மௌனங்களெல்லாம்
சம்மதமாகிடின்
வலியின் மொழிதானெது?

மௌனம்
தவிர்ப்பின் தவிப்பு!

மௌனம்
எரிச்சலின் மெல்லிசை!

மௌனம்
வார்த்தைகளின் வடிகட்டி!

மௌனம்
வாதையின் பாஷை!

- இசைமலர்

Pin It