பெரியார் முழக்கம் ஜூலை 12, 2018 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.