மகன் அப்பாவிடம், “ நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன், அதற்கு எவ்வளவு செலவாகும்?”

"எனக்குத் தெரியலைப்பா! நான் இன்னமும் செலவு செய்துட்டிருக்கேன்!"

Pin It