மயிலே மயிலே இறகு போடுன்னா அது போடாது!

 

ஏன் அப்படி சொல்றே?

 

மயிலுக்கு தமிழ் தெரியாது!

Pin It