொகுப்பு முயற்சிகள் ஆவணப்படுத்துதலாக அமைந்த போதிலும் தொடர்ச்சி யான ஆய்வுகளுக்குரிய தரவுகளாகவும் விளங்குகிறது. மெக்கன்சி யின் சுவடிகளைத் தொடர் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் தென்னிந்தியா பற்றிய இலக்கியம், வரலாறு, பண்பாடு குறித்த முழுமையான புரிதலைப் பெற முடியும்.

மெக்கன்சியின் சுவடிகளைப் பொதுவாக, சரித்திரம், வமிசாவளி, தலபுராணம், கைபீயது (வரலாற்றுச் செய்திகள்), தலச்செய்திகள் என்று பொருண்மை அடிப்படையில் பாகுபடுத்தலாம். இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகள் பொதுவாக அரசியல், இலக்கியம், வரலாறு, சமயம், சமணம் தொடர்பான செய்திகள், கோவில்கள், வாழ்வியல் முறை, சாதியமைப்புகள், சேர, சோழ, பாண்டியர் வரலாறு, நாயக்கர் வரலாறு, பாளையக்காரர்கள், பழங்குடி மக்கள் முதலிய செய்திகளை எடுத்துரைக்கிறது.

மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகள் (தமிழ், மலையாளம்) இவற்றில் காணப்படும் விடயங்களைப் பின்வரும் பிரிவுகளின் கீழ் 86 சுவடிகளையும் டி.வி.மகாலிங்கம் தொகுத்துள்ளார். பிரிவுகளும் எண்ணிக்கையும் பின்வருமாறு:

·           வட்டார நிகழ்வுகள் (தமிழ்)           -     32

·           வட்டார வரலாறு மற்றும் மக்கள் வரலாறு -     26

·           புராண, இதிகாச தலவரலாறு          -     10

·           சமண இலக்கியம்               -     8

·           வட்டார நிகழ்வுகள் (மலபார்)         -     12

{Local Tracks (Tamil) 32, Local History and Biography 26, Puranic and Legendary History (Tamil) 10, Jain Literature (Tamil) 8, Local Tracks (Malabar) 12} 

இந்த வகைப்பாட்டின் மூலம் தமிழ், மலையாளம் சார்ந்த சுவடிகளில் அதிகமாகத் தமிழ் சுவடிகள் இருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது. கிடைக்கின்ற மெக்கன்சி சுவடிகளில் தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள சுவடிகளே அதிகமாகக் காணப்படு கின்றன. இத்தொகுப்பின் முன்னுரையில் மெக்கன்சி வரலாற்றுச் சுவடிகளில் காணப்படும் மிக முக்கியமான கூறுகளை மகாலிங்கம் விளக்கியுள்ளார். மேலும் இத்தொகுப்பில் இடம்பெறாத இரண்டாம் தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள தெலுங்கு, கன்னடம் மொழிகளில் எழுதப்பட்ட சுவடிகளைக் குறித்தும் விவரித்துள்ளார்.

· · ·

மெக்கன்சியின் வரலாற்றுச் சுவடிகளை ஆய்வுநிலையில் ஆராயவும் மறுவாசிப்புக்குட்படுத்தவும் என்று அடுத்தக் கட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்ல இத்தொகுப்பு பயன்படும். இத்தொகுப்பில் ஒவ்வொரு சுவடியைக் குறித்தும் சுருக்கத்தினைத் தருவதோடு சுவடிகளில் காணப்படும் விடயங்களை உட்தலைப்புகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு அளித்துள்ள முறைமை அச்சுவடி குறித்த எளிதான புரிதலை ஏற்படுத்துகிறது. இத் தொகுப்பில் நூல்கள் பற்றிய குறிப்புகளில் மிக அதிக மாகப் பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல்களுக்கு விவரணங்கள் தரவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, கலிங்கத்துப்பரணி, மூவருலா, தொண்டை மண்டல சதகம் முதலிய வற்றைக் குறிப்பிடலாம். சில நூல்களுக்கு மேலான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ‘தமிழ் பெருமாள் சரித்திரா’ சுவடியை விளக்குமிடத்தில் இக்கதை பல்வேறு நிலைகளில் வழங்குவதாகவும் நூலாகப் பதிப்பிக்கும் போது இந்நூலின் பெயர் ‘தமிழ் அறியும் பெருமாள் கதை’ என்று மாறியதையும் இந்நூல் உரைநடையில் அமைந்துள்ள விவரத்தையும் இறுதி யில் 50 வெண்பாக்களோடு நூல் முடியும் இடத்தில் அந்த வெண்பாக்களுக்கான விளக்கங்கள் தரப்பட் டுள்ளன என்று குறிப்பிடுகிறது.

மெக்கன்சி சுவடிகளில் பழங்குடி மக்களின் சடங்குகள், நம்பிக்கைகள், வாழ்வியல் முறை போன் றவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை இன்றையச் சூழலோடு பொருத்திப் பார்த்துப் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல் முறை அமைப்புகளில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளனவா என்பதையெல்லாம் ஆராய இந்தத் தரவுகள் ஆதாரமாக விளங்குகின்றன. எடுத்துக் காட்டாக, குறும்பர், வில்லியர், இருளர், ஏனாத்தியர், குறவர், இலம்பாடி, பட்டணவர், செம்படவர், குன்னுவார் போன்ற பழங்குடி மக்களின் வாழிடம், வரலாறு, வாழ்வியல்முறை, சடங்குகள், நம்பிக்கைகள், நீதிமுறை, பண்பாட்டுச் செயல்கள் ஆகியவை தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. சில சுவடிகளில் பழங்குடி மக்களான குன்னுவர் இனத்தைச் சேர்ந்த கொங்கு வேளாளரின் சடங்குகள், பழக்க வழக்கங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மலையர், வேடர், கைகோளர், கோமட்டிகள், ரௌத்திர்கள் முதலிய பழங்குடி மக்கள் குறித்த விவரணங்களும் ஆற்காடு பகுதியில் வாழும் பழங்குடி மக்களின் விகிதமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

“மறவர் சாதி கைபீது” சுவடி மறவர் இனத்தின் உட்பிரிவுகளும் மணமுறைகளும் விதவை மறுமணம் மறவருடைய திருமண சடங்குகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. கட்டுத்தாலி, சிக்குக்கழித்த கல்யாணம் போன்ற சடங்குகள் மறவர் இனத்தில் நடைபெறும் முறையை விவரிக்கிறது. தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஒவ்வொரு சாதிகளுக்குமான மணமுறை குறித்த விளக்கங்களும் தாலி குறித்தான கருத்தாடல்களும் மெக்கன்சி சுவடிகளில் வெளிப்பட்டுள்ளன.

மக்களின் குடிகளையும் இனங்களையும் ஆராய்வதற்குரிய தரவுகளாக இச்சுவடிகள் அமைந்துள்ளன. குன்னுவர் என்ற இனத்தைச் சார்ந்த மக்களின் வரலாற்றை விளக்கிச் செல்வதோடு அவர்களுக்கு அப்பெயர் வரக் காரணம் என்ன என்பதையும் சுவடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளன.

குறும்பர்கள் தொண்டை மண்டல பூர்வீக குடிகளாக இருந்தனர் என்ற குறிப்பினை மெக்கன்சியின் குறும்பர்களைப் பற்றிய சுவடிகளான சன்னியாசி குறும்பர் சரித்திரம், படுவூர் பாண்டுக்குழி வரலாறு போன்றவற்றில் இடம்பெற்றுள்ள குறிப்புகளின் வழி அறியமுடிகிறது. இந்நிலையில் டி.வி.மாகலிங்கம் குறும்பர்கள் கருநாடகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர்கள் திராவிட நாட்டில் தொண்டை மண்டலம் வரை தமது ஆட்சியை நடத்தி வந்தார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது குறித்த மேலாய்வுகளுக்கு இச்சுவடிகள் மூலத்தரவுகளாக அமைகின்றன.

இந்தச் சுவடிகளிலிருந்து பழங்குடி மக்களின் அந்தக் கால வாழ்வியல் முறையை அறிய முடியும். இந்தத் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவற்றை இன்றையச் சூழலோடு ஒப்பிட்டு ஆராயவும் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளனவா என்பதை அறியவும் இத்தகைய ஆய்வுகள் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்திச் செல்லும்.

···

நூல்கள் குறித்த சுவடிகளை விளக்குமிடத்து அது நூல்வடிவம் பெற்ற வரலாற்றையும் இத்தொகுப்பு எடுத்துரைக்கிறது. கொங்கு தேச ராஜாக்கள் சரித்திரம் சுவடி - கொங்கு நாடான கோயம்புத்தூர் பகுதியை ஆட்சி செய்த மன்னர்களின் பரம்பரை வரலாற்றைத் தெரிவிக்கிறது. கொங்கு தேச ராஜாக்கள் குறித்து இரண்டு சுவடிகள் (சுவடி எண்:32,42) இடம்பெற்றுள்ளன.

நாயக்கர், பாளையக்காரர் வரலாறுகள் மெக்கன்சி சுவடிகளில் விரிவான பதிவுகளைப் பெற்றுள்ளன. இத்தொகுப்பில் நாயக்க இலக்கியங்கள், தமிழில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் என்று வகைமை செய்து தரப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு சமண இலக்கியங்கள் குறித்த சுவடிகள் சமணர்களின் புலமை செயல்பாட்டினை ஆய்வுசெய்வதற்குரிய மூலங்களாக அமைகின்றன. சமண இலக்கியங்கள் என்ற பகுதியில் இடம்பெறும் செய்திகளோடு சமணக் கோயில்கள் போன்றவற்றை வட்டார நிகழ்வுகள், வட்டார வரலாறு பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சமணம் தொடர்பான முழுமையான புரிதலைச் சமண இலக்கியம் என்ற பகுதியை மட்டும் கொண்டு அறியமுடியாது. மெக்கன்சியின் பிற சுவடிகளிலும் சமணம் தொடர்பான செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதனையும் ஒருங்கே வைத்து ஆராயும் நிலையில் சமணம் என்ற பகுதி முழுமையடையும்.

இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள சுவடி எண்:12 பிரிவு 2இல் சமண சமயம் சென்னை மயிலாப்பூரில் நிலைகொண்ட வரலாற்றினையும் 5 சமணக் கோவில்கள் இங்குக் கட்டப்பட்டிருந்தது என்றும் சோழர் காலத்தில் அவை சிவலிங்க ஆலயங்களாக உருப்பெற்றன என்றும் இச்சுவடி எடுத்துரைக்கிறது. சுவடி எண்: 14 பிரிவு 4இல் திருஞானசம்பந்தர் காலத்தில் கூன் பாண்டியன் மதுரையில் 8000 சமணர்களைக் கழுவேற்றம் செய்த புராதன வரலாற்றினைக் குறித்தும் மெக்கன்சி சுவடிகள் எடுத்துரைத்துள்ளன. மெக்கன்சி சுவடிகளின் வாயிலாகத் தென்னிந்தியாவில் சமண சமயம் காழ்கொண்ட வரலாற்றை அறிந்து கொண்ட அளவிற்குப் பௌத்தம் குறித்த செய்திகளை அறியமுடியவில்லை.

இந்தியப் பண்பாட்டின் வரலாற்றுச் சின்னங்களாகவும் கலாச்சாரத்தின் மையப்புள்ளியாகவும் கோவில்கள் திகழ்கின்றன. மெக்கன்சி சுவடிகளில் சைவம், வைணவம், சமணம் ஆகிய மூன்று சமயங்களின் கோயில்களைக் குறித்த விவரணங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. சில கோயில்கள் புனித ஸ்தலங்களாக விளங்கியதை அறியமுடிகிறது. சான்றாக, ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சி, சிதம்பரம், திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், ஸ்ரீசைலம், பழனி, சுசீந்தரம், கன்னியாகுமரி ஆகிய கோயில்கள் பற்றிய சுவடிகளில் காணலாம். சில சைவக் கோயில்களில் சைவ நாயன்மார்களான ஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் முதலான கடவுள் அடியார்களையும் வணங்கி யுள்ளனர் என்பதையும் எடுத்துரைக்கிறது. இன்றைக்கும் நாயன்மார்களுக்காக அறுபத்து மூவர் விழா எடுக்கப்பட்டு வருவதை இதன் தொடர்ச்சியாக இனங்காணமுடியும்.

பிற சமயங்களின் மீது சமயப் பொதுமையைக் காட்டாமல் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு அதிகார செல்வாக்குச் செலுத்தியதன் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகளை இச்சுவடிகள் பதிவு செய்துள்ளன. சான்றாக, திண்டுக்கல்லை ஆட்சிசெய்த சக்கர ராயர் என்ற உள்ளூர் அதிகாரி சைவக் கோவிலை வைணவக் கோவிலாக மாற்றம் செய்துள்ளார். “கதிரேசுவர” என்ற பெயரில் வழங்கும் சிவன் கோவிலைக் “கதிர் நரசிம்ம பெருமாள்” என்ற வைணவக் கோவிலாக உருமாற்றியுள்ளார். இதுபோல எட்டு சைவக் கோவில்களை மாற்றியுள்ளனர் என்ற விவரத்தை இத்தொகுப்பில் சுவடி எண்:7 பிரிவு 3இல் இடம்பெற்றுள்ள சுவடி எடுத்துரைக்கிறது.

மாமல்லபுரத்தின் சிற்பக்கலை குறித்து இத்தொகுப்பில் சுவடி எண்: 29 பிரிவு 6இல் இடம்பெற்றுள்ள சுவடி எடுத்துரைக்கிறது. கோவர்த்தன கிரி, ஒற்றைக்கல்லாலான கோவில்கள், பஞ்சபாண்டவ ரதங்கள், கடற்கரையோரம் அமைந்துள்ள கோவில் கடலுக்குள் மூழ்கி வரும் விவரணங்கள் ஆகிய அனைத்தையும் இச்சுவடி விரிவாகப் பதிவுசெய்துள்ளது.

···

மலையாளச் சுவடிகளில் மலபார், நம்பூதிரி பிராமணர்களின் பழக்கவழக்கங்களும் சடங்குகளும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. முஸ்லீம் மக்கள் கேரள நாட்டில் நிலைகொண்ட வரலாற்றினை அறிந்து கொள்ள இச்சுவடிகள் ஆதாரமாக உள்ளன. கேரள நாட்டில் சாதியமைப்புகள் செயல்படும் விதம் குறித்துத் தெளிவாக இச்சுவடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. நாயர் சமூகம் நான்கு உட்பிரிவுகளைக் கொண்டு விளங்குவதாகவும் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் இவையெல்லாம் செவிவழிச் செய்திகளின் அடிப்படையில் விவரிக்கப்பட்ட விடயங்கள் என்று சுவடிகள் எடுத்துரைப்பதையும் இங்கு இணைத்தெண்ணத்தக்கது.

-           தென்னிந்திய வரலாற்றினைக் கட்டமைப் பதற்குப் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தொகுக் கப்பட்ட மெக்கன்சி சுவடிகளில் காணப்படும் விடயங்களை அறிந்துகொள்வது அவசியமா கிறது. அதற்கான பிரதியாக இந்நூல் அமை கிறது.

-           சாதிய அடுக்குகள் தமிழகத்தில் எத்தகைய நிலைப்பாட்டிலிருந்துள்ளன என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவும் அது தொடர்பான ஆய்வுகளுக்கும் பயன்படும் வகையில் இச்சுவடிகள் அமைந் துள்ளன.

-           பழங்குடிகள் குறித்த ஆய்வுகள் பலநிலைகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் சூழலில் தமிழகப் பழங்குடி மக்கள் குறித்த அடிப்படையான செய்திகளைக் கொண்டு விளங்கும் இச்சுவடிகளைக் கொண்டு அவர்களின் இன்றையச் சூழலோடு அவற்றை ஒப்பிட்டு ஆராயலாம்.

-           பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளைப் பற்றி விரிவாக இச்சுவடிகள் குறிப்பிடுகின்றன. பொதுவாகச் செங்கற்பட்டு, ஆற்காடு, பழவேற்காடு பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடிகள் குறித்த பதிவுகளே அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

-           மெக்கன்சி சுவடிகளில் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளதாகக் குறும்பர் இனத்தைக் குறிப்பிடலாம்.

Pin It

மெக்கன்சி ‘தமிழக வரலாற்றி’னை அறிந்து கொள்வதற்கான பல்வேறு தரவுகளைத் திரட்டியுள்ளார். அவை ஊர் வரலாறு, வமிசாவளி வரலாறு, சாதி வரலாறு, அரசர் வரலாறு, கோயில் வரலாறு... எனப் பல்வேறு பொருண்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. இதுவரை உருவாக்கப்பட்டுள்ள தமிழக வரலாறு குறித்த பதிவுகள் என்பவை ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரையோ அல்லது குழுக்களையோ அல்லது மன்னர்களையோ மையமிட்டு மக்களை உள்ளடக்கிய முழுமைத்தன்மை கொண்டதாக உருவாக்கப்பட வில்லை என்ற கருத்து வரலாற்றறிஞர்களிடையே நிலவி வருகிறது. அதற்கு முக்கியக் காரணம் மக்கள் குறித்த பதிவுகளைக் கொண்ட தரவுகளை அடையாளங்காணாத தன்மையாகும். மேற்கண்ட தன்மையிலிருந்து மாறுபட்ட மக்களின் வாழ்வியலோடு தொடர் புடைய பல்வேறு தரவுகளை உள்ளடக்கியதாக மெக்கன்சியின் சேகரிப்பைக் கருதமுடியும். ஒரு வரலாற்றை எழுதுவதற்கோ அல்லது புரிந்து கொள்வதற்கோ மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகள் எந்தவகையில் உதவும் என்பதை கோயில்கள் குறித்த அவரது தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மெக்கன்சி கோயில்களில் உள்ள தரவுகளை தாள் மற்றும் ஓலைச்சுவடிகளில் பதிவு செய்துள்ளார். அவர் கோயில்களில் உள்ள தரவுகளை சிலாசாசனங்கள், தலமகத்துவம், தலமகாத்மியம், தேவத்தான வரலாறு, தலவரலாறு ஆகிய பொருண்மைகளில் சேகரித்துள்ளார். அதில் சிலாசாசனங்கள் என்பது கோயில் கல்வெட்டுக்களில் உள்ள தரவுகளைக் குறிப்பிடுவதாகும். கோயில், சிலாசங்கள் குறித்த பதிவினை அந்தக் கோயிலின் பெயரையே சிலாசனத்திற்கும் பெயராகச் சூட்டியுள்ளார். சான்றாக, திருப்பழூவூர் சிவன் கோயிற் சிலாசாசனம். இதே போல் கோயில்களின் சிறப்புகளை தலமகத்துவம், தலமகாத்மியம் ஆகிய தலைப்புகளில் பதிவுசெய்துள்ளனர். தலம் தோன்றியதற்கான காரணம், தலத்தின் பெருமை, இறைவனின் பெருமை, வழிபாட்டு முறைகளை விளக்குவனவாக தேவத்தான வரலாறு (அ) தல வரலாறுகள் உள்ளன. இது தவிர கோயில்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தானங்கள் குறித்த பதிவுகளும் இதனுள் அடங்கும்.

மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகள் குறித்து அறிவதற்கு நமக்குக் கருவூலமாக இருப்பது அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம், ஆவணக்காப்பகம், தொல்லியல் துறை நூலகப் போன்ற வரலாற்று ஆவணங்களைப் பாதுகாத்து வைக்கக் கூடிய இடங்களாகும். அதில் அரசினர் கீழ்த்திசைச்சுவடி நூலக ஆவணச்சேகரிப்புகளில் மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகளை அறிந்துகொள்ள தனித்த பட்டியல் ஒன்று உள்ளது. அந்தப் பட்டியலை ஒருமுறைப் பார்த்தால் மெக்கன்சி சேகரிப்பின் ஆழ, அகலங்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதில் தமிழகக் கோயில்கள் குறித்த தகவல்கள் தோராயமான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் சிலாசாசனம் - 191, தல வரலாறு - 53, தலமகத்துவம் - 15, தாமிர சாசனம் - 15, கைபீது -22, இது தவிர பிற தரவுகளும் உள்ளன. இச்சேகரிப்புகள் சைவ, வைணவ, ஜைன சமயம் சார்ந்த கோயில்களிலிருந்து திரட்டப்பட் டுள்ளன. மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகள் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் மூலம் மூன்று தொகுதிகளாக வந்துள்ளதை தென்னிந்திய கோயிற் சாசனங்கள் பாகம் - 3, பகுதி 2இன் வழி அறியமுடிகின்றது. அதில் மெக்கன்சியின் உதவியாளர்கள் சேகரித்த முறைமைகள் குறித்து சில பதிவுகள் உள்ளன. அதனை இங்குப் பதிவு செய்வது பொருத்தமாக அமையும். ஒரு செய்தியை சேகரிக்கும்போது, சேகரித்த பின்னரும் உள்ள தன்மைகளைப் புரிந்து கொள்ள இது போன்ற பதிவுகள் உதவும்.

-           கர்னல் மெக்கன்சியின் உதவியாளர்கள் சில சாசனங்களைக் கல்லில் கண்ட வரிவடிவத்தில் படம் எழுதுவது போலப்பிரதி செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களால் அந்த சாசனங்களைப் படிக்க முடியவில்லை போலும். தமிழ்ச் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அத்தகைய சாசனங்கள் வட்டெழுத்தில் உள்ளவை. (பக்.ஜ்ஸ்வீவீவீ, தென்னிந்திய கோயிற் சாசனங்கள் பாகம் - 3, பகுதி 2, Madras Goverment Oriental series, 1957)

-           தாங்கள் சென்ற கிராமங்கள் பலவற்றிலிருந்தும் ஊர் வரலாறு களைக் கேட்டறிந்து எழுதி வாங்கி வந்திருக்கிறார்கள். அவை கைப்பிடி அல்லது கைபீயத் எனப்பெறும். அந்த வரலாறு களிலும் சில இடங்களில் அந்த அந்தக் கிராமங்களைப் பற்றிய சாசனங்களையும் அவற்றை வழங்கிய அரசர் பெயர், வருஷம் முதலிய விவரங்களும் குறித்திருக்கிறார்கள்.

என்று தொகுப்புப் பணி சார்ந்த சில பதிவுகளை அந்நூலிலிருந்து அறிய முடிகின்றது.

அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடி நூலகத்தில் உள்ள சுவடிகளின் விவரணங்களை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ‘சுவடி விளக்க அட்டவணை’யை உருவாக்கியுள்ளனர். அவ்வட்டணையில் ஒவ்வொரு சுவடிகள் குறித்தும், சுவடிகளின் பொருண்மை, அதில் உள்ள ஏடுகளின் எண்ணிக்கை, அட்டவணை உருவாக்கத்தின் போது சுவடியின் தன்மை, சுவடி முழுமையாக உள்ளதா, என்பதை அறியும் வகையில் உள்ளது. அதில் ஒவ்வொரு சுவடி பற்றிய மேற்கண்ட தகவல்கள் ஆங்கிலத்திலும் பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கும். அதனைத் தொடர்ந்து சுவடியின் தொடக்கமும், இறுதியும் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இறுதியாக அந்தச் சுவடி குறித்த குறிப்புரையும் இடம்பெறும். சுவடி விளக்க அட்டவணையிலிருந்து பின்வரும் சில கருத்துக்களைப் பதிவு செய்வது பொருத்தமாகத் தோன்றுகிறது.

-           இவ்வட்டவணை உருவாக்கும் போது மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகள் எழுதப்பட்டு நூறாண்டுகளுக்கு மேல், சென்றுவிட்டது. அதில் ஏறக்குறைய 1950ஆம் ஆண்டு மெக்கன்சி சுவடியின் தன்மை குறித்து பதிவு செய்யப்பட் டுள்ளது. தற்போது அதற்குப் பின்னர் அறுபதாண்டுகளைக் கடந்துவிட்டது. தமிழ் ஆய்வுலகைப் பொருத்தவரை மெக்கன்சி சேகரிப்புகள் பற்றிய அறிதல், தேடல் என்பது தொடக்கநிலையிலே இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது.

-           சுவடி எழுதப்பட்ட காலத்தில் உள்ள மொழிநடைக்கும், அட்டவணை உருவாக்கப்பட்ட காலத்தின் மொழிநடைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை புரிந்து கொள்ளுதல். தற்போதுள்ள மொழிநடையையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.

மெக்கன்சி சுவடிகளை எடுத்து வாசிக்கும் போது, அச்சுவடியின் தற்போதைய நிலை பின்வருமாறு,

-           ஒரு பக்கத்தில் உள்ள எழுத்துகளின் மீது மற்றொரு பக்கத்திலுள்ள எழுத்துகள் ஒன்றன் மீது ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன.

-           சில எழுத்துகள் அழியத் தொடங்கியுள்ளன.

-           சில இடங்களில் இரண்டு மூன்று வரிகள் தெளிவாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து சில வரிகள் வெண்மையாகவும் காணப்படுகின்றன.

-           சுவடிகளைப் பிரித்துப் பார்த்தால் உடைந்து நொறுங்கும் தன்மையில் உள்ளன.

அறிவியல் தொழில் நுட்பங்கள் வளர்ந்துள்ள காலச்சூழலில் வரலாற்றைப் பாதுகாப்பது குறித்த எந்தவித பிரக்ஞையும் இல்லாமல் இருப்பதை உணரமுடிகிறது. ஆவணக்காப்பகங்கள் என்பவை பாதுகாப்போடு வரலாற்றுத் தரவுகளை அழிக்கும் நிறுவனங்களாக செயல்படுகின்றனவோ என்கிற சந்தேகமும் தோன்றுகின்றன. பிற நாடுகளில் முக்கிய ஆவணங்கள் டிஜிட்டல் செய்து இணையத்தில் அனைவரும் பயன்படுத்தும் வகையில் செய்துள்ளனர். அதுபோன்ற செயல் பாடுகள் நடைறுமா?

மெக்கன்சியின் கோயில் சார்ந்த சேகரிப்புகள் குறித்த தகவல்களையும், சேகரிப்பு முறைமைகளையும், சேகரிப்பு குறித்த அறிதலுக்கான அட்டவணை குறித்தும், மெக்கன்சி சுவடியின் தற்போதைய நிலை குறித்தும் கூறுவதாக இதுவரை உள்ள தகவல்களை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். இந்தப் பின்புலத்தோடு ஒரு வரலாற்றை எழுதுவதற்கும் அதனை மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்குமான தரவுகளாக மெக்கன்சியின் சேகரிப்பை எப்படிப் புரிந்து கொள்வது என்பதைப் பற்றியதாகப் பின்வரும் பகுதி அமைகின்றது.

-           கூடலூர் தேவத்தான வரலாற்றிலிருந்து “வெஞ்சமர்க் கூடல்” என்னும் ஊரின் வரலாற்றைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது, “வெஞ்சமான் என்றுமொரு சமணவரசன்” இவ் வூரையாண்டிருந்து இறுதியில் சோழவரசனால் மாண்டுபோக நேரிட்டபொழுது அவன்தன் பெயரால் இவ்வூரை வழங்கல் வேண்டுமெனச் சோழனை வேண்டிக் கொள்ள அவனும் அவ்வாறே ஆகட்டுமென விட்ட பெயராகுமிது. (d.2829, Vol.vii,பக்.2480) என்ற குறிப்பிலிருந்து வெஞ்சமக் கூடல் என்னுமூரின் வரலாற்றுச் சிறப்பினை அறிய முடிகின்றது.

-           விக்கிரம சோழபுரம் ஈசுவரன் கோயில் தாமிர சாசனத்தில் விக்கிரம சோழபுரம் என்னுமிடத்திலுள்ள சோளீசுவரசுவாமி கோவிலுக்கு அபிஷேகம் நைவேத்தியம் முதலான செலவிற்காக பல தேசங்களிற் சென்று பட்டுநூல் வியாபாரஞ் செய்து வந்த தராசுரம் பட்டுநூல்காரர் பலரால் ஒன்று சேர்ந்து ஏற்படுத்தப் பட்டது என்பதை அறியமுடிகின்றது.

-           திருவாவடுதுறைக் கோயில் கைபீதில் பிறமொழியில் உள்ள சமயத் தொடர்பான பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்து, அதிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தகவலானது “ஆயாசிய மகத்துவம், வாயு ஸம்ஹிதை, பிருமாண்ட புராணம், சிவஞான போதம், சித்தாந்த ரத்னாவளி... இந்த பாஷிய¢ முன்னம் ஆமகங்களின்றும் திருவேற்காடு ரா.முத்தைய்யா முதலியார் இங்கிலீஷ் பாஷையால் செய்தார். அதைச் சைவ கந்தப்ப முதலியார் மருமகன் அனக்கட்டாப்புத்தூர் நயினப்ப முதலியார் தமிழாற் செய்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (Vol - vii, பக்.2436). வடமொழி/சமஸ்கிதத்தில் உள்ள தரவுகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதிலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப் பட்ட தன்மையை விளங்கிக்கொள்ள முடிகிறது.

-           இலக்கியச் சான்றுகள் வரலாற்றினை அறிய உதவும் சான்றுகள் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக பார்வதிபுரம் ஆருத்ர கபாலேசுவர சுவாமி கைபீதில் “தாம்மிர சாஸனங்கள் முதலான ஆதரவுகள் காலந்தரங்களில் கைசோர்ந்து விட்டன. கூர்ம புராணத்தில் வயிரவன் பலிகொண்ட அத்தியாயத்தில் இத்தல புராண வரலாற்றை அறியலாம் என்ற குறிப்பினைப் பெறமுடிகின்றது. (Vol-vii-பக்.2436) கண்ணபுரம் விக்கிரம சோழசுவர சுவாமி தேவஸ்தான வரலாற்றில் ‘சோழராசர்’ தன்னுடைய பிரும்ஹிருத்தி நிவாரண மாகும்படிக்கு இந்த «க்ஷத்திரம் யோக்கியமான ஸ்தலம் என்று பிரதிஷ்டையும் பண்ணிப் பூஜை பண்ணின படியாலே “விக்கிரம சோழேசுவரன்’ என்னும் பெயர் சுவாமிக்கு இடப்பட்ட வரலாற்றினை அறிய முடிகின்றது.

-           கோயில்களில் சிலாசனம் எழுதும் முறைமை பற்றியும், அதனை நாசம் செய்பவர்கள் பெறும் தண்டனை குறித்து மசகூர் பெருமானார் கோயிற் சிலாசாசனத்தில் “இந்த நாற்பாங்கு எல்லையும் ‘சூலக்கற்கள்’ போட்டுச் சாஸனம் எழுதிக் கொடுத்து.. இந்த தருமத்தை அசுத்தம் பண்ணின பேர்கள் ‘கங்கைக்’ கரையில் காராம் பசுவைக் கொன்ற தோழம் பெறக் கடவார்கள்” என்ற பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

-           திருக்கண்டியூர் முதலான விடத்து ஈசுவரன் கோயில் என்று சுட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் திருக்கண்டியூர், திருப்பூந்துருத்தி, கோவில் பட்டி, தில்லைத்தானம், கடுவெளி, கருந்தட்டாங்குடி முதலிய ஊர்களில் உள்ள சிலாசனங்களின் தொகுப்பாக குறிப்பிடப்பட் டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஊரிலும் உள்ள கோயில் களில் எத்தனை சிலாசாசனங்கள் உள்ளன என்பதும் சுட்டப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ஊர்களில் சிலாசனங்கள் உள்ளனவா அவை எத்தன்மையில் உள்ளன என்று பல்வேறு நோக்கில் சிந்திப்பதற்கும் ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் இச்சேகரிப்புகள் உதவுகின்றன.

-           திருக்காட்டுப்பள்ளி ஈசுவரன் கோயில் சிலாசாசனத்தில் இந்த சாசனமானது ஹிந்தி பாஷையில் தேவநாகரி எழுத்தில் எழுதப்பட் டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அச்சாசனத்தில் நிலங்கள் ‘வேலி’ என்ற நில அளவை முறையால் அளக்கப்பட்டுள்ளதை அறிய முடிகின்றது. நிலங்களை அளப்பதற்கு இதே அளவை முறை தமிழகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் பின்பற்றப்படுவதில்லை. எந்தெந்த பகுதியில் இத்தகைய அளவை முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன என்பதை அறிவதற்கு இச்சாசனங்கள் குறித்த தரவுகள் உதவும்.

-           மேற்கண்ட பல்வேறு குறிப்புகளிலிருந்து, மெக்கன்சியின் கோயில் சேகரிப்புகள் ஒரு வரலாற்றினை அறிவதற்கான அல்லது மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கான பல்வகைமைப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

மெக்கன்சியின் கோயில்கள் குறித்த தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களைப் பின்வருமாறு தொகுத்துக் கொள்ளலாம்.

-           தொகுப்பு சார்ந்த செயல்பாடுகளில் மெக்கன்சி பின்பற்றிய முறைமைகளை இனங்காணுதல்.

-           வரலாற்று சான்றுகள் கிடைக்காத/சிதைந்து போன சூழலில்இலக்கியங்களில் எந்தப் பகுதியில் உள்ளது என்பதைச் சுட்டுதல். குறிப்பாக கோயில் சார்ந்த பதிவுகளில் ‘புராணங்கள்’ அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளதை இவரது சேகரிப்புகளின் வழி அறிய முடிகின்றது.

-           தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஊர் வரலாறுகளை மெக்கன்சியின் கோயில் வரலாற்றுத் தரவுகளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது.

-           நிலம் சார்ந்த அளவை முறைகள் எந்தப் பகுதியில் எத்தகைய அளவு முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள இவரது சேகரிப்புகள் உதவும்.

-           தற்போதைய தமிழகத்தின் வரைபடத்தைக் கொண்டு மெக்கன்சியின் கோயில் தொடர்பான தரவுகளைக் குறித்துப் பார்த்ததால் அவரது சேகரிப்பின் பயண தூரத்தையும் அதன் வழி பெறப்பட்ட வரலாற்றுத் தரவுகளின் மதிப்பீட்டினையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

-           தமிழ் மற்றும் வரலாறு தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் ஆய்வாளருக்கு மெக்கன்சியின் தரவுகள் ஆய்வு ரீதியாகவும், தரவுகளைத் தேடிக்கொடுக்கும் கருவூலமாகவும் மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகள் அமையும்.

-           பொதுவாக மெக்கன்சியின் சேகரிப்புகள், வரலாறு, மானுடவியல், தொல்லியல், நாட்டார் வழக்காற்றியல் எனப் பல்துறை ஆய்வுக்கும் பயன்படக் வடிய தரவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

பயன்பட்ட நுல்கள்

  • A Descriptive Catalogue of the Tamil Manuscripts in the GOML, Madras, Volume VII, 1948
  • தென்னிந்திய கோயிற் சாசனங்கள் பாகம் 3, பகுதி 2, GOML,1957

 Mahalingam, T.V., Mackanzie Manuscripts, Summarises of Historical Manuscripts inh the Mackanzie collection, Vol-I, University of Madras, 2011

Pin It

கர்னல் காலின் மெக்கன்சி, தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காலகட்டத்தில் பல வட்டார வரலாறுகளைத் தொகுத்துள்ளார். இந்த ஆவணங்கள் அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத்தில் வைக்கப்பெற்றுள்ளன. இவற்றுள் சில பதிப்பிக்கப்பெற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இத்தொகுப்புகள் சு.சௌந்திரபாண்டியன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப் பெற்று, அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு நூலாக்கம் பெற்றுள்ள வரலாற்றுத் தொகுப்புகளின் தரவுகளைப் பின்வருமாறு தொகுத்துக் கொள்ளலாம்.

-           தொண்டை மண்டல வரலாறுகள் (1997)

-           சோழ மண்டல வரலாறுகள் (1999)

-           பாண்டிய மண்டல வரலாறுகள் (1997)

-           கொங்கு மண்டல வரலாறுகள் (1997)

ஆகிய தொகுப்புகள் அந்தந்த பகுதி சார்ந்த புரிதலை ஓரளவு ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக, எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் பல இம்மண்டலங்கள் குறித்து பதிவு செய்திருந்தாலும் இதுவரை அறியப்படாத பல வரலாற்றுத் தரவுகளை இத்தொகுப்புகள் ஆவணப்படுத்தியுள்ளன. இதனைப் பின்வருமாறு தொகுத்துக் கொள்ளலாம்.

தொண்டை மண்டலத்தின் வரலாறு, வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. இதற்குப் பல வரலாற்றுச் சான்றுகளும் உள்ளன. இத்தகைய வரலாற்றுப் பின்புலத்தைக் கொண்டுள்ள தொண்டை மண்டலத்தை, முதற்பல்லவன், சிம்மவிஷ்ணு போன்ற பல்லவ மன்னர்கள் ஆட்சி செய்துள்ளனர். இதனை சதாசிவப் பண்டாரத்தார் முதலியோர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இவ்வாறு எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் பல தொண்டை மண்டலத்தைப் பதிவு செய்திருந்தாலும் அறியப்படாத சில தகவல்களை ‘தொண்டை மண்டல வரலாறுகள்’ எனும் தொகுப்பு ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. இத்தொகுப்பில் 17 சுவடிகளின் விவரணங்கள் தொகுக்கப்பட் டுள்ளன.

இதில் தொண்டை மண்டல வரலாறுகள், மருதங் குறும்பர் கோட்டை வரலாறு ஆகிய சுவடிகள் குறும்பர்கள் பற்றிய குறிப்புகளைத் தருகின்றன. குறிப்பாக, தொண்டை மண்டல வரலாறுகள் எனும் சுவடியில்,

-           கர்நாடகாவில் இருந்த குறும்பர்கள் எவ்வாறு தொண்டை மண்டலத்திற்கு வந்தனர்

-           குறும்பர்கள் புகலூர்க் கோட்டை உட்பட பிற கோட்டைகளைக் கட்டிய வரலாறு

-           ஆதொண்டைச் சோழன் குறும்பர்களை வென்று தனது சோழ ஆட்சியை நிறுவிய குறிப்புகள்

போன்ற செய்திகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், குறும்பர்கள் சமண மதத்தைப் பரப்ப முயன்ற கருத்துகள் உள்ளன. இதன்மூலம், குறும்பர்களின் வரலாற்றில் சைவ- சமண மதப்பூசல் ஓர் இன்றியமையாத இடத்தைப் பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், வேளாளர்கள், வடுகர்கள், மறவர்கள், வாணாதிராயர்கள், சேதுபதிகள், தெலுங்கு நாயக்கர்கள், பயிராவிகள், சுல்தான்கள், தஞ்சை/மதுரை நாயக்கர்கள், ஆற்காட்டு நவாபு ஆகியவர்களின் குறிப்புகள் இதில் உள்ளன. இதன் மூலம், தொண்டைமண்டலம் பல்வேறு அரசுகளின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இயங்கி வந்துள்ளமையை அறிந்துக்கொள்ளலாம். விஜயாலய சோழன் அபராஜித பல்லவனை வென்று தொண்டை நாட்டைக் கைப்பற்றினான் என்பது எழுதப்பட்ட/ அறியப்பட்ட வரலாறு. இக்கருத்திற்கு முரணாக, குலோத்துங்க சோழன் என்பவன் தொண்டை நாட்டை உருவாக்கினான் என்பதை ‘பண்டைய மும்மண்டல மன்னர்களின் வரலாறு’ எனும் சுவடி பதிவு செய்துள்ளது. இதில் அரசாட்சி முறை, அரண்மனை முறை, படைமுறை, புதியதாக ஓர் ஊர்/நாட்டை எவ்வாறு உருவாக்குவது, வரகுண பாண்டியனின் ஆட்சிக்காலத்தில் சோழநாடு முழுவதும் எவ்வாறு பாண்டியர்களின் கீழ் இயங்கியது போன்ற தகவல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, திருக்கழுக்குன்றம், திருவள்ளூர், பெரியபாளையம் ஆகிய கோயில்களுக்கு ஆங்கிலேயக் கம்பெனியார் செய்த ஆலயப்பணிகள் / தருமங்களை திருப்பாலை வனம் எனும் கைபீதும் சித்தாமூர் சமண மடத்தின் வரலாற்றை சித்தாமூர்க் கைபீதும் குறும்பர்களை வென்ற ஆதொண்டைச் சோழன் பற்றிய குறிப்புகளையும் காத்தவராயன், சேதுராயன் ஆகியோர் கட்டிய கோட்டைகளின் விவரணங்களையும் திருவிடைச் சக்கரம்கோட்டை வரலாறு எனும் சுவடியும் குறிப்பிடுகிறது. அதேபோல, வேலூர்க் கோட்டையை ஆட்சி செய்த இசுலாமியச் சிற்றரசர்கள் பற்றியும் வடஆற்காடு பகுதிகளில் நாயக்கர்கள்

எவ்வாறு சிற்றரசர்களாகத் தொழிற்பட்டுள்ளனர் என்பதை வேலூர் துலுக்கப் பிரபுக்கள் வம்சாவளி எனும் சுவடி ஆவணப்படுத்தி யுள்ளது.

தொண்டை மண்டல வரலாற்றில் ஆற்காடு குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக ஆற்காட்டுப் பகுதியில் காணப்படும் ஊர்கள்/ இசுலாமியர்கள் தொடர்ந்து இப்பகுதியில் இருப்பதற்கான காரணங்கள் போன்றவைகளை ‘ஆற்க்காட்டுப் பூர்வீகச் சரித்திரம்’ எனும் சுவடி குறிப்பிடுகிறது. இசுலாமிய அரசர்கள் தமிழகத்தின் மீது படையெடுத்த போது இந்துக் கோயில்களின் மண்டபங்கள் எவ்வாறு மசூதியாக்கப்பட்டன என்பன போன்ற செய்திகளை திருக்கழுக்குன்றக் கைபீது விளக்குகிறது. மேலும், பொன்விளைந்த களத்தூர், கள்ளப் புலியூர், அழிபடைதாங்கி, பல்லாவரம், மாமல்லை ஆகிய ஊர்களின் வரலாற்றுப் பின்புலங்களையும் இத்தொகுப்புச் சுவடிகள் கட்டமைத்துள்ளன. இவ்விதமாக, தொண்டைநாடு தமிழ்ச்சமூக இயங்குதளத்தில் இன்றியமையாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

‘சோழ மண்டல வரலாறுகள்’ எனும் தொகுப்பில் 6 சுவடிகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள சுவடிகளின் காலம் பொதுவாகக் கி.பி.19 ஆம் நூற்றாண்டாகும். குறிப்பாகச் சோழமன்னர் மகத்துவம்/சோழ தேசத்துப் பூர்வீகச் சரித்திர வியாக்கியானம் ஆகிய சுவடிகளின் காலம் கி.பி. 1810 ஆகும்.

சோழமன்னர் மகத்துவம் எனும் சுவடியில்,

-           பவிஷ்யோத்திர புராணத்தில் வடமொழியில் பதிவு செய்யப்பட்ட சோழர் பற்றிய வரலாற்றைத் தமிழில் சரபோசி மன்னன் எழுதியுள்ள செய்தி

-           இருவேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிறந்தவர்களே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள்

-           குலோத்துங்க சோழன், தேவசோழன், சசிசேகர சோழன், சிவலிங்கசோழன் போன்ற 16 சோழர்களின் விவரணங்கள்/ கோயிற்பணிகள்

-           பீமசோழன் ஏற்படுத்திய அன்னசத்திரங்கள் / அறச்சாலைகள்

-           இராசேந்திர சோழன் கட்டிய கோயில்களின் பட்டியல்

போன்றவைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, தஞ்சைப் பெரிய கோயிலை முதலாம் இராஜராஜன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது என்பது வரலாறு. ஆனால், கரிகாலன் என்று சுவடியின் குறிப்புகள் உள்ளன. இது வரலாற்றிற்கு முரணான கருத்தாகு மெக்கன்சி, சோழ மன்னர்களைக் குறித்துக் கேட்ட வினாக்களுக்கு விடைதரும் வகையில் ‘சோழதேச பூர்வீக சரித்திர வியாக்கியானம்’ எனும் சுவடி உள்ளது. இதில், சேர, சோழ, பாண்டியர்களின் வருமானம்/சோழ நாட்டின் வளங்கள் முதலியன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் தமிழகத்தில் சைவர்களுக்கு முன் சமணர்களே தமிழை வளர்த்தனர் என்றும் பல சைவக் கோயில்கள் முன்பு சமணக்கோயில்களாக இருந்தன என்றும் குறிப்புகள் உள்ளன. இதனையடுத்து நாயக்க / மராட்டிய அரசர்களின் தகவல்களும் தேரூர்ந்த சோழன் கதையும் இடம்பெற்றுள்ளன.

சோழ, சேர, பாண்டிய மன்னர்கள் வமிசாவளி எனும் சுவடி, 66 - சோழர்கள், 50 - சேர அரசர்கள், 70 - க்கும் மேற்பட்ட பாண்டிய மன்னர்கள், 70 - பாளையப்பட்டுக்களைக் குறிப்பிடுகின்றது. மேலும் மறவர்/ கவுண்டர் பாளையங்கள் குறித்தும் 25 கோட்டைகளின் பட்டியல்களும் உள்ளன. ‘ஸ்ரீரெங்கம், திருச்சிராப்பள்ளியார் சொன்ன உத்தரவுகள்’ எனும் சுவடி வினா-விடை அமைப்பில் உள்ளது. இதில், 115 - க்கும் மேற்பட்ட தமிழகக் கோயில்களின் பட்டியல்களும் சோழ, பாண்டிய/ கொங்கு மண்டலங்களின் எல்லைகளும் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டுளளன. சந்திரவம்ச வரலாறு எனும் சுவடி, சூரியவம்சம், சந்திரவம்சம், சந்திர - சூரிய வம்சங்களைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. இதனையடுத்து, 23 - சோழர்களின் பட்டியல் காணப்படுகின்றது. மேலும், தொண்டைச் சோழன், தொண்டை நாட்டை ஏற்படுத்தியவன் என்றும் தெற்கே இருந்த குடிகளை அழைத்து வந்து தொண்டை நாட்டில் குடியேற்றினான் என்றும் குறிப்புகள் உள்ளன. இவ்வாறு தமிழகத்தில் நடைபெற்றுள்ள பல்வேறு மக்களின் குடியேற்றங்களை ஆராய மெக்கன்சியின் சுவடிகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. சம்புகேசுவரத் தலமகாத்மியம் எனும் சுவடி, திருவானைக்காவல் பற்றியது. குறிப்பாக, அகத்திய தீர்த்தம், இராமதீர்த்தம், அக்னி தீர்த்தங்களுக்கு பெயர்க்காரணம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

‘பாண்டிய மண்டல வரலாறுகள்’ எனும் தொகுப்பில் 14 சுவடிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் பசுமலை வரலாறு, கூத்தநாச்சித் தோப்பில் சந்தை கூடின விவரம் எனும் சுவடிகள் புராணக்கதைகளை தத்துவ அடிப்படையில் விளக்குகிறது. கம்பம் கிராமம் உண்டான வரலாறு எனும் சுவடி பராக்கிரபாண்டியனைப் பற்றியும் ஓரிடத்தில் கோயில் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது எனும் தகவல்களையும் பதிவு செய்கிறது. சின்னமனூர் அக்கிரகார வரலாறு, இராஜசிம்ம பாண்டியன்/ சின்னம நாயக்கனைப் பற்றியும் பூலாவினேஷ்வர சுவாமி வரலாறு, வீரபாண்டியனைப் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. உத்தம பாளையம் உண்டான வரலாறு எனும் சுவடியில்,

-           கல்லையதாச நாயக்கன் எனும் பாளையப்பட்டு சிற்றரசன் உத்தம பாளையத்தை ஆட்சி செய்த விதம்         வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த கன்னார்கள் உத்தம பளையத்தில் செய்த வணிகம் போன்ற தகவல்கள் உள்ளன.

சுரபிநதி வரலாறு, காளத்தீஸ்வர சுவாமி புராண வரலாறு, தேவாரம் பாளையப்பட்டு சோலைமலை அழகர் தலபுராண வரலாறு, கோம்மைப் பாளையப்பட்டுத் திருமலைராயப் பெருமாள் தலபுராண வரலாறு ஆகிய சுவடிகள் அந்தந்த தலத்தின் பெயர்க்காரணம் / வரலாற்றுப் பின்புலத்தை விளக்குகின்றன. நீர் நிர்வாகத்தின் பொறியியல் நுட்பங்களை கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிக்கு முதுகுளத்தூர்ப் பகுதி மக்கள் விண்ணப்பம் எனும் சுவடி பதிவு செய்துள்ளது.

-           பாண்டியர்கள் சந்திரவம்சச் சத்திரியர்கள்

-           குலசேகர பாண்டியன், மலயத்துவச பாண்டியன், தடா தகாதேவி (கணவன்- சுந்தர பாண்டியன்), உக்கிர பாண்டியன், வீரபாண்டியன், அபிஷேக பாண்டியன், விக்கிரம பாண்டியன், ராஜசேகர பாண்டியன் ஆகியவர்களைப் பற்றிய குறிப்புகள்

-           தமிழர் போர் முறை, மண்டலம், படலம், அரைச்சந்திர வியூக முதலிய படைநிறுத்தங்கள்

போன்றவைகளை பாண்டியச் சரித்திரம் எனும் சுவடியின் மூலம் அறியலாம். ஏமநாயகி எனும் தாசியின் கதை, ஒன்பது இரசங்கள் இலயம், இரசவாதம், சுந்தரேசுவர பாத சேவக பாண்டியன் மீது சோழ அரசன் படையெடுத்த வரலாறு குறித்தும் குறிப்புகள் உள்ளன. தாமிரபரணி மகாத்மியம் எனும் சுவடி, திரிகூடமலைப் பகுதியில் காணப்படும் 18 தீர்த்தங்கள்/ 9 சிவாலயங்களின் பட்டியல்களைத் தருகிறது. குறிப்பாக, சிவசன்மா, சாந்தன், விருத்தாசுரன், அருச்சுனன் போன்றவர்களின் கதைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

‘கொங்கு மண்டல வரலாறுகள்’ எனும் தொகுப்பில் 38 - சுவடிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. சிவகிரி சுப்பிரமணியசுவாமி தல வரலாறு, தான்தோன்றிக் கிராமத் தேவஸ்தான வரலாறு, தூரம் பாண்டிக் கிராமக் கோயில் வரலாறு, முன்னூர்க் கிராமக் கோயில் வரலாறு, திண்டுக்கல் தருமராசர் கோயில் திருநாள் வரலாறு, அகரத்து முத்தாலம்மன் வரலாறு, பேகம்பூர் பள்ளிவாசல் வரலாறு, பழனித் தல வரலாறு ஆகிய சுவடிகள் அந்தந்த தலங்கள் உருவான வரலாற்றை புராணங்களின் பின்புலத்தோடு விவரிக்கின்றன.

-           கொங்கு மண்டலம், கோயமுத்தூர், புலியூர், திருமுக்கூடல், புன்னைவனம், பஞ்சமாதேவிக் கிராமம், வேட்டை மங்கலம், வாங்கல், பவித்திரம், குப்பம், புகளூர் ஆகிய ஊர்களின் வரலாற்றுத் தரவுகளையும் இத்தொகுப்புச் சுவடிகள் முன்னிறுத்துகின்றன.

குறிப்பாக, ஊற்றுக்குளி பாளையக்காரர் காலிங்கராய கவுண்டனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில்,

-           தமிழகத்தில் நிலவிய ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சி முறைமை

-           ஆங்கிலேயர் காலத்துத் தமிழகத்தின் போர்நிலை போன்ற செய்திகள் உள்ளன.

கொங்கு மண்டல வரலாறு எனும் சுவடியில், கொங்கு மண்டலத்தில் 42 நாடுகள் இருந்ததாகக் குறிப்பு உள்ளது. ஆனால் 37 நாடுகளின் பெயர்கள் மட்டுமே தரப்பட்டுள்ளன. மேலும், சேரமான் பெருமான் எனும் அரசன், திருக்காளத்தில் இருந்து 14 ஆயிரம் வேடர்களை அழைத்து வந்து கொங்கு மண்டலத்தில் குடியமர்த்திய செய்திகளும் இதில் உள்ளன. மசகூர் மகாசனங்கள் கைபீது, மசகூர் தேனீசுவரசுவாமியின் வரலாற்றையும் ஹைதர் அலி, திப்புசுல்தான் / மதுரை மன்னர்களின் ஆதிக்கத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. இதேபோல, அகத்தியல், குலசேகரபாண்டியன், ஹைதர் அலி, திப்பு சுல்தான் ஆகியவர்களைப் பற்றி கொடுமுடி தேவத்தானக் கைபீது பதிவு செய்துள்ளது.

திண்டுக்கல் நகரத்து வியாபார வரலாறு எனும் சுவடி, பாண்டிய மண்டலத்தில் நிலவிய வியாபாரக் கூறுகள்/ பொருட்களைப் பட்டியலிடுகிறது. இந்த வியாபார முறையே, 300/400 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாண்டிய மண்டலத்தில் நிலவியிருக்கக் கூடும் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. இவ்வாறாக இத்தொகுப்புகளின் வழி கொங்கு மண்டலப் பகுதிகளின் வரலாற்றுத் தரவுகளை ஓரளவு தொகுத்துக் கொள்ளலாம்.

பொதுவாக மேற்கண்ட மண்டலங்களின் வரலாறுகள் குறித்துப் பல ஆய்வுகள் வெளிவந்துள்ளன. எனினும், இத்தொகுப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள மெக்கன்சியின் ஆவணங்களில் அரிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் / பண்பாட்டுச் செய்திகள் பதிவு செய்யப்பட் டுள்ளன. மேலும், வரலாறு/ பண்பாடு ஆகியவற்றிற்காக மட்டுமில்லாது உரைநடை போன்ற தமிழ்மொழிக் கூறுகளுக்காகவும் இத்தொகுப்பு பதிப்புகள் உதவுகின்றன. குறிப்பாக, 17-19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த மக்களிடையே, வரலாறுகள் குறித்த புரிதல்கள் எவ்விதம் இருந்தது என்பதனை இச்சுவடிகள் உணர்த்துகின்றன. இதன்மூலம், மேற்கண்ட மண்டலங்களில் நடைபெற்று வந்த தமிழ்ச்சமூகத்தின் இயங்கு முறைக் குறித்த தகவல்களை ஓரளவு கட்டமைத்துக் கொள்ளலாம்.

Pin It