கீற்றில் தேட...

மரண தண்டனையை நீக்கு!
யாருக்கும் வேண்டாம் தூக்கு!!

3 தமிழர்களின் உயிர் காக்க தமிழக முழுவதும் மக்களை நோக்கிய 16 நாட்கள் பரப்புரைப் பயணத்திற்கு பெரியார் திராவிடர் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

periyardk_payanam_1

periyardk_payanam_2