ஆசிரியர்: உலகத்தை முதலில் சுத்தி வந்தது யாரு?

 

மாணவன்: விடுங்க சார், ஊர சுத்துன வெட்டிப் பயல பத்தி என்ன பேச்சு வேண்டி கிடக்கு?

Pin It