பெரியார் முழக்கம் ஆகஸ்ட் 24, 2017 இதழை மின்னூல் வடிவில் படிக்க இங்குஅழுத்தவும்.