1. திருநெல்வேலியில் திரௌபதை மானபங்கப்படுத்தப்பட்டபோது - முனைவர். மு. இராமசாமி
  1. ஆண் ஆளுமையில் பெண் கற்பு - பேரா. அ. செல்வராசு
  2. விடுதலைக்கு முந்தைய பெண்களின் நாவல்கள் - முனைவர். மு. பழனியப்பன்
  3. யானைகள் அழியும் பேருயிர் - திரு. ச. முகமது அலி, திரு. க. யோகானந்த்
  4. பிரிதிகளின் ஊடே பயணம் - முனைவர் ந.முருகேச பாண்டியன்
  5. நரிக்குறவர் இனவரைவியல் - கரசூர் பத்மபாரதி
  6. படைப்பாளுமை - முனைவர் இரா. அறவேந்தன்
  7. இந்திய ஒப்பிலக்கியம் - சூசன் பாசுனெட்டை முன் வைத்து - முனைவர் பா. ஆனந்த குமார்
  1. பெண் கவிதை மொழியும் பெண் கவிஞர்களும் - முனைவர் பத்மாவதி விவேகானந்தன்
  1. சொல்லின் மந்திரமும் சொல் ஓய்ந்த மௌனமும் - முனைவர் வே.மு.பொதியவெற்பன் 

முதலிய 19 கட்டுரைகள்.

(நூல்வடிவம் பெறாதவை)

அருவி

தமிழ் ஆய்வுமையம்

மதுரை-3

செல்-9842102133

www.aruvi.org

Pin It