நூல்கள் அறிமுக விழா
1.இலங்கை: அய்.நா அவையின் வல்லுநர் குழு அறிக்கை
2.முள்ளிவாய்க்கால்: எமது சாட்சியம்

நாள்:10-12-2011, மாலை 6 மணி
இடம்: தேவநேயப் பாவாணர் நூலக அரங்கம்,சென்னை 

 

 

 

வலையேற்றம்: தமிழர் பறை

Pin It