எம்மா மேயர்ஸ்க் மிகப்பெரிய மிகவும் வேகமான சரக்கு கப்பல் இதில் எந்த ஆச்சர்யமும் இல்லை இந்த கப்பல் ஒரு சுமை பெற! 15,000 கன்டெய்னர்கள் மற்றும் ஒரு 207 'பீம்! 5,000 ஆண்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஒரு குழு. ஒரு ஐக்கிய அமெரிக்க விமானம் தாங்கி கப்பலின் நிளத்தை விட பெறியது. கப்பலில் 13 பேர் குழுவினர் இருக்கின்றனர். இந்த கப்பல் ஐந்து பிரிவுகளில் கட்டப்பட்டுள்ளன.

 

 

 

கூடுதல் தகவல்:

உருவான நாடு - டென்மார்க்
நீளம் - 1302 அடி
அகலம் - 207 அடி
நிகர சரக்கு - 123.200 டன்கள்
இயந்திரம் - 14 ல் லைன் சிலிண்டர்கள் டீசல் இயந்திரம் (110,000 BHP)
பயண வேகம் - 31 முடிச்சு
சரக்கு திறன் - 15,000 TEU
முதல் பயணம் -, 2006 செப்டம்பர் 08
கட்டுமான செலவு - ஐக்கிய அமெரிக்க $ 145,000,000 +
கப்பல் கீழே பயன்படுத்தப்படும் சிலிகான் ஓவியம் நீர் எதிர்ப்பு குறைக்கிறது மற்றும் வருடத்திற்கு டீசல் 317.000 கேலன்கள் சேமிக்கிறது

 

 

Pin It