சிட்டுக்குருவியும் சிக்கனத்தார் வாழ்க்கையும்

சிக்கனமாய் வீடுகட்டி சித்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டு
பக்குவமாய் விண்ணேறிப் பாய்வதனால்- இக்கணமே
சிட்டுக் குருவியாகும் சிக்கனத்து வாழ்க்கையரும்
ஒட்டி உறவென்றாய் ஓது

கேழ்வரகின் நெய்யும் கஞ்கரின் கையும்

எடுக்கத்தான் பார்க்கத்தான் எந்நாளும் காணோம்
வடிக்கத்தான் வைக்கத்தான் வந்தால் - தடுக்கித்தான்
காணாது போனதுபோ கஞ்சரின்கை கேய்வரகின்
தேனான நெய்யென்றே தேடு

எறும்பும் உழைப்பாளியும்

தன்னெடைக்கு பல்மடங்கை தான்சுமையாய் தூக்குதலால்
உன்னதமாய் ஓயாமல் ஓடுதலால் - நன்னயமாய்
நள்ளிரவில் தூங்காரோ! நாளும் எறும்பாரே!
வல்லள் உழைப்பவராம் வாழ்த்து

வெளவாலும் பெருங்குடீகாரரும்

கண்ணற்றக் காரணத்தால் கால்மேலாய் நிற்பதுவாய்
புண்ணறவே போய்மோதும் போக்கினிலும் - மண்ணுலகில்
வெளவாலை போலாகி வாட்டும் குடிகாரர்
ஓவ்வாமல் ஒன்றென்றே ஓப்பு

சிங்கைத் தமிழ்க்கிறுக்கன் இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Pin It