நட்சத்திரங்கள் நீந்தும்
வானத்தில்
மீன்கள் துள்ளும் கடலும்

*
எப்போதாவது விழுந்து விடாதா
காயோ பழமோ
நிலவோ

*
ஓடும் நதியில்
பாதி தண்ணீர்
மீதி வானம்

*
அறை நுழைந்த வண்டுக்கு
மறை கழன்ற சிரிப்பு
ரீங்காரம் கவனியுங்கள்

*
கிட
முடியாவிட்டால் எழு
நட
முடியாவிட்டால் ஓடு

*
பகலில் பழகும்
இரவில் குரைக்கும்
நாய் நாய் தான்

*
கிணற்றுக்குள் நிலவு
வெள்ளை அடித்த நாளில்
கிணறே நிலவு

*
என்னென்னவோ
சொல்லிப் பார்க்கிறார்
எதுவும் செய்ய முடியாதவர்

*
சிறு வயது ஒப்பனை தேவதை
நடு வயதிலும் போட்டுத் திரிகிறாய்
வேதனை

*
அமிர்தம் எதிர்பார்க்கவில்லை
நீராவது தா

- கவிஜி

Pin It