1. சஹாரா, வட ஆப்பிரிக்கா, 9.0 மில்லியன் ச.கி.மீ.
2. ஆஸ்திரேலியா, ஆஸ்திரேலியா, 3.8 மில்லியன் ச.கி.மீ.
3. அராபியப் பாலைவனம், தென் மேற்கு ஆசியா, 1.3 மில்லியன் ச.கி.மீ.
4. தக்லா மகான், சீனா, 1.245 மில்லியன் ச.கி.மீ.
5. கோபி, மத்திய ஆசியா, 1.04 மில்லியன் ச.கி.மீ.
6. கலஹாரி, தென் ஆப்பிரிக்கா, 520,000 ச.கி.மீ.
7. தர்கஸ்தான், மத்திய ஆசியா, 450,000 ச.கி.மீ.
8. நிமீப், தென் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா, 310,000 ச.கி.மீ.
9. சோமாலி, சோமாலியா, 310,000 ச.கி.மீ.
10. சோனோரன், அ. ஐக்கியநாடுகள் / மெக்சிகோ, 260,000 ச.கி.மீ.
11. தார், இந்தியா / பாகிஸ்தான், 260,000 ச.கி.மீ.

Pin It