"என் மனதில் இருந்த பாரம் இன்றோடு அகன்றது. வருங்காலங்களில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஜெயலலிதாவின் வழியில் கட்சி, ஆட்சியை வழிநடத்துவோம். இரு அணிகள் இணையும் சூழலை ஜெயலிலிதா ஆன்மா தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது." (ஓ.பன்னீர்செல்வம்)

Pin It