ஆசிரியர்: ராமு! உலக வரைபடத்துல அமெரிக்கா எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடி பார்ப்போம்..

ராமு: இந்தா இருக்கு சார்!

ஆசிரியர்: குட். இப்ப, பாலா, அமெரிக்காவைக் கண்டுபிடித்தது யாருன்னு சொல்லு பார்ப்போம்.

பாலா: ராமு சார்.

Pin It