ஆசிரியர்: கேட்கிறவங்களைப் பத்தி கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாமல் பேசிப் பேசி போரடிக்கிறவங்களை என்னன்னு கூப்பிடுவே?

மாணவன்: வாத்தியாருன்னு

Pin It