நகரம்                                                                                           நதி

அபர்தீன்                                                                                டீ, டான்

அடிலெய்டு                                                                      டோரன்ஸ்

அலெக்சாண்ட்ரியா                                                          நைல்

ஆம்ஸ்டர்டாம்                                                          அம்ஸ்டெல்

ஆன்ட்வெர்ப்                                                                ஷெல்டட்

பாபிலோன்                                                                   யூப்ரடீஸ்

பாக்தாத்                                                                      டைக்ரீஸ்

பாக்கு                                                                 காஸ்பியன் கடல்

பாங்காக்                                                           சாவோ ப்ராயா

பஸ்ரா                                                            ஷாஅத் அல் அரப்

பெட்போர்டு                                                  கிரேட் அவுஸ்

பெல்கிரேடு                                                      டான்யூப்

பனாரஸ்                                                          கங்கை

பெர்லின்                                                            ஸ்ப்ரீ

பான்                                                               ரைன், சீக்

பிராட்டிஸ்லாவா                                      டான்யூப்

புருஸ்ஸலஸ்                                           சீன்னே

புகாரெஸ்ட்                                                டான்யூப்

பக்கிங்காம்                                                ஒவுஸ்

புடாபெஸ்ட்                                           டான்யூப்

பியூனஸ் ஏர்ஸ்                        ரியோடி லா பிளஸ்டா

கெய்ரோ                                                     நைல்

கொல்கத்தா                                          ஹுக்ளி

கேம்ப்ரிட்ஜ்                                               காம்

காண்டர்பெரி                                     ஸ்டெளர்

கார்டிஃப்                                                     டாஃப்

சிகாகோ                                             மிச்சிகன் ஏரி

சின்சினாட்டி                                     ஒஹியோ

கான்கார்ட்                                        மெர்ரிமாக்

டெட்ராயிட்                                   செ. கிளாயர் ஏரி

டப்ளின்                                                   லிஃபே

எடின்பர்க்                              ஃபிர்த் ஆஃப் ஃபோர்

புளாரன்ஸ்                                           அர்னோ

ஃபிராங்ஃபர்ட்                                         மெய்ன்

ஜெனீவா                                        ரேவின், ஜெனீவா ஏரி

கிளாஸ்கோ                                              கிளைட்

ஹாம்பர்க்                                                   எல்பே

ஹானோய்                                          சோங்கோய்

ஹைடல்பெர்க்                                     நெக்கர்

ஹோசிமின் நகரம்                                சைகோன்

ஹைதிராபாத் (பாகிஸ்தான்)                 சிந்து

இந்தியானா போலிஸ்                            ஒயிட்

காட்மண்ட்                                          விஷ்ணுமதி

கீவ்                                                            ட்னீப்பர்

லாகூர்                                                        ராவி

லாங்காஸ்டர்                                     லூன்

லிமா                                                     ரிமாக்

லிஸ்பன்                                              டாகஸ்

லிவர்பூல்                                         மெர்ஸே

இலண்டன்                                         தேம்ஸ்

மாட்ரிட்                                         மன்ஸானாரஸ்

மான்செஸ்டர்                                  இர்வெல்

மெல்போர்ன்                                          யாரா

மிலன்                                                    ஒலோனோ

மான்ட்ரியால்                         செ. லாரன்ஸ், ஒட்டாவா

மாஸ்கோ                                              மாஸ்க்வா

மியூனிச்                                                      இஸார்

புதுதில்லி                                                  யமுனை

நியூ ஆர்லியன்ஸ்                            மிஸிஸிப்பி

நியூயார்க்                                               ஹட்ஸன்

நார்த் ஹாம்ப்டன்                                 நெனே

நாட்டிங்ஹாம்                                       ட்ரென்ட்

ஆர்லியன்ஸ்                                        லோயர்

பாரிஸ்                                                          சீன்

பாட்னா                                                  கங்கை

பெர்த் (ஆஸ்திரேலியா)                   ஸ்வான்

பெர்த் (ஸ்காட்லாந்து)                              டே

ஃபிலடெல்பியா                                     டெலாவர்

பினாம் பென்                                           மெகோங்

பைசா                                                          அர்னோ

பிட்ஸ்பர்க்                                              ஒஹியோ

பராகுவே                                               வ்லடாவா

கியூபெக்                                                 செ. லாரன்ஸ்

ரோச்செஸ்டர்                                            மெட்வே

ரோம்                                                              டைபர்

ரோட்டர்டாம்                                         ரைன், மாஸ்

சாலிஸ்பரி                             ஹாம்ப்ஷெயர் ஆவோன்

சியோல்                                                         ஹான்

ஷாங்காய்                                                ஹவாங்பு

செ. லூயிஸ்                                            மிஸிஸிப்பி

செ. பீட்டர்ஸ்பர்க்                                        நெவா

ஸ்டாஃபோர்டு                                              ஸோ

டுரின்                                                                     போ

வியன்னா                                                      டான்யூப்

வார்ஸா                                                       விஸ்டுலா

வாஷிங்டன்                                                போட்டாமேக்

விண்ட்ஸர்                                                        தேம்ஸ்

யார்க்                                                                       ஔஸே

ஜீரிச்                                                                          லிம்மட்    

Pin It