செல்போன் பிறந்த வருடம் 1979 ம் ஆண்டு. அமெரிக்கா தான் செல்போனின் பிறந்த வீடு. செல்போன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 15 வருடங்கள் கழித்து அதாவது 1994 ம் வருடம் தான் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தது. அறிமுகமாகி குறைந்த வருடங்களில் அதிகம் பேரை சென்றடைந்தது கடந்த நூற்றாண்டில் செல்போன் தானாம்.

Pin It