அப்பா: என்னடா! அதிசயமா உங்க அம்மா இன்னைக்கு அமைதியா இருக்கா..!!
மகன்: அம்மா லிப்ஸ்டிக் கேட்டாங்க... நான் பெவிஸ்டிக் கொடுத்துட்டேன்..
அப்பா: என்னடா! அதிசயமா உங்க அம்மா இன்னைக்கு அமைதியா இருக்கா..!!

மகன்: அம்மா லிப்ஸ்டிக் கேட்டாங்க... நான் பெவிஸ்டிக் கொடுத்துட்டேன்..
Pin It