ஆசிரியர்: காலையிலே சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை பண்ணுவியா?

மாணவன்: அதற்கு அவசியமில்லை சார். எங்க அம்மா நல்லாவே சமைப்பாங்க

Pin It