"தமிழ்நாட்டு ஊழல் வரலாற்றை  திமுகவை தவிர்த்து விட்டு எழுத முடியாது. ஊழல் என்றாலும் திமுக என்றாலும் ஒரே பொருள் தான். தமிழகத்தில் ஊழலை தொடங்கி வைத்தது திமுக, அதை பெருக்கி வருவது அதிமுக என்பது தான் உண்மை. இந்த உண்மையை பேசாமால் இருக்க முடியாது. இதற்காக திமுக வருந்துவதில் பயனில்லை." (பா.ம.க. தலைவர் ஜி.கே. மணி)

Pin It