பெயர்

நாடு

உயரம் (மீ)

எவரெஸ்ட்

நேபாளம்-திபெத்

8,848

எவரெஸ்ட்

தென் சமித்

8,750

காட்வின்

இந்தியா (Pok)

8,611

கஞ்சன் ஜங்கா

நேபாளம்-இந்தியா

8,597

லோட்சே

       -

8,511

தௌலாகிரி

நேபாளம்

8,167

நங்கபர்வதம்

இந்தியா

8,125

அன்னபூர்ணா

நேபாளம்

8,091

நந்தா தேவி

இந்தியா

7,817

மவுன்ட்காமத்

இந்தியா

7,756

சல்டோரா கங்கிரி

இந்தியா

7,742

குர்லாமண்டதா

திபெத்

7,728

திரீச்மிர்

பாகிஸ்தான்

7,700

மின்யாகொன்கா

சீனா

7,690

முஸ்தாக் அதா

சீனா

7,546

கம்யூனிசமலை

தஜிகிஸ்தான்

7,495

சோமோ லஹரி

இந்தியா-திபெத்

7,100

அகன்ககுவா

அர்ஜென்டினா

6,960

ஒஜோஸ் டெல் சலாடோ

அர்ஜென்டினா சிலி

6,885

மெர்சிடாரியோ ஹாஸ்சரன்

பெரு

6,768

லியுலாய்லாகோ வால்கனோ

சிலி

6,723

துபன்கடோ

சிலி-அர்ஜென்டினா

6,550

சஜாமா வால்கனோ

பொலிவியா

6,520

இலிமானி

பொலிவியா

6,462

வில்கேனோடா

பெரு

6,300

சிம்போரஸோ

ஈக்வாடர்

6,267

மெக்கின்லே மலை

அலாஸ்கா

6,194

கோடோபாக்‌ஷி

ஈக்வாடர்

5,897

கிளிமஞ்சாரோ

தான்சானியா

5,895

எல்பரஸ் மலை

ஜார்ஜியா

5,642

பிளாங்க் மலை

பிரான்ஸ்-இத்தாலி

4,807

குக் மலை

நியூசிலாந்து

3,764

 

Pin It